Heel helder is ze over de reden dat haar school, Kindcentrum Sittard, voor de Nijntje- beweeglessen kiest. “Al jong bewegen is de basis voor de rest van je leven”, vertelt Susanne Knubben, leerkracht en coördinator Gezonde School van het Kindcentrum. 

De Nijntje-beweeglessen vinden gedurende het hele jaar onder schooltijd plaats en zijn bedoeld voor alle kleuters. Als afsluiting krijgen ze het Nijntje Beweegdiploma. Gymnastiek Vereniging Swentibold, waarvan Susanne bestuurslid is, geeft de lessen. “Wekelijks speelplezier staat voorop bij het leren van de tien basisvormen van bewegen: balanceren, stoeien, springen, kruipen, klimmen/klauteren, zwaaien, samen spelen, balvaardigheid, rollen/draaien en bewegen op muziek.” Haar woorden zijn tijdens het gesprek door haar enthousiasme soms maar nauwelijks bij te benen.

“Normaal gesproken is er wekelijks een Nijntje-les en vijf keer per jaar doen ouders mee.” De lessen zijn een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Iedere basisschool kiest ervoor om wel of niet mee te doen.

Hoewel kinderen van nature graag bewegen, beaamt ze dat er vroeger veel meer kinderen op straat speelden. “Gamen heeft toch de overhand gekregen”, ziet ze. Om er even later aan toe te voegen: “Geocache is heel erg in, dat kun je met het gezin doen.” 

Susanne Knubben betoogt dat bewegen niet alleen goed is voor het lichaam, maar ook voor de ontwikkeling van de hersenen. “Beweging prikkelt je hersenen, ook als je geen kind meer bent. 

Door beweging komt een samenwerking tussen je linker– en rechterhersenhelft op gang, ook al is er bij mensen vaak één helft dominant. Door die samenwerking nemen hersenen veel gemakkelijker nieuwe stof op.”

Vooral voor jonge kinderen is die hersenontwikkeling belangrijk. “Door te bewegen, pikken kinderen veel leervaardigheden op voor later, zoals taal en ruimtelijk inzicht. Als je een woord opschrijft met pen, onthoud je het beter dan wanneer je het typt of noemt. Het zit dan al in je lijf”, legt ze uit. 

Voor wie ouder dan zeventwintig is, is er minder goed nieuws. “Het samenwerken tussen beide hersenhelften gaat vanaf dan al moeilijker.” Het goede nieuws is, dat je je hersens kunt helpen door ze te prikkelen. “Elke dag een half uur bewegen zou toch haalbaar moeten zijn voor iedereen”, vindt ze.

Terug naar de gymlessen, die zijn toch verplicht? “De echte officiële gymlessen in zijn pas vanaf groep drie verplicht, twee keer in de week door een bevoegde docent. Beweeglessen zijn vanaf groep één verplicht. Om een goede motorische ontwikkeling te stimuleren, krijgen kleuters deze Nijntje-lessen ook in de grote gymzaal. Deze lessen gaan spelenderwijs al meer in op ontwikkeling van kerndoelen. Hiermee bereiken we ook dat alle kinderen in groep drie evenveel beweegervaring hebben opgedaan.”

De lessen zijn bewust onder schooltijd. “Dat is om de drempel voor ouders lager te maken, maar ook om kinderen van drukbezette ouders toch te laten meedoen. We willen echt gelijke kansen voor iedereen”, benadrukt Susanne Knubben.

“Een kind met een slechtere motoriek kan in overleg met ouders ‘Motorisch remedial teaching’ door Ecsplore krijgen.”

Dat de coronapandemie nu ook alle binnen- en buitensporten stillegt, is ook voor kinderen zuur. Toch zijn de Nijntje-lessen nu niet online. “Dat is met kleuters te moeilijk, dan heb je toch hun ouders nodig. Die moeten al genoeg ballen in de lucht houden. Met de thuiswerkmapjes proberen we allerlei intelligentiegebieden te prikkelen zoals taal, rekenen, creativiteit, bewegen en natuur. Dus nemen we beweegopdrachten in onze lessen op.” Susanne Knubben hoopt dan ook dat het hele gezin daaraan meedoet. “Bewegen en buiten zijn, dat doet iedereen goed, even een frisse wind door je haren én je hersens. Mij geeft bewegen in ieder geval een geluksgevoel.” 

Tekst Marianne Eussen

‘Al jong bewegen is de basis voor de rest van je leven.’