Mijn naam is Albert van der Leeuw, ik ben 71 jaar. Ik woon in Papenhoven en ben voorzitter van de Stichting CAP Born. We zijn een groep enthousiaste mensen die allerlei activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren en daarnaast goede doelen ondersteunen.

Tekst Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over de geschiedenis van Cap zoals jullie ook wel genoemd worden? 

Cap is opgericht als stichting in 2005 om het jeugdwerk van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Born voort te zetten. De zusters, met name zuster Mathée, organiseerden al een aantal jaren activiteiten voor kinderen en jongeren. Activiteiten gericht op het aanbieden van kennis, vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling, zodat de kinderen en jongeren extra handvaten kregen om een goede plek in de maatschappij te veroveren.

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze vereniging en welke kwaliteiten moet een goede voorzitter voor deze vereniging bezitten?

Ik werd gebeld door Fransien van der Beek, de spil van de stichting, of ik interesse had om voorzitter te worden, hun voorzitter was helaas overleden. Ik heb met haar en een ander bestuurslid een afspraak gemaakt om mij te laten weten wat ze van me verwachtten en wat de stichting allemaal deed. Dat bleek te matchen met mijn visie en dus heb ik ja gezegd.

Heeft CAP ook een rol bij allerlei andere Bornse activiteiten?

Kijkend naar de activiteiten die wij als CAP allemaal doen, dan kunnen we met recht zeggen dat we een rol spelen in de samenleving. Naast het jeugdwerk is er op vrijdag een grote groep vrijwilligers actief in het Caphuis (achter de kerk in Born) Iedere vrijdagochtend kunnen mensen daar nog bruikbare spullen naar toe brengen. Een deel daarvan verkopen we 2x per jaar op onze rommelmarkt, maar er gaan ook veel spullen naar andere organisaties die mensen in nood steunen. Ook kloppen soms mensen aan voor steun in de vorm van kleding of huishoudelijke apparaten. Als wij dit hebben kunnen wij hen hier mee helpen. Ook organiseren we activiteiten zoals een aantal keer per jaar kienen in samenwerking met het zorgcentrum Aldenhof voor mensen die niet alleen voor hun prijsje komen maar ook om onder de mensen te zijn. In coronatijd was het niet mogelijk, maar komend jaar willen wij weer een solidariteitsmaaltijd organiseren waarbij de opbrengst van die maaltijd naar een van tevoren bekendgemaakt project gaat. 

Hoe staat het met de naamsbekendheid en het imago van jullie stichting?

Kijkend naar het aantal mensen dat ons weet te vinden om spullen te brengen op vrijdagochtend dan lijkt de naamsbekendheid goed. Maar als je kijkt hoe moeilijk het is om kinderen en jongeren te bereiken met ons aanbod van activiteiten voor hen, dan gaat dat moeizaam. Een probleem waar je als organisatie tegen aanloopt, is de veranderende manier van vrijetijdbesteding voor de jeugd en het overgrote aanbod. Als organisatie zitten we nu ook in een transitiefase om nog meer aan te sluiten bij de doelgroep kinderen en jongeren.

Welke activiteiten organiseren jullie zoal en welke vallen het beste in de smaak?

Naast de eerder aangegeven activiteiten voor de goede doelen organiseerden we voor Corona jaarlijks een kamp voor de jongeren, een weekend voor de kinderen, en zo’n 1 a 2 keer per maand een leuke activiteit. Dat kan zijn een pietentocht in sinterklaastijd, een bezoek aan een speeltuin, een mountainbike clinic, wandelen over een blotevoeten pad, maar ook samen knutselen: we proberen iets te bieden voor kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende interesses.

Waar staan de letters CAP eigenlijk voor? En het voorvoegsel Jongerenpastoraat suggereert iets religieus, klopt dat?

CAP betekent COR AMATOR PAUPERUM oftewel vertaald Hart dat de armen liefheeft.

De zusters zijn vanuit hun opdracht van de congregatie begonnen met jeugdwerk. Dat was natuurlijk vanuit hun geloof met een religieuze achtergrond. Kijkend naar CAP heden ten dage dan spelen zaken die daar toen leidend waren ook nu nog. In ons visie document hebben we dat als volgt verwoord. 

  • De stichting moet aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren
  • De stichting heeft aandacht voor de behoeften van jongeren, hun mogelijkheden en onmogelijkheden om een plek te verwerven in onze samenleving
  • De stichting heeft oog voor de gezinnen waarvan jongeren deel uitmaken
  • De stichting richt zich op het bieden van handvatten zodat ze op een sociale manier samen met anderen werken aan een toekomst voor zichzelf en hun leeftijdsgenoten
  • Belangrijke aandachtspunten voor de stichting zijn het toenemende individualisme en materialisme in de maatschappij, schooluitval, verslavende middelen en zingeving
  • De stichting wil mensen die daar hulp bij nodig hebben, helpen (op) te groeien tot verantwoordelijke volwassenen. Volwassenen die vanuit hun eigen zingeving en levensinstelling aandacht hebben voor anderen en de behoeften in de wereld

Door deze uitgangspunten kan de stichting zich onderscheiden in deze tijd waarin diepgang en oprecht interesse in de medemens vaak ontbreekt.

Zoeken jullie samenwerking met andere partijen (welke?) om ook toekomstige generaties te laten meegenieten van jullie activiteiten?

We hebben contacten met verschillende organisaties die actief zijn op het terrein van goede doelen en die steun bieden aan mensen die dat nodig hebben. Voor de jeugdactiviteiten hebben we contact met scholen in de omgeving en welzijnsorganisaties.

Hebben jullie voldoende mensen die de vereniging draaiende willen houden? 

De vraag stellen is de vraag beantwoorden. We hebben een grote groep vrijwilligers die op vrijdag actief is. Echter kijkend naar de kinderen en jeugdactiviteiten, dan kunnen we zeker nog mensen gebruiken om die mede te begeleiden. Onze groep vrijwilligers die dat reeds jaren doet, heeft door verandering in hun leven zoals het stichten van een gezin, het krijgen van kinderen, het krijgen van een (drukke) baan niet meer zoveel tijd om altijd actief te kunnen zijn. Mensen die iets willen betekenen en op zoek zijn naar zinvol vrijwilligerswerk kunnen contact opnemen met onze duizendpoot Fransien van der Beek. Haar gegevens staan op onze website.

Wat is de eerstvolgende grote activiteit die jullie organiseren en hoe kun je meedoen?

We gaan met de jeugd o.a. deelnemen aan een spokentocht en de pietentocht.

Zijn social media belangrijk en zo ja, hoe zetten jullie ze in?

We hebben een site en beheren een Facebook-pagina maar om de doelgroep kinderen en jeugd te bereiken is het verstandig deze kanalen te heroverwegen.

Is er een vraag niet gesteld, die je graag had willen beantwoorden, dan is nu de kans om daar een draai aan te geven

De vraag die ik graag nog had willen beantwoorden is de vraag hoe iemand zich kan aanmelden als nieuw bestuurslid voor de stichting. We zijn namelijk op zoek naar mensen die zich graag willen inzetten voor onze stichting en ons bestuur willen versterken en verjongen. Vooral zijn we op zoek naar iemand die goed overweg kan met social media. Mensen die zich aangesproken voelen door dit verhaal en ideeën en energie hebben om onze stichting toekomstbestendig te maken en houden, kunnen zich melden bij ons secretariaat a.odekerken@ziggo.nl