De manier waarop we willen wonen, verandert. Onze wensen en behoeftes lopen steeds verder uiteen. “Met de woningen die er nu zijn, kunnen we die wensen niet vervullen”, zegt wethouder Andries Houtakkers (wonen, ruimtelijke ontwikkeling). 

De voorraad aan woningen in Sittard-Geleen, de Westelijke Mijnstreek en heel Zuid-Limburg moet daarom op de schop. Veel woningen zijn verouderd en niet energiezuinig. De gemiddelde woningprijzen horen bij de laagste van Nederland. We spannen ons in om krimp te keren. Straks wonen hier meer ouderen, vooral in de buurt van de centra. Er zullen meer huishoudens zonder kinderen zijn. Uiteraard moeten jongeren zich aangetrokken voelen tot onze stad en voor hen moet er ook de juiste woonomgeving zijn. “Om op tijd te kunnen inspelen op al die veranderingen, moeten we er nu over nadenken, maar ook een richting bepalen. Wat willen we dat deze gemeente straks te bieden heeft?”

Alle gemeenten in Zuid-Limburg krijgen hiermee te maken. Niet allemaal tegelijk. In de ene gemeente kan de voorraad geleidelijk worden aangepast, terwijl in een andere snel behoefte kan zijn aan bepaalde woningen”, zegt Houtakkers. Omdat het de hele regio raakt, is een gezamenlijke visie opgesteld, die in grote lijnen weergeeft wat moet gebeuren. In de Westelijke Mijnstreek is daarna ook nog de Transformatievisie gemaakt, omdat de woningvoorraad en -behoefte sterk samenhangt. Schinnen – dat nu bij Beekdaelen hoort maar wel in de westelijke mijnstreek ligt – doet ook mee.  

In die Transformatievisie is al rekening gehouden met ‘uitdagingen’ als krimp en vergrijzing.. “Daar geven we richting aan wat we willen bereiken, wat zou kunnen, hoe je kunt omgaan met ruimte die ontstaat”, zegt Houtakkers. “Elk dorp, elke buurt heeft een eigen identiteit, een authentiek landschap en voorzieningen. De bewoners zijn ontzettend belangrijk bij het uitwerken van de plannen.” 

Het is dan ook geen visie met voldongen feiten en een vaststaande aanpak. “Nee, absoluut niet. Veel partijen hebben inbreng in de toekomst van de Westelijke Mijnstreek, van Sittard-Geleen. Denk aan de woningbouwcorporaties, investeerders, ontwikkelaars én de bewoners. Zij zijn vaak de huisbezitter. Samen maken we de plannen en komen we tot de juiste aanpak.”

Geleen-Zuid, Einighausen, Guttecoven en Holtum zijn pilotgebieden. Met een eigen identiteit en een unieke opgave om te veranderen of aan te passen. Net als het centrum van Geleen, waar over ruimte en wonen wordt nagedacht. Over een andere invulling dan vandaag. “Veel mensen hebben nieuwe ideeën voor Sittard-Geleen. Goede ideeën ook. Of ze allemaal worden uitgevoerd is de vraag. Een ding is zeker. Over een tijd ziet Sittard-Geleen er anders uit.”

Luchtfoto MCM Productions/Foto Andries Houtakkers Gemeente Sittard-Geleen