In de week voor carnaval bezochten alle leden van het college van B&W van Sittard-Geleen één of meerdere winkeliers in Sittard, Geleen of Born. Dat bezoek werd op de gevoelige plaat vastgelegd en op sociale media breed uitgemeten. Niet omdat het zo bijzonder is dat de burgemeester of de wethouders van onze gemeente naar de winkel gaan. Wel omdat de bestuurders op deze wijze hun steun wilden uitspreken voor de lokale ondernemers die sinds 10 februari iets meer mogelijkheden hebben te doen waar ze goed in zijn: ondernemen.

Wethouder Pieter Meekels is in Sittard-Geleen de bestuurder die zich bezighoudt met de corona-gevolgen voor de ondernemers. ,,Niemand had kunnen voorzien dat deze pandemie zo lang zou duren en zo’n gevolgen zou hebben. Ik heb grote bewondering voor de middenstanders die steeds weer moeten zoeken naar middelen om te kunnen blijven ondernemen,” zegt hij.

De gemeente heeft de afgelopen tijd, binnen haar mogelijkheden, ook een twintigtal maatregelen genomen. Dat varieert van het aanpassen van de parkeertarieven tot uitstel van betaling of zelf opschorting van belastingen. ,,Waarbij we voortdurend moeten zoeken naar het evenwicht tussen de belangen van de ondernemers en die van de volksgezondheid. We willen mensen stimuleren om bij de eigen winkels te kopen, maar zolang het virus rondwaart mag het ook niet te druk worden in de stad,” schildert wethouder Meekels het dilemma dat er is.

Daarnaast heeft hij een oproep gedaan binnen de gemeente om, waar dat mogelijk is binnen de aanbestedingsregels die ook voor Sittard-Geleen gelden, bij lokale of regionale ondernemers te kopen. ‘Be loyal, buy local’ geldt ook voor ons,” aldus Pieter Meekels die overigens niet alleen op lokaal niveau de problematiek aanpakt, maar ook bijvoorbeeld op nationaal niveau, als voorzitter van de G40-pijler economie, betrokken is bij het landelijk herstelplan dat in voorbereiding is.

Foto Gemeente Sittard-Geleen.