De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft onlangs met een ruime meerderheid het bestemmingsplan ‘Unilocatie Grevenbicht-Obbicht’ vastgesteld. Dertig van de aanwezige 35 raadsleden stemden vóór het nieuwe bestemmingsplan, waarmee het mogelijk wordt om in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht een nieuwe school (Kindcentrum) en sportaccommodaties te realiseren.

,,Met de vaststelling van dit bestemmingsplan zetten we een belangrijk stap op weg naar de daadwerkelijk bouw van de nieuwe school en de sportaccommodaties,” zei een verheugde wethouder Pieter Meekels in een eerste reactie na het debat in de raad.

Sinds maart vorig jaar is gewerkt aan het bestemmingsplan. Ook is verschillende malen overleg geweest met betrokkenen en zijn inspraakbijeenkomsten gehouden.

Het bestemmingsplan Unilocatie heet overigens niet alleen betrekking op het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht, maar ook op de huidige sportlocaties, die straks niet meer gebruikt worden. Inwoners hebben in het najaar van 2020 tijdens covid-veilige bijeenkomsten kunnen aangeven wat zij daar het liefst zouden zien terugkomen, als de verenigingen verhuisd zijn. Groen en natuur, waren destijds de meest gehoorde wensen. En daarom zijn in het nieuwe bestemmingsplan die nieuwe bestemmingen alvast vastgelegd.

Ondertussen wordt er in het gemeentehuis al gewerkt aan de concrete invulling van het middengebied, tegenover de supermarkt aan de Frankenstraat. Er komen een basisschool, een peuterspeelzaal, een gymzaal, twee voetbalvelden, enkele tennisvelden en uiteraard kleedlokalen en een sportkantine. De tekening bij dit artikel (gezien vanaf de Obbichtse kant) geeft een eerste, globale mogelijkheid weer, waarbij uiteraard wel de plek van de sportvelden en de gebouwen al is conform het vastgestelde bestemmingsplan, maar de vorm van de gebouwen nog niet vaststaat. Wat wel duidelijk te zien is, is dat de bebouwing gepland is bij de bestaande panden en dat de voetbalvelden aangelegd worden in het open gebied.

Het schoolbestuur en de sportverenigingen hebben ondertussen een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarin geven ze onder andere aan gezamenlijk gebruik te zullen maken van faciliteiten op de Unilocatie. Ook zullen activiteiten, zoals trainingen, aansluitend aan schooltijden plaatsvinden om verkeersbewegingen te verminderen.

Foto Gemeente Sittard-Geleen