Woningen van ZOwonen aan de St. Petrusstraat, St. Paulusstraat en St. Paulusplein in de Philipsbuurt in Sittard worden vanaf 2026 gesloopt en daarna vervangen door nieuwbouw. De betrokken bewoners zijn hier over geïnformeerd.

Woningen niet rendabel om op te knappen naar eisen van deze tijd

De 54 woningen (48 ‘groene” woningen en 6 woningen aan het St. Paulusplein) zijn bijna 100 jaar oud. In de jaren 70 zijn ze gerenoveerd en is een badkamer met toilet aangebouwd. Destijds een goede oplossing. Nu zijn de woningen opnieuw aan vernieuwing toe. Technisch onderzoek heeft uitgewezen dat renoveren te ingrijpend en kostbaar is. En dat renovatie van de woningen, door bouwtechnische redenen, nog steeds niet woningen oplevert die toekomstbestendig zijn. Dit heeft onder andere te maken met de beukmaat van de woningen. De woningen zijn erg klein/smal en slecht geïsoleerd. Om ze aan de eisen van deze tijd en van het gas af te krijgen, zijn enorme ingrepen nodig.

Sloop is de enige optie
Sloop is onvermijdelijk. Heel vervelend voor de bewoners. Ze moeten hun thuis verlaten. “Het maken van dit soort keuzes gaat niet over 1 nacht ijs. Hier gaan maanden aan onderzoek, voorbereiding en uitwerking aan vooraf. En altijd met de bewoners voorop. Want daar doen we het uiteindelijk voor. Zodat zij betaalbaar, gezond en veilig kunnen wonen. Op een plek waar ze zich fijn voelen.” zegt Janine Godderij, directeur-bestuurder ZOwonen.

Sociaal Plan

Op 1 juli 2023 gaat het Sociaal Plan voor de bewoners in werking. Met een verhuiskostenvergoeding van ongeveer 7200 euro en begeleiding van ZOwonen kan het verhuizen naar een andere woning een nieuwe stap in de wooncarrière zijn. Van een woning met trappen naar een gelijkvloerse woning bijvoorbeeld. Er zijn bewoners die absoluut niet weg willen uit de wijk. Dat respecteren we. De komende maanden inventariseren we ieders woonwensen in een persoonlijk gesprek. Bewoners krijgen een terugkeergarantie in de nieuwbouw mits hun huishoudgrootte en inkomen passend is bij de nieuwe woningen die we terugbouwen. We helpen en begeleiden elke bewoner zo goed mogelijk naar een nieuw thuis.

Nieuwbouw in 2027

Streven is om meteen na de sloop te starten met nieuwbouw op deze locatie. Op dit moment is nog niet bekend wat we gaan terugbouwen. Dit wordt meegenomen in de complete planvorming van de hele Philipsbuurt. Met sloop en nieuwbouw in Overhoven streven we naar woningen die beter aansluiten op woonwensen en levensfases van mensen. Daarnaast zorgt meer variatie in het woningaanbod ook voor een betere doorstroming.

Planvorming Philipsbuurt

Bewoners zijn in 2021 gevraagd hun mening te geven over hun woning en buurt. De resultaten van dit onderzoek zijn, naast de bouwtechnische onderzoeken van de bijna 190 huurwoningen, meegewogen in de planvorming voor de buurt. Naast de groene woningen, die definitief gesloopt worden in 2026, hebben we ook toekomstplannen voor de “witte” woningen. Het proces om te komen tot planvorming voor de rest van de buurt wordt volgende week gedeeld tijdens een inloopmiddag.