Vanaf zaterdag 10 december is het boek “De staatsmijn Maurits in beeld, een visuele reis door de tijd” door Harry Strijkers te koop. Het ligt dan bij de Heemkundevereniging Geleen en de boekhandels op de toonbank. Het boek verschijnt als aanvulling op het eerder dit jaar verschenen boek “De staatsmijn Maurits, ruim 40 jaar steenkolenmijnbouw in Geleen”.

Tijdens de voorbereidingen hiervoor in het voorjaar van 2022 werd al snel duidelijk dat niet alle verzamelde informatie en vooral foto’s konden worden opgenomen. Het feit dat met name een groot aantal verzamelde foto’s niet werd gepubliceerd deed pijn. Harry Strijkers is een bekende streekhistoricus en oud-bedrijfsarchivaris van DSM. Na overleg werd besloten tot het samenstellen van een fotoboek over de Staatsmijn Maurits. Hierbij is de nadruk gelegd om zoveel mogelijk nieuwe onbekende foto’s op te nemen.                                                                                                                                              

Gekozen is voor een indeling in onderwerpen met hierin onderverdeeld  een chronologische volgorde. De niet geplaatste artikelen in het grote boekwerk over de Staatsmijn Maurits zijn hier als intermezzo’s verspreid geplaatst in dit fotoboek. Op die manier is de informatie hieruit niet verloren gegaan en is de geschiedschrijving in woord en beeld gereed.

Het boek verschijnt op 10 december en omvat 128 pagina’s met 227 foto’s, waarvan de meeste niet eerder gepubliceerd zijn. De uitgave heeft ook nu weer een harde gelamineerde omslag en vormt daardoor ook een eenheid met het eerder verschenen boek “De Staatsmijn Maurits, ruim 40 jaar steenkolenmijnbouw in Geleen”.

Aan bod komen o.a. de volgende onderwerpen: Aanleg Maurits in een notendop, Hoofdgebouw, Schachten, Installaties, Ondergronds, Steenberg, Overzichten, Gebouwen, Fabrieken, Personeel, Opleiding, Vervoer, Vrije tijd, Gezellenhuizen, Medische zorg, Calamiteiten, Wegen, Bezoeken, Jubilea, Monumenten, Het begin van het einde: 1967, Een kleurrijke fotogalerij.

Dit boek kost €19,95 en is verkrijgbaar bij Heemkundevereniging Geleen en de boekhandels in Sittard-Geleen.