De stichting IKL luidt de noodklok voor vogels van het platteland, die de laatste decennia dramatisch in aantal achteruitgaan. Het toekomstige beleid in Limburg bepaalt het lot van deze vogels. In een brandbrief roept de stichting samen met haar partners Stichting het Limburgs Landschap en Natuurrijk Limburg de Provincie Limburg op tot steun.  Lees meer.

Foto Frans van Ool