Het Oorlogsgravencomité Sittard biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om in Sittard een graf te adopteren van een gesneuvelde bevrijder op het Britse Oorlogsgravenkerkhof in de Kromstraat in Ophoven en de Algemene Begraafplaats.

Indien u interesse heeft om een graf van een gevallen Britse soldaat te adopteren dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar adoptie@stichting- ocs.nl. Mocht u interesse hebben in een specifiek graf dan kunt u dit ook in deze e- mail aangeven. Adoptanten worden ingeschreven in het adoptieregister dat wordt beheerd door de Stichting Oorlogsgravencomité Sittard.

In overleg met het bureau van The Commonwalth War Graves Commission (CWGC) in het Belgische Ieper is het mogelijk geworden om de 259 Britse oorlogsgraven in Sittard te adopteren. Van de adoptant wordt verwacht dat hij op speciale dagen of bij speciale gelegenheden (bv. Remembrance Day, verjaar- of sterfdag of in de kerstperiode) bloemen legt bij het graf en stilstaat bij het offer dat de militair heeft gebracht. Als tegemoetkoming voor de administratiekosten in het kader van het adoptieprogramma wordt jaarlijks een bijdrage van vijf euro per te adopteren graf verzocht. U ontvangt hiervoor een adoptiecertificaat, het adoptieregelement en u zult periodiek een nieuwsbrief ontvangen met wetenswaardigheden over het kerkhof en de gevallen militairen.

Op 18 september, de dag dat de bevrijding van Sittard herdacht wordt, wordt het eerste adoptiecertificaat voor een in Sittard begraven Britse soldaat uitgereikt. In de dagen hierna ontvangen de overige adoptanten hun adoptiecertificaat en bijbehorend adoptieregelement.

Foto Oorlogsgravencomité Sittard