De CDA-fractie Sittard-Geleen is blij met de verruiming van de vergoeding van opruimkosten na dumpingen van drugsafval, die het kabinet onlangs bekend maakte. In de vernieuwde regeling krijgen particuliere grondeigenaren alle opruimkosten van drugsafval vergoed tot maximaal 200.000 euro. Gemeentes en andere decentrale overheden krijgen van de eerste 50.000 euro opruimkosten de helft vergoed en daarboven het volledige bedrag tot 200.000 euro.

Onschuldige Nederlanders, maar ook natuurorganisaties, mogen niet de dupe mogen worden van drugscriminelen. Naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de vergoeding te verruimen heeft fractievoorzitter Patrick Brouwers schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

De vragen gaan onder andere over het aantal dumpingen van drugsafval in de regio, hoe de gemeente de nieuwe regeling onder de aandacht van boeren en andere grondeigenaren gaat brengen en met welke aanvullende maatregelen de gemeente nog meer geholpen zou zijn.