De Provincie heeft aangekondigd dat er extra geld beschikbaar komt voor het 1 miljoen bomenplan. Gedeputeerde Mackus maakte dit afgelopen week tijdens het online ‘bomensymposium’ aangekondigd bekend en benadrukte tevens het belang van dit plan. 

Bomen verbeteren de biodiversiteit, zorgen voor verkoeling, vangen fijnstof op voor industrie en autowegen en geven sfeer aan een leefomgeving. Een boom is dus niet alleen natuur, het is ook landschap, cultuurhistorie, gevoel, recreatie en leefbaarheid. Namens de CDA-fractie Sittard-Geleen stellen fractievoorzitter Patrick Brouwers en burgerraadslid Gabrielle Essing-Demandt een aantal vragen aan het college van B&W.

Zo willen ze weten of de mening van de CDA-fractie gedeeld wordt dat het planten van extra bomen vele voordelen heeft op het woon- en leefklimaat binnen de gemeente, of er een aanvraag is ingediend bij de provincie en zo ja om hoeveel bomen en budget het gaat. Is dit laatste niet het geval dan wil men weten waarom niet. Daarnaast wil de fractie weten of ingediende aanvragen al resultaat hebben gehad en voor welke locaties in Sittard-Geleen de gemeente inzet op het 1 miljoen bomenplan. Tot slot worden er vragen gesteld over de tijdspanne waarbinnen het een en ander gaat gebeuren en het betrekken van de burgers bij het uitzoeken van mogelijke locaties.

Fractievoorzitter Patrick Brouwers en burgerraadslid Gabrielle Essing-Demandt. Foto CDA Sittard-Geleen