Centrummanagement Geleen (CMG) is een vertegenwoordiging van de ondernemers in het centrum van Geleen die nauw overleg met de gemeente voert om constructief te bouwen aan het Geleense centrum. Afgelopen jaar hebben ze een visie ontwikkeld die erop gericht is het Geleense centrum weer bruisender, bedrijviger en leefbaarder te maken. Wij spraken met Maurice Nelissen, Raymond Keulers en Davey Nieuwendijk van Centrummanagement Geleen

Maurice: “We zijn er, samen met andere leden van het CMG, vrijwel dagelijks mee bezig geweest. Het wordt nu tijd dat de ondernemers en andere gebruikers van het centrum er kennis van nemen en er hun mening over geven. We hebben een visie ontwikkeld waaruit blijkt welke kansen er voor het centrum van Geleen liggen’’. Raymond vult aan: “Willen we de centrumfunctie voor Geleen blijven behouden, dan zullen naast winkelen ook andere functies verder ontwikkeld moeten worden. Te denken valt hierbij aan werken, wonen en recreëren’’. Davey: “Winkelen is en blijft belangrijk’, maar we moeten ook verder kijken’’.

Werken

“De gemeenteraad heeft bijvoorbeeld het besluit genomen om haar ambtenaren te huisvesten in Geleen. Dat zijn enkele honderden personen. Als deze zich zouden vestigen in leegstaande panden krijg je vanzelf meer reuring in het centrum”, vertelt Maurice.

Tevens ligt er een visie van gemeente en provincie om meer verbindingen te leggen tussen het Geleense centrum en Brightlands Chemelot Campus. Daar liggen een hoop bedrijfjes die tot de wereldtop behoren. Zo zijn op de campus bijvoorbeeld de schokbrekers ontwikkeld voor de motor van wereldkampioen Valentino Rossi. Maar ook materialen om 3D geprinte objecten te maken. Verder hebben ze rondom het recyclen van petflessen veel vernieuwende processen en producten ontwikkeld. 

‘’Eigenlijk zijn we als Geleen een universiteitsstad. Er ligt een state of the art Brightlands Chemelot Campus met zo’n 1500 studenten uit de hele wereld. De komende jaren wordt deze campus zelfs nog verder uitgebreid. Op dit moment gebeurt echter alles achter een hek en zien we er in het centrum te weinig van. Dat is zonde!”, aldus Maurice. 

“Heb je het over een figuurlijke verbinding, dan moet je ook een fysieke verbinding proberen te leggen. Vele studenten gaan, als ze klaar zijn, met de bus richting Maastricht waar ze veelal wonen. Als we nu eens een snelfietsroute aanleggen waarmee ze in zeven minuten met een elektrische step of fiets vanuit het centrum op de campus kunnen zijn. Wie zou dan niet in het centrum van Geleen willen wonen?”, zegt Davey. Raymond: “Voor veel bedrijven en start-ups is er geen plek op Brightlands. Het is wel van belang dat ze fysiek in de buurt zitten van de voorzieningen op de Brightlands Chemelot Campus. Ook wordt het voor hen gemakkelijker, als ze zich in het centrum van Geleen vestigen, om met consumenten in contact te komen. Iets wat op de campus vrij lastig is vanwege veiligheidsaspecten”. 

Maurice: “Innovatieve bedrijfjes die zich bezighouden met creativiteit, innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Denk bijvoorbeeld aan customer experience centers, FAB-labs of 3D-print shops. Bij ons is er plaats genoeg. We vinden dit echt een ontwikkeling waarmee je je in de markt kunt zetten. Zeker in samenwerking met Chemelot en Brigthlands. We denken dat het voor alle partijen ook goed is als de stap over het hek gemaakt wordt”.

Wonen

Het bouwen van woningen voor studenten, kenniswerkers en expats zou ertoe kunnen leiden dat ze het Geleense centrum gaan omarmen als hun habitat. Davey: “Dicht bij het werk wonen is voor deze groep een groot pluspunt. Wij profiteren ervan dat er meer beleving en dynamiek komt in het centrum. De omzet voor de winkels en de horeca zal er ook door toenemen. Nu wonen ze vaak in Maastricht en betalen de hoofdprijs voor een woning. Dat zou hier goedkoper kunnen. Als je ze als extra service dan ook nog een elektrische fiets of step aanbiedt om naar het werk te gaan, wordt wonen in het centrum wel heel interessant”. Raymond vervolgt: “Als expat woon je in het centrum van Geleen midden in de euregio. Het is natuurlijk wel zo dat we ze ook iets moeten bieden. Er moet in het centrum dan ook nog zeker iets gebeuren op het vlak van de horeca, cultuur en vertier’’.

Recreëren 

Daar ligt misschien wel de grootste uitdaging. De plannen voorzien in een centrum waar vijf dagen in de week iets te doen is. Geleen heeft natuurlijk een aantal mooie jaarlijkse evenementen en op zaterdag een prima weekmarkt. In de zomer is er op donderdag een antiekmarkt. Er liggen dus nog genoeg kansen om op andere dagen iets te organiseren. 

Hoe kun je stimuleren dat er vanuit de samenleving meer georganiseerd wordt? “Van oorsprong is Geleen een echte evenementenstad. Veel initiatieven zijn hier geboren, zoals Pinkpop en het jazz- en straattheaterfestival. Tegenwoordig is het lastig om iets op touw te zetten. De ene keer is het te warm, dan weer te koud en als het regent valt alles in het water. Iedere keer een paviljoen neerzetten is een kostbare oplossing, dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Vele mooie initiatieven stierven een vroege dood”, geeft Maurice aan. “We moeten evenementen meer gaan faciliteren. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een grote permanente overkapping, op het plein tussen het oude raadhuis en het Galfetti-gebouw. Transparant en heel hoog. Liefst gemaakt van duurzame materialen en geproduceerd in Geleen. Het moet een aangename plek worden om activiteiten onder te organiseren’’, aldus Raymond. 

Dit project moet niet alleen een positieve uitstraling hebben op bestaande evenementen, maar ook een aanzuigende werking hebben op evenementenorganisaties buiten onze gemeente. 

Davey: “Denk daarbij aan muziekuitvoeringen, concerten, buitensporten, een markt voor streekproducten, exposities, enz.. Als CMG hebben we een rapport laten opstellen waarbij is geïnventariseerd hoe toekomstige gebruikers en andere belanghebbenden tegen deze plannen aankijken. Dit bieden we binnenkort aan het College aan”. Maurice: “Het moet echt een iconisch object worden, vooral heel praktisch, maar ook heel mooi. Iedere Geleendenaar moet het gevoel krijgen van ‘nu hebben we iets unieks’. We weten natuurlijk niet of deze overkapping er ooit komt, maar volgens onze visie moet het wel passen bij de thema’s creativiteit, innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Met deze thema’s zorgen wij voor een onderscheidend profiel ten opzichte van het centrum van Sittard. Daar hebben ze een historische binnenstad. Wij willen met de moderne thema’s creativiteit, innovatie, duurzaamheid en circulariteit onderscheidend zijn. Deze thema’s passen goed bij het profiel van Geleen. De tijd is aangebroken om te kijken wat anderen van onze ideeën vinden”.

Contactgegevens:

Centrummanagement Geleen

info@cmgeleen.nl

Maurice Nelissen, Raymond Keulers en Davey Nieuwendijk. Foto LIWI Fotografie/Lindy Wintraecken

Maurice Nelissen, Raymond Keulers en Davey Nieuwendijk. Foto LIWI Fotografie/Lindy Wintraecken