Door Ray Simoen

Stoflap en duizenddingendoekje tegelijk. Komt altijd van pas, en erna lijkt het alsof alles weer fonkelnieuw glimt en glanst als nooit tevoren. Redding voor bestuurders en andere brokkenpiloten, wanneer ze voor een puinzooi hebben gezorgd en de zaak moet worden weggepoetst, opgedweild of onder het tapijt geveegd. Dat is ‘communicatie’. Communicatie, toverwoord en worst tegelijk. ,,De communicatie was gebrekkig.” ,,Te laat is er over gecommuniceerd.”.  ,,We zullen de communicatie beter stroomlijnen. Dat voorkomt veel ruis en onduidelijkheid” En ,,wie communiceert nu wat en wanneer? Dat moeten we beter op het netvlies krijgen, anders haakt de burger af”. 

Verwarrend

Vrijwel dagelijks gaat het wel ergens over ‘de communicatie’, en steeds gaat dat dan vergezeld van bekentenissen (‘de communicatie schoot tekort), beloftes ( ‘de communicatie zal verbeterd worden’) en toezeggingen ( ‘de burger komt meer dan ooit centraal te staan in de communicatie’).  Zeker nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, wordt door de verschillende partijen naar hartenlust ‘gecommuniceerd’ over ‘ een nieuwe bestuurscultuur’, ‘ een andere aanpak’,  ‘meer oog voor de burger’ en ‘kortere lijnen’. En natuurlijk  een ‘betere communicatie met de bewoners van deze gemeente’. Mooi, maar verwarrend want hoe vaak zijn die worsten de goegemeente al niet voorgehouden.

Terwijl het zo simpel kan zijn. Krom of gebrekkig beleid brei je niet recht met een gelikte folder, een vlogje van een hippe dorps-influencer of een flitsend tiktok filmpje. Goed beleid belandt nogal eens in de prullenbak door onduidelijke, onbegrijpelijke en onwerkelijke ‘communicatie’, bedacht vanachter een ambtenarenbureau, en opgeschreven in taal, die vooral in gemeentehuizen goed wordt begrepen.

De afgelopen jaren heeft het in deze gemeente niet ontbroken aan ‘miscommunicatie’.  Grote projecten als bijvoorbeeld Het Groene Net en het windmolenpark in Holtum liepen deuken op doordat burgers en andere belanghebbenden er niet, amper, te laat of gebrekkig over werden ingelicht. ‘Fait accompli communicatie’, schijnbaar bedoeld om ‘lastige beslissingen’ er snel door heen te assen zonder dat de burger er zijn zegje over heeft kunnen doen. Draagvlak creëren bij de burgers lijkt dan wel het streven maar als het lastig wordt, dan maar effe een onsje minder. En als het electoraal echt schade gaat opleveren, dan wordt  gewoon de stekker eruit getrokken.

Hete brij

Wordt het straks anders in deze gemeente nu zoveel vrouwen zich opmaken om het roer over te nemen? Vrouwen draaien minder dan mannen om de hete brij heen, communiceren anders en worden niet gehinderd door haantjesgedrag en kippendrift als mannelijke politici, zeggen de dames, die MIJNGazet heeft gesproken.  Dat biedt hoop dat ,,het lag aan de communicatie” niet langer als stoplap en duizenddingendoekje wordt gebruikt.