Léon Jansen (66 jaar) woont in Sittard en is sinds maart 2016 voorzitter van KBO Sittard Stad. Deze lokaal georganiseerde vereniging bestaat al sinds 1964 en organiseert activiteiten voor 50plussers onder de noemers ‘Ontmoeting’, ‘Ontspanning’ en ‘Ondersteuning’.

Hoe ben je met deze organisatie in contact gekomen?

Ik ben in 2015 tijdens een revalidatieprogramma in contact gekomen met een bestuurslid van de vereniging die mij enthousiast vertelde over zijn werkzaamheden bij de vereniging. De fysiotherapeut spoorde mij aan dat een bestuursfunctie bij die vereniging zeker iets voor mij zou kunnen zijn en het verdere verloop laat zich raden.

Wat viel je meteen op bij de start van jouw voorzitterschap?

Het verrichten van vrijwilligerswerk binnen een vereniging is altijd dubbel. Enerzijds doe je dit voor jezelf als een zinvolle invulling van jouw tijd en anderzijds wil je bijdragen aan zaken die een maatschappelijk belang dienen. Gelijk vanaf het eerste moment ontdekte ik dat deze zaken bij KBO Sittard goed samengingen. Ik trof een hechte band aan tussen de collega bestuursleden en vrijwilligers.

Kun je wat meer vertellen over de activiteiten van de vereniging?

KBO Sittard Stad is een seniorenvereniging met ongeveer 350 leden. De vereniging stelt zich ten doel de belangen van senioren te behartigen. De vereniging is aangesloten bij KBO Limburg en daardoor automatisch bij de landelijke organisatie KBO-PCOB. De KBO maakt zich sterk voor een volwaardige positie van alle senioren, waarbij de onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar uitgangspunten zijn. Daarom werkt de KBO er op allerlei fronten aan, dat senioren daadwerkelijk die plek krijgen in de maatschappij waar zij recht op hebben. Op lokaal niveau willen wij medesenioren de kans geven elkaar te ontmoeten, om te ontspannen en de zelfstandigheid van senioren te bevorderen. Daarvoor organiseren wij allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. In het sociëteitsgebouw hebben wij daarvoor volop de gelegenheid in de diverse ruimtes die zijn voorzien van de benodigde audiovisuele apparatuur en bar.

Wat doet de KBO voor haar leden?

Belangbehartiging op het gebied van: Wonen, Welzijn en Zorg, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering en Zingeving. Ondersteuning en advisering, zoals belastingservice en andere vragen. Kortingen, zoals op collectieve ziektekostenverzekering. Met de ledenpas krijg je korting bij bepaalde bedrijven en op bepaalde acties (Filmclub bioscoop Foroxity). Tweemaal per week zijn er soosmiddagen met heel veel activiteiten. Daarbij zijn alle leden welkom, maar ook introducés. Ook vele andere activiteiten zijn de moeite van het vermelden waard, maar die vindt u allemaal heel overzichtelijk op de website www.kbosittardstad.nl.

Is jullie Facebookpagina een medium dat 50plussers graag gebruiken?

Wij zijn gestart met een Facebook-pagina vlak voordat Facebook in een nogal negatief daglicht kwam te staan en zelfs het Amerikaanse congres Mark Zuckerberg aan de tand ging voelen. Vanaf dat moment is de pagina eigenlijk in een soort slaapstand gekomen en gebruiken wij met name onze website. 

Hebben jullie last van corona? Hoe gaan jullie hiermee om?

Wie niet? Natuurlijk hebben ook wij last van corona. Maar het meeste last van corona hebben onze leden. Zij kunnen niet langer in hun dagbesteding die zinvolle invulling geven door deelname aan de normaal door ons georganiseerde activiteiten.  Voor wat betreft de vereniging zit de pijn natuurlijk vooral op het financiële vlak. Al onze vaste lasten blijven bestaan, terwijl aan de inkomsten kant veel wegvalt.

Draaien jullie puur op contributies of zijn er andere inkomsten om de vereniging draaiende te houden?

De kosten voor deelname aan de activiteiten van de vereniging houden wij laag. De jaarlijkse bijdrage die wij vragen van onze leden is voor het grootste deel de contributie die wij afdragen aan KBO-Limburg voor het lidmaatschap. Hierdoor worden voor een groot deel de kosten gedekt die worden gemaakt door de Provinciale en Landelijke organisatie van KBO-PCOB. Door de gemeente worden wij ondersteund door een bijdrage per lid van onze vereniging en ook een subsidie voor een bijdrage in de door ons betaalde marktconforme huur. Een niet onbelangrijk deel van de andere inkomsten van de vereniging bestaan uit bar-opbrengsten en bijdragen van medegebruikers van het gebouw.

Hebben jullie voldoende naamsbekendheid? Weten de mensen uit de doelgroep jullie makkelijk te vinden?

Als het klopt, zoals blijkt uit de media, dat veel senioren in een isolement leven, is het mijn overtuiging dat er helaas nog steeds sprake is van onvoldoende naamsbekendheid. Door het deelnemen aan onze activiteiten of door een bijdrage te leveren als vrijwilliger, kunnen mensen loskomen uit dat isolement. Het is duidelijk dat het vergroten van de naamsbekendheid daarom voor ons belangrijk is.

Met hoeveel vrijwilligers werken jullie en hoe komen jullie aan vrijwilligers? Onder onze leden hebben wij momenteel een 70-tal vrijwilligers. Iedere vrijwilliger draagt bij aan het laten draaien van de vereniging. …… en natuurlijk zoeken wij altijd leden die ons vrijwilligersteam willen versterken!

Hoe zit het met de huisvestingsperikelen van de vereniging? Gloort er licht aan de horizon?

Het woord “perikelen” suggereert iets negatiefs in termen van “moeilijk” en “nattigheid voelen”. Ik zou dat woord niet willen gebruiken. Op dit moment kan ik niet anders stellen dat wij ons gesteund voelen door de medewerkers van de afdeling “Maatschappelijke Ontwikkeling” van de gemeente Sittard-Geleen. Al geruime tijd hebben wij een goed en constructief overleg om te komen tot een nieuwe huisvesting. Dit is noodzakelijk geworden als gevolg van de voorgenomen sloop van het ‘Oude Politiebureau’ aan de Pres. Kennedysingel, hetgeen past binnen de plannen van Zitterd ReviSited Momenteel hebben wij overeenstemming dat Odasingel 90, direct grenzend aan Poppodium Volt, geschikt zal worden gemaakt als huisvesting voor KBO Sittard Stad. Eveneens zullen ook andere activiteiten die gericht zijn op dezelfde doelgroep als de onze hier gaan plaatsvinden. Wij hebben het vertrouwen dat wij zijn verhuisd naar deze nieuwe locatie nog voordat de sloophamer ons huidige gebouw zal raken. Een datum hiervoor kan ik alsnog niet noemen.

Is er een vraag die niet gesteld is, maar die je graag hadden willen beantwoorden (dan is nu je kans)?

Graag wil ik nog vermelden dat alhoewel KBO staat voor Katholieke Bond van Ouderen, wij een organisatie zijn die open staat voor alle 50-plussers, ongeacht hun levensovertuiging. Ter afsluiting, meen ik toch te mogen concluderen dat alles bij elkaar er een positieve kijk is op de toekomst. De pandemie heeft ons allen geraakt. Iedereen heeft dit op zijn of haar eigen manier ervaren. Maar wat wel zeker is, is dat wij elkaar meer dan ooit nodig hebben. Het woord ‘samen’, is ondanks het nieuwe begrip ‘social distancing’, als heel belangrijk gevoeld en ervaren. Ook voor 2021 zal dat woord “samen” belangrijk blijven. Wij hebben elkaar hard nodig om samen te kunnen ‘Ontspannen’, samen te kunnen ‘Ontmoeten’ en elkaar samen te ‘Ondersteunen’.

Tekst Bert Wassenberg