Mijn naam is Rens Dormans,56 jaar. Ik woon in Sittard en ben vanaf 18 september 2021 vicevoorzitter van de Archeologische Vereniging Limburg. Dit is een sectie van het LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap).

Kun je kort iets vertellen over het LGOG? En wanneer en waarom is de Archeologische Vereniging Limburg opgericht (deze vereniging is de hoofdrolspeler in dit interview)?

Het LGOG werd in 1863 opgericht in Maastricht met als doel ‘het bevorderen der vaderlandsche geschiedenis, en vooral die van Limburg, alsmede het opsporen van oudheden en overblijfsels van kunst en nijverheid in dit hertogdom aanwezig’. 

Bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan in 2013 werd aan LGOG door Koning Willem Alexander het recht tot het voeren van het predicaat Koninklijk verleend. H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden is beschermvrouw van het genootschap.

Het LGOG is een historische vereniging, onderverdeeld in 10 kringen die samen de hele provincie bestrijken. LGOG organiseert verschillende activiteiten, waaronder meer lezingen, (meerdaagse)excursies, studiereizen en congressen. Daarnaast is LGOG (mede) uitgever van verschillende publicaties. Het LGOG is eigenaar van een groot aantal historische en archeologische collecties die in meerdere musea en archieven zijn ondergebracht. De collecties zijn voor iedereen beschikbaar voor onderzoek en studie.

LGOG kent voorts drie secties met ieder een speciaal aandachtsgebied: genealogie, monumenten en archeologie. De Sectie Archeologie (Archeologische Vereniging Limburg) werd in 1975 opgericht en heeft sinds 1977 een eigen tijdschrift; Archeologie in Limburg. 

Limburg heeft altijd een bijzonder positie gehad in de Nederlandse archeologische wereld, omdat het in archeologisch opzicht de rijkste provincie is van Nederland. 

De Archeologische Vereniging Limburg (AVL) – kortweg LGOG Archeologie – heeft als doel de archeologische kennis van de leden te vergroten, het Limburgs bodemarchief te helpen inventariseren, beschrijven en registreren, en waar nodig en mogelijk assistentie te verlenen bij opgravingen. Een lidmaatschap op de sectie Archeologie is gratis als men lid is van het LGOG. Leden van de AVL:

  • Hebben gratis toegang tot alle AVL-lezingen
  • Ontvangen het tijdschrift Archeologie in Limburg
  • Kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de Limburgse Archeologie Dag in het Limburgs Museum
  • Kunnen uiteraard ook actief worden in de vereniging door bijvoorbeeld lid te worden van een van de werkgroepen, een lezing of excursie te verzorgen of te assisteren bij eventuele opgravingen of de uitwerkingen daarvan.

De AVL is een vereniging die niet alleen kennis deelt, maar ook geïnteresseerden in archeologie, amateurarcheologen en detectornisten, alsmede beroepsarcheologen met elkaar in contact brengt.

Jullie hebben recent een algemene ledenvergadering van de sectie Archeologie gehouden; zijn daar voor het publiek belangwekkende besluiten genomen?

Belangrijkste punt is dat we er weer willen zijn voor de leden, dus goed luisteren wat zij willen en de archeologie in Limburg weer op de kaart zetten en bij een zo breed mogelijk publiek brengen. 

Hoeveel mensen zijn verbonden aan de sectie Archeologie? Is het gemakkelijk om mensen te interesseren voor een functie, al dan niet als vrijwilliger?

Het bestuur bestaat uit 5 personen met daarnaast adviseurs. De bedoeling is om verschillende groepjes te gaan maken zoals werkgroep educatie, werkgroep tijdschrift enz. In deze tijd is het niet makkelijk om vrijwilligers te vinden daarom ben ik blij dat we nu een jong en fijn bestuur hebben die er vol voor willen gaan.

Jij wordt omschreven als een gepassioneerd archeoloog! Hoe is dat zo gekomen?

Het juiste woord is amateurarcheoloog, ik heb er geen studie voor gevolgd, daartegen wel veel cursussen gedaan en recentelijk nog kunstgeschiedenis afgerond. De fascinatie is begonnen in Beek toen ik een jaar of 10 was, soldaatje spelen bij het Heksenbos en dan toevallig op veel hulzen stuiten, zo is het balletje gaan rollen.

Welke tijdsperiode is voor jou erg belangrijk en waarom?

Het klinkt wat afgezaagd maar de meeste interesse gaat uit naar de Romeinse tijd. En waarom, omdat ik het fascinerend vind hoe ze een megagroot gebied zo relatief eenvoudig gedurende een lang tijdsbestek konden besturen. Natuurlijk waren er ook periodes met veel strubbelingen, maar toch….

Jullie geven ook een tijdschrift uit over Archeologie in Limburg? Moet je daarvoor een abonnement nemen?

Als je lid wordt van de LGOG kun je sectie archeologie aanvinken, dat lidmaatschap is dan gratis, dan krijg je dus ook automatisch het tijdschrift, zelfs twee want naast het archeologie tijdschrift ook nog het gewone tijdschrift van de LGOG.

Hoe krijgen jullie mensen geïnteresseerd in archeologie? Is er überhaupt veel belangstelling voor?

Ja, we leven natuurlijk in de rijkste archeologische provincie in Nederland en we krijgen de mensen geïnteresseerd. Alhoewel ik van mening ben dat je de archeologie van onze mooie provincie, beter en makkelijker bij de mensen kan brengen. Onze provincie is zo rijk aan kleine musea die eigenlijk onderbelicht zijn en dat is jammer.

Je gaat zelf vaak op zoek met een metaaldetector, begrijp ik? Wat is de charme daarvan? Hoe vaak vind je iets dat de moeite waard is?

Vaak niet meer, sinds ik 6 jaar geleden een zwaar auto-ongeluk heb gehad is het fysiek soms te zwaar. Ik ben hier inderdaad zo’n 15 jaar geleden mee begonnen en toen ging ik echt voor de vondst, dus ging ik ook bijvoorbeeld naar het noorden om op die mega akkers vanalles lekkers te vinden. Sinds een jaar of 10 gaat het niet om de hoeveelheid vondst maar om de geschiedenis die erachter zit. Ik vind veel liever een eenvoudig oud muntje in en rond Sittard, dan een zilveren of gouden munt ergens in het buitenland.

 

Wat is jouw allerbeste vondst en waarom?

Toch wel een Gouden Romeinse munt met oogje eraan, dus gedragen als statussymbool door iemand. Die munt ligt op het ogenblik in het Museum voor grafcultuur te Stein. Het is trouwens belangrijk om te weten is, dat je (en eigenlijk moet iedereen dat doen) alle belangrijke vondsten meldt bij de juiste instanties om op die manier bij te dragen aan de kennis van de archeologie.

Op welke manier deel je jouw kennis en ervaring met anderen? Geven jullie wel eens voorlichting en zo ja, op welke wijze?

Educatie is zeer belangrijk. Ik heb pas nog twee workshops vanuit de werkgroep Archeologie Sittard gegeven over prehistorische Jagers en Boeren, op de Blinker in Geleen. Dat is prachtig om te doen, het spreekt die kinderen dan echt tot de verbeelding, super gewoon. Dat is wat we willen; op een relatief eenvoudige manier de archeologie bij de mensen brengen.

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat niet gevraagd is?

Hebben jullie vragen stuur een mailtje naar archeologie@lgog.nl of treed in contact met de W.A.S dat is werkgroep archeologie Sittard. Beiden kunnen jullie wel helpen met eventuele vragen ook wat educatie betreft.

Tekst Bert Wassenberg