Annie Mulders,70 jaar, woont in Geleen, is sinds 2003 lid van Zanglust en vanaf 2021 voorzitter. Het koor is onderscheiden met de koninklijke erepenning ter ere van het 100-jarig bestaan in 2008.

Hoe lang ben je al betrokken bij het koor. In welke rollen/functies en waarom is dat zo leuk? 

Ik ben nu 19 jaar lid van Zanglust en eerder al eens bestuurslid geweest. In 2017 weer bestuurslid geworden en sinds 2021 voorzitter van Zanglust. We zijn een gezellig koor er is veel betrokkenheid van de leden. Voor de meeste is het een avondje uit, want zingen doen we allemaal graag. Ook is er altijd een gezellige nazit. Als er mensen ziek zijn wordt er altijd een kaartje gestuurd en naderhand gaan we met een bloemetje op bezoek. Dit wordt altijd keurig verzorgd door de commissie wel en wee.

De geschiedenis van Zanglust begint in 1908. Kun je in het kort een paar belangrijke momenten in de historie van de vereniging belichten? 

Zanglust is in 1908 opgericht als mannenkoor en vanaf 1926 bekend als gemengd koor. Hierdoor zijn een aantal mannen vertrokken en hieruit is Mignon ontstaan. Maandag 5 oktober 1942 is een memorabele dag voor ons koor geweest. Door een bombardement, dat een tragische vergissing was (het waren namelijk vliegtuigen van de Royal Air Force Bombers die met zo’n 30 vliegtuigen Oud-Geleen i.p.v. Aken bombardeerden), met als gevolg de trieste cijfers met 83 doden en 22 gewonden. Bij dit bombardement gingen alle bezittingen van ons koor verloren zoals het archief, de muziek, onze oorkonden en alle materialen.

Belangrijke concerten van Zanglust waren er zeer velen o.a. in 1921 het groot vaandelfeestconcert, in 1964 groot Operaconcert, in 1981 concert Lobgesang met o.a. het LSO, in 1982 Herdenkingsconcert voor de bombardementen uit 1942, in 1985 die Schöpfung met de Maastrichter staar, in 1991 Carmina Burana met wederom het LSO, in 1988 een concert met Marco Bakker. En natuurlijk het 100-jarig bestaan in 2008 dat we met een drie-koren festival gevierd hebben, bestaande uit de koren Zanglust, Mignon en Voices Vocales. Een leuk detail hiervan is dat beide koren ontstaan zijn uit Zanglust. In datzelfde jaar mochten we het predicaat “Koninklijke “ontvangen waar we best wel trots op zijn. Ons 110-jarig bestaan is gevierd in de schouwburg van Sittard i.s.m. Vocal Chord. Dit is een ensemble waar onze dirigent Rob in meezingt. Ook waren er vele binnen- en buitenlandse busreizen met optredens waar met name de oudere leden met plezier op terug kijken.

Zoeken jullie nog zangers? Hoe kunnen geïnteresseerden zich melden

Nieuwe zangers zijn uiteraard altijd welkom en geïnteresseerden kunnen zich via onze web of via Facebook aanmelden. Zeker mannen kunnen we heel goed gebruiken zowel bij de bassen alsook de tenoren. Ook zijn er mensen die de weg naar ons koor zelf gevonden hebben, o.a. een aantal leden van Voices Vocalis zijn bij ons lid geworden toen hun koor stopte, daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. We hebben inmiddels weer 50 zingende leden.

Hoe gaat het met de werving van bestuursleden? Genoeg animo?

De werving van bestuursleden is moeilijk, men wil wel graag deelnemen aan allerlei commissies, zoals de activiteitencommissie, de PR-commissie of de muziekcommissie.

Voor een bestuursfunctie is helaas weinig animo. We hebben momenteel 4 bestuursleden maar kunnen er altijd meer gebruiken. Daarnaast zijn we ook op zoek naar een nieuwe beschermheer/vrouw. 

Jullie hebben ook een Facebookpagina met bijna 180 volgers. Is dat een belangrijk medium voor jullie? Welke andere mogelijkheden gebruiken jullie om publiciteit te maken?

Facebook is handig voor ons om direct mededelingen te plaatsen daarnaast ondergaat onze website www.zanglustgeleen.nl een opknapbeurt om up to date te blijven. We geven driemaal per jaar een eigen boekje uit “t Letste Nuuts” en zetten ook regelmatig artikeltjes in streekblaadjes. Voor een concert worden er altijd posters en flyers verspreid.

De dirigent van Zanglust is al bijna 10 jaar Rob Meijers. Hoe belangrijk is hij voor het koor?

We zijn tevreden over de geleverde kwaliteit van onze dirigent Rob. Hij weet ons koor steeds weer goed op te peppen op weg naar uitvoeringen. Soms denk je bij de generale repetitie ‘als dat maar goed gaat’ en tijdens het concert gaat het steeds weer van een leien dakje. Rob levert daar een grote bijdrage aan. Omdat we zoveel nieuwe leden hebben gekregen zijn er de laatste tijd gescheiden repetities waarbij Rob het eerste uur met de heren repeteert en Annemie Sluijsmans met de dames, het tweede uur gezamenlijk, waarbij Rob dirigeert en Annemie de begeleiding doet.

Annemie Sluijsmans-Meens is al meer dan 25 jaar de vaste pianiste en repetitor. Dan zou je zeggen dat ze veel meer betekent dan het invullen van die functies. Klopt dat?

Dat klopt zeker Annemie is erg verweven met ons koor en zeer betrokken. Heeft ook een gezonde kritische blik op dat wat we brengen. Haar kennis en inzicht is voor ons zeer waardevol.

Wanneer zijn jullie leden uit het goede hout gesneden? M.a.w. wat moeten ze meebrengen aan kwaliteiten en eigenschappen?

Het is natuurlijk fijn als ze een goede stem hebben en noten kunnen lezen. Kunnen ze geen noten lezen maar hebben wel gevoel bij muziek dan zijn ze ook van harte welkom. In de praktijk hebben we al vaker ervaren, dat mensen ook zonder notenkennis heel goed mee kunnen zingen. Op proef komen zingen kost niets en de eerste twee maanden is contributie-vrij. Men heeft dan de sfeer kunnen proeven en kunnen ervaren of het muziekgenre bevalt. Voor de contributie hoef je het niet te laten deze is namelijk € 10,00 per maand. Dit is mogelijk dankzij de “Vrienden van Zanglust”, en de adverteerders van ons verenigingsblad, die met hun bijdragen ons goed financieel ondersteunen.

Het repertoire bestaat uit licht klassiek, musical- en popmuziek en enkele Limburgse liedjes. Zijn er vaste onderdelen of wordt ieder jaar een nieuw repertoire opgetuigd? Wie maakt die keuze?

Ons repertoire is in vele jaren opgebouwd maar er komen regelmatig nieuwe liedjes bij, daar beslist de dirigent en de muziekcommissie over. Onze leden kunnen liedjes voorstellen, waar we dan naar kijken of ze geschikt zijn voor ons koor. Ieder jaar wordt er een deel van het repertoire ververst.

Het koor zingt in veel talen zoals Engels, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Nederlands, Limburgs, Latijn, ja zelfs in het Zweeds. Hoe is die veeltaligheid ontstaan?

Door musicals en bekende filmmuziek ontstaat de muziekkeuze. Het is altijd weer leuk om de vertalingen van de liedjes te lezen, voordat wij ze gaan zingen. Weten wat de inhoud is, is een must om met het juiste gevoel de liedjes te kunnen zingen.

Is er nog een vraag die niet gesteld is, maar die je wel graag aan de orde had gehad? Dan is hier de gelegenheid om nog wat informatie kwijt te kunnen!

Anno 2022 kunnen we als gezonde vereniging bestaan dankzij onze adverteerders, de Vrienden van Zanglust en de steun van de Gemeente Sittard-Geleen, zeker in de afgelopen coronaperiode. Mede hierdoor zijn we in staat geweest in die periode om de dirigent en pianiste deels hun vergoeding te blijven uitkeren. Het blijven doorbetalen van de contributie van onze leden in die periode heeft daar ook aan bijgedragen en geeft duidelijk aan dat we een gezonde en fijne sfeer onderling hebben en mekaar steunen.