Mijn naam is Emile Vencken, ik ben 72 jaar. Ik woon in Sittard en ben sinds 2011 voorzitter van de Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek. Steeds meer kinderen tot en met 17 jaar kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Deze kinderen staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld Westelijke Mijnstreek wil deze kinderen mee laten doen! 

Tekst Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over de geschiedenis van jullie stichting?

Onze stichting Leergeld WM bestaat sinds 2001. Het initiatief werd toen genomen door enkele groepen, betrokken bij het werk van de Vincentius stichtingen. Deze merkten dat er wel aandacht was voor volwassenen, maar dat kinderen vaak net zo goed (misschien zelfs meer) de dupe werden van financiële problemen. Voor de oprichters was het duidelijk dat als je kinderen in de kou laat staan en niet de kans geeft om mee te doen, zij grote kans lopen om later ook niet volwaardig mee te kunnen doen. Je merkt te vaak dat kinderen uit armere gezinnen later zelf ook in de financiële problemen komen. Dit is niet goed voor de maatschappij als geheel. Wij betalen dus het leergeld als we kinderen niet laten meedoen. Meedoen is een manier om die cirkel te doorbreken. Vandaar dat er gekozen is voor de naam: Leergeld. Na de oprichting van deze voorlopers zijn er in door het hele land heen steeds meer stichtingen bijgekomen. In Limburg zijn er op dit moment 12 stichtingen Leergeld actief. Samen vormen zij een netwerk dat de hele provincie bestrijkt. 

Hoe ben je hierbij betrokken geraakt en welke kwaliteiten moet een goede voorzitter voor deze stichting bezitten?

Via een familielid ben ik in 2008 bij stichting Leergeld WM betrokken geraakt. Eerst in de aanvraagcommissie waar ik nog steeds deel van uit maak. Later in het bestuur als verantwoordelijke voor fondsenwerving en uiteindelijk voorzitter. Het voorzitterschap bestaat voor mij uit het leiden van de vergaderingen zodat er een goede samenwerking en afstemming bestaat tussen de verschillende bestuursleden. Waar nodig is het ook mijn taak om de samenwerking te controleren en de belangen te behartigen van de bestuursleden.

Naast al deze taken mag ik als voorzitter ook het gezicht zijn van stichting Leergeld WM.

Zijn er organisaties waar jullie mee samenwerken om jullie doel te bereiken?

Wij werken heel nauw samen met de verschillende gemeentes. Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein. De lijnen zijn kort en zodoende kan er indien nodig maatwerk voor onze kinderen geregeld worden. Verder hebben wij een goede samenwerking met het Jeugdfonds Sport, het Jeugdfonds Cultuur en Stichting Jarige Job.

Hoe staat het met de naamsbekendheid en het imago van jullie stichting?

De doelgroep weet ons goed te vinden, dit merken we aan het aantal aanvragen dat we verwerken. We doen ook ons best om te zorgen dat o.a. basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs weten wat de mogelijkheden zijn bij Leergeld. We merken dat Leergeld een goed imago heeft: we krijgen vaker heel positieve reacties op ons uitgangspunt: laat kinderen meedoen! Uiteraard zijn ouders blij met de steun die we bieden: het scheelt in een gezin een hoop kopzorg als je kind gewoon kan gaan sporten of zijn hobby kan uitoefenen, zonder dat je je moet afvragen of je deze maand de contributie wel kan betalen. Uiteraard kan de naamsbekendheid altijd beter. We zien dat we sommige groepen minder goed bereiken. Met name mensen die werken en die een laag inkomen hebben, of de groep zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel). Het kan een combinatie zijn van een drietal factoren: onbekendheid of schaamte om “je hand op te houden” terwijl je wel werkt of doordat men denkt “dit zal wel niet voor mij bedoeld zijn”.

 

Jullie bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar? Hoe gebeurt dat?

Doel van ons werk is dat kinderen mee kunnen doen met leeftijdgenootjes en niet worden uitgesloten. Onderdeel van de Leergeld formule is een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek inventariseren onze vrijwilligers hoe er geholpen kan worden. Het huisbezoek wordt gedaan door vrijwilligers die hiervoor opgeleid worden. Nadat de aanvraag kompleet is wordt deze door de aanvraagcommissie beoordeeld en na goedkeuring krijgen de ouders daar een schriftelijke bevestiging van. Wij, stichting Leergeld WM, zorgen voor een directe betaling van de instelling/leverancier. Op deze wijze weten wij dat het geld ten goede komt aan de kinderen.

Hebben jullie uitsluitend vrijwilligers? Kun je het onderscheid uitleggen aan de lezers?

De mensen die op huisbezoek gaan en het bestuur van de stichting zijn allemaal vrijwilligers. 

Zonder hun inzet was dit werk niet mogelijk. Voor onze administratie hebben we twee mensen in dienst, waarvan er een in deeltijd werkt.We vinden dit nodig, omdat we onze administratie goed willen bijhouden en we willen ook goed kunnen verantwoorden waar het geld dat we uitgeven, terecht is gekomen. Het is immers niet ons eigen geld en we willen een goede verantwoording kunnen afleggen naar iedereen toe, vooral naar degene met wie we samenwerken.

Op welke manieren komen jullie aan de middelen om het werk van de stichting goed uit te kunnen voeren?

De middelen om het werk te doen krijgen wij uit verschillende bronnen. Allereerst is er een zeer goede samenwerking met de diverse gemeentes in ons werkgebied. Met de gemeentes hebben wij goede afspraken kunnen maken waardoor zij een groot gedeelte van de kosten vergoeden en zodoende wordt een deel van hun armoede beleid uitgevoerd.

Wij krijgen ook subsidie vanuit de provincie Limburg en er zijn daarnaast serviceclubs, bedrijven, instellingen, stichtingen en particulieren die achter ons doel staan om kinderen te willen helpen. Hun donaties zijn voor ons een hele steun in de rug om ons werk te kunnen blijven doen.

Hebben jullie voldoende mensen die de stichting draaiende willen houden? 

Op dit moment mogen we niet klagen over het aantal mensen, dat betrokken is bij het werk van Leergeld. We merken, dat het aantal aanvragen dat bij ons binnenkomt blijft groeien en net als bij heel veel andere stichtingen en verenigingen is bij ons de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers aan de hoge kant. Deze twee factoren zijn wel een reden tot zorg voor de toekomst. Zowel bij het bestuur als bij de vrijwilligers die de huisbezoeken afleggen, zijn mensen die een steentje willen bijdragen van harte welkom.

Merken jullie iets van de diverse crisissen die het nieuws bepalen? De coronacrisis, de klimaatcrisis en de energiecrisis bijvoorbeeld.

De coronacrisis heeft ons werk wel degelijk beïnvloed. Sporten was een tijd lang niet of maar zeer beperkt mogelijk; ook de zwembaden waren op een gegeven moment gesloten. Dat betekende dat de aanvragen hiervoor ook terugliepen. De corona periode hebben we nu gelukkig achter de rug, de gevolgen merken we wel nog: voor de zwemlessen zijn er op dit moment wachtlijsten omdat de zwembaden te maken krijgen met een inhaalslag. Aan de andere kant merk je ook, dat kinderen die min of meer gedwongen gestopt waren met sporten, nog meer dan eerst zich gaan bezighouden met spelletjes op telefoon en laptop. Je merkt dat kinderen makkelijk aan zo’n scherm blijven plakken en niet automatisch weer opnieuw een sport oppakken. De energiecrisis en de inflatie die ermee samengaat merken we ook. We zeiden al dat het aantal aanvragen nog steeds groeit. Als gevolg van de hogere prijzen, zijn bij ons de inkomensnormen die aangeven wanneer je voor een toekenning van Leergeld in aanmerking komt verhoogd.

Jullie ontvangen ook bedragen van sponsoren. Is er eentje die eruit springt en het vermelden meer dan waard is?

Dat is een lastige vraag, want iedereen die doneert of gedoneerd heeft is het vermelden waard. Daarnaast is niet enkel financiële steun voor ons van grote waarde maar zeker ook de aandacht die wij krijgen door acties van onder andere serviceclubs en bedrijven uit ons werkgebied. Vanuit de bedrijven ontvangen wij sponsorgelden. Vaak worden hierbij de werknemers betrokken, bijvoorbeeld door de keuze om in plaats van hun kerstpakket te ontvangen de waarde hiervan te doneren aan onze stichting. De serviceclubs die ons steunen of hebben gesteund in ons werkgebied zijn Kiwanis Land van Gulick, Lions Sittard-Geleen , Lions Ambt van Born en Rotary Els-Maaskant. Daarnaast ontvangen wij donaties van stichtingen die liever anoniem blijven. En ook bijdragen van bedrijven in natura, bijvoorbeeld op het gebied van public relations.

Zijn social media voor jullie belangrijk en zo ja, hoe zetten jullie ze in?

Op de meeste social media zijn wij niet zo actief. Misschien speelt onze gemiddelde leeftijd hier een rol in. Daarbij komt, dat veel gezinnen die door ons geholpen worden niet zo snel geneigd zullen zijn om dit via Facebook met de rest van de wereld te delen. Rondom het thema armoede blijft nog altijd een zekere schroom hangen; het is iets dat je liever voor jezelf houdt.