Mijn naam is Hans Moonen, ik ben 73 jaar en woon in Geleen.  Sinds 2019 ben ik voorzitter van TC Keerweide. Deze tennisclub is in 1936 opgericht als een besloten club (van voornamelijk DSM-ers) en gegroeid naar de huidige open vereniging met een Tennispark gelegen aan de Ridder Vosstraat in Geleen.

Tekst Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over de ontstaansgeschiedenis van jullie vereniging? 

TC Keerweide bestaat inmiddels al 88 jaar. Onze naam is gebaseerd op het stuk grond waarop het park is aangelegd. Het lidmaatschap was toentertijd voorbehouden aan de beambten van DSM en er was een ballotagecommissie die waakte over de toe te laten nieuwe leden. Zelf ben ik inmiddels ongeveer 30 jaar lid, maar ik heb dat niet meer meegemaakt. 

Sinds wanneer zijn jullie een vereniging waarvan iedereen lid kan worden?  

Tennis is toch al ruim 40 jaar geleden een voor iedereen toegankelijk sport geworden. De DSM-ingenieurs waren wel nog de bestuurders van deze “personeelsvereniging”, maar de openheid van onze vereniging werd bevestigd door een statutenwijziging van 1 mei 1985.

Jullie promoten de vereniging met zijn unieke ligging en gezellig clubhuis. Kun je daar wat meer over vertellen?

Ons park ligt verscholen in het groen tussen de woningen aan de Ridder Vossstraat, de Rijksweg Zuid en de Henri Hermanslaan te Geleen. Uniek daarin is vooral het feit dat het 5 losse banen zijn, waardoor er geen overlast is van andere banen. Het vroegere clubhuis, het zogenoemde Theehuisje, is een uniek monument op ons park en stamt uit 1936 bij de oprichting van het park door DSM. Ons huidig clubhuis is, na een ingrijpende interne renovatie door onze eigen leden enkele jaren geleden, modern en uitnodigend ingericht. De renovatie van het overdekte grote terras staat op onze agenda, waardoor de uitstraling nog groter zal worden. Belangrijk voor onze leden is, dat het clubhuis gedurende het seizoen elke morgen geopend is en dat er dan ook bardienst is. Dit komt de gezelligheid op het park en de nazit aansluitend aan een leuk potje tennis zeer ten goede. Zo is er elke maandag- en woensdagmorgen een grote groep 50-plussers in wisselende samenstelling die alle banen bezetten en na afloop gezellig blijven hangen. Dit heeft al menig nieuw lid vanuit andere verenigingen opgeleverd.

Welke kwaliteiten moet de voorzitter meebrengen om ook een succesvolle voorzitter te zijn van deze tennisvereniging?

De voorzitter van een sportvereniging in het algemeen geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Dit is formeel volgens onze sportbond KNLTB zijn hoofdtaak. Met de standaarduitvoering van deze hoofdtaak ben je echter nog geen succesvol voorzitter. Daarvoor is onder andere belangrijk, dat je “midden in de vereniging” staat, je voor iedereen binnen de vereniging aanspreekbaar bent, de bestuurs- en commissiewerkzaamheden coördineert en de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen leidt. Mijn persoonlijke ervaring is, dat het zeker bijdraagt aan het succesvol zijn als je zelf ook tennist, meedoet aan competities en toernooien en die zelf mede organiseert en natuurlijk als je zelf zowel voor als achter de bar je steentje bijdraagt aan de gezelligheid op de club. 

Zijn de clubkampioenschappen hét hoogtepunt van het jaar?

Dit is inderdaad voor onze eigen leden een heel belangrijk toernooi, zowel voor onze jeugdleden als voor onze volwassen leden. Er zijn veel inschrijfmogelijkheden, zodat het voor alle leden mogelijk is in een of twee categorieën in te schrijven en te spelen tegen leden waartegen zij normaliter niet zo vaak spelen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, zal ik maar zeggen. Op deze speelse manier wordt de onderlinge samenhang tussen alle leden bevorderd, zowel op de tennisbaan als na afloop van het toernooi bij de druk bezochte prijsuitreiking en afsluitende BBQ.

Jullie zoeken nog bestuursleden, lees ik op de website? Is dat een moeilijke opgave?

Ik ben blij met de huidige bestuurssamenstelling. Ons bestuur wordt gevormd door de voorzitters van de diverse commissies en door een voorzitter, secretaris en penningmeester. Onze commissies zijn goed bezet en hebben alle een voorzitter, die dus tevens bestuurslid is. Helaas blijkt het inderdaad moeilijk om vervangers te vinden voor de genoemde bestuursfuncties, maar ik heb goede hoop dat we daar binnenkort in zullen slagen.

Gaat de padel hype aan jullie voorbij?

Ja. Al jaren geleden, nog vóór deze hype, hebben wij de mogelijkheid onderzocht of het mogelijk was om op ons park padelbanen aan te leggen. Al snel bleek dit niet mogelijk te zijn, omdat ons park aan alle kanten grenst aan tuinen van omwonenden en aan twee flatgebouwen. De te verwachten geluidsoverlast zou daarom te groot zijn om padelbanen te mogen aanleggen. 

Werpt het gebruik van social media zijn vruchten af? Maken jullie buiten Facebook nog gebruik van andere media?

De vereniging wil zich uiteraard ook naar buiten toe laten zien en daarvoor zijn social media als facebook belangrijk, bijvoorbeeld bij de organisatie van ons Waereldsjtad Toernooi.

Voor onze eigen leden is vooral de KNLTB ClubApp belangrijk. Hierop kunnen banen gereserveerd worden door de leden en is er beknopt belangrijke clubinformatie beschikbaar. Onze website www.tckeerweide.nl geeft meer informatie en is grotendeels ook voor niet-leden te raadplegen.  

   

Hoe staat het met de financiële gezondheid van de vereniging? 

In tegenstelling tot de meeste andere tennisverenigingen in onze gemeente, is TC Keerweide een geprivatiseerde vereniging. Dit betekent, dat wij financieel “onze eigen broek moeten ophouden”. Wij krijgen weliswaar van de gemeente een bijdrage voor het onderhoud van onze banen, maar daarmee zijn lang niet alle kosten gedekt voor onze accommodatie, waaronder onze LED-verlichting voor de banen, ons groene park en ons clubhuis. Desondanks zijn we een financieel gezonde club en dat willen we natuurlijk zo houden. 

De afgelopen jaren is binnen onze vereniging uitdrukkelijk de wens geuit om onze gravelbanen te vervangen door minstens twee all weatherbanen, om het zo mogelijk te maken trainings- en speelcapaciteit te creëren gedurende de wintermaanden voor al onze leden. Deze wens was mede een gevolg van de sluiting van de binnenbanen van Carperion en van Vouershof (op een baan na). Helaas is de aanleg van all weatherbanen mede door de oorlog en de energiecrisis erg duur geworden en heeft het bestuur, na veel onderzoek en overleg, uiteindelijk moeten besluiten om af te zien van de gewenste banenombouw.  Die immense investering zou de financiële gezondheid van de vereniging onder zware druk zetten en andere noodzakelijke investeringen ten behoeve van de toekomstbestendigheid van onze vereniging belemmeren. Wat onze trainingsfaciliteiten betreft voor met name de jeugd in de wintermaanden, zijn we er gelukkig in geslaagd om een samenwerking aan te gaan met TC Munstergelen, zodat op hun all weather banen getraind kan worden.

Kun je al iets verklappen over het 3e Waereldsjtad Dubbeltoernooi in juli a.s.? Hoe bijzonder is dat?

De organisatie van dit toernooi van 8 t/m 14 juli 2024 is voor TC Keerweide ook een belangrijk hoogtepunt. Dit is een open toernooi, dat betekent dat inschrijving niet alleen voor eigen leden mogelijk is maar ook en vooral voor leden van alle andere tennisverenigingen. Dubbeltoernooien zijn vrij zeldzaam en deze keuze is voor ons een schot in de roos gebleken. De eerste editie was al gelijk een groot succes en dat heeft geleid tot een zodanige aantrekkingskracht, dat de tweede editie snel volgeboekt was en dit verwachten we nu ook weer. Niet alleen sportief is dit een succesvol toernooi gebleken, ook wat gezelligheid en uitstraling betreft is dit toernooi een heel mooi visitekaartje geworden.

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat niet gevraagd is?

Ons ledenaantal is de laatste jaren min of meer stabiel gebleven, maar we werven nog steeds nieuwe leden, zowel jeugd als volwassenen. We bieden nieuwe leden natuurlijk ook de mogelijkheid om tennistraining te volgen bij onze professionele tennisleraar met KNLTB-licentie Pascal Ramackers, zowel voor beginners als voor gevorderden.