Hub Lemmens is 73 jaar en woont in Born. Hij is de voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis Born, een organisatie met als doel het beheer en de exploitatie van een gebouw dat voorziet in de behoefte van geschikte ruimtes voor activiteiten van verenigingen, bewoners, instellingen en bedrijven van Born en omgeving.

Door Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over de geschiedenis van het Gemeenschapshuis en de huidige stand van zaken?

In 1968 werd op dezelfde plek waar nu het nieuwe gebouw staat een gemeenschapshuis gebouwd. In de kelderruimte waren Jong Nederland en Bartok gehuisvest. Als Jong Nederland later verhuist naar de kelderruimte onder de ernaast liggende bibliotheek krijgt Bartok de hele ruimte. Het gemeenschapshuis floreert in die jaren, met name door de vele bruiloften die er zijn. In de 80er jaren blijkt dat er te weinig ruimte is voor de vele activiteiten en wordt er uitgebreid. Eind 90er jaren komen er plannen voor een nieuw gemeenschapshuis. Een voorlopige oplossing wordt de Tiendschuur. Door de herindeling met Sittard en Geleen duurt het nog tot 2008 vooraleer het huidige gebouw in gebruik genomen kan worden. 

Hoe zou je het Gemeenschapshuis willen positioneren: welke verenigingen en instanties passen heel goed in jullie accommodatie?

Het gemeenschapshuis vervult een belangrijke rol in het gemeenschaps- en verenigingsleven in Born. Ouderenvereniging, harmonie, drumband, schutterij, vrouwenbeweging, carnavalsvereniging, zangkoor, Partners in Welzijn, Meer bewegen voor ouderen, yoga, wijkraad. Recent is ook het project: “Samen aan Tafel” gestart. Drie vrijwilligers verzorgen daar, vooralsnog voor 20 ouderen, maandelijks een heerlijke 3 gangenmaaltijd.  En vele incidentele bijeenkomsten van verenigingen, instellingen en bedrijven.

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze stichting en welke kwaliteiten moet je meebrengen om ook een succesvolle voorzitter te zijn?

Als bestuurslid van verenigingen loop je altijd het “risico” dat je door een andere vereniging of stichting gevraagd wordt voor een bestuursfunctie. De voorzitter van een gemeenschapshuis, het hele bestuur overigens ook, moet steeds afwegingen maken tussen het belang van de verenigingen en het feit dat er voldoende geld moet zijn om het gebouw in stand te houden. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Toch durf ik te zeggen dat het bestuur daar altijd goed in geslaagd is. 

Corona speelt iedere organisatie parten; hoe zit dat bij jullie als stichting?

Ja, corona heeft ons zeker parten gespeeld, maar niet alleen de stichting: ook alle gebruikers zijn maandenlang op non-actief gezet. Financieel hebben we het kunnen redden met steun van gemeente en de maatregelen van de rijksoverheid. 

Hebben jullie voldoende mensen die de stichting draaiende willen houden? Ik las dat jullie een vacature voor een secretaris hebben.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de vaste gebruikers en mensen die op persoonlijke titel zitting hebben. Ja, we hebben een vacature voor een secretaris. We hopen die binnen korte tijd in te vullen.

Zijn social media belangrijk en zo ja, hoe worden ze ingezet?

We hebben een website en een facebook pagina. Ik kan niet echt beoordelen hoe belangrijk ze zijn voor de stichting. Maar er wordt wel naar gekeken.

Wie zijn de regelmatige gebruikers van de accommodatie en hoe houden jullie voeling met de opvattingen en meningen van de diverse partijen?

De vele gebruikers zijn al eerder genoemd. Zoals eerder al gezegd zitten vertegenwoordigers van vaste gebruikers in het stichtingsbestuur. Met andere gebruikers zijn regelmatige contacten, vooral via de beheerder. 

Voor de dagelijkse gang van zaken is de beheerder verantwoordelijk, neem ik aan? Wil je haar voorstellen en aangeven voor welke zaken men contact met haar kan opnemen?

De beheerder is mevrouw Anita de Rijck. Zij is sinds april 2019 in dienst van de stichting.

De beheerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het verhuren van de ruimtes wordt door haar geregeld. Voor algemene vragen kun je bij haar terecht. Het dagelijks bestuur heeft maandelijks overleg met haar en bilateraal zo vaak als nodig.

Vermeldenswaard is wel dat de stichting gemeenschapshuis vanaf 1968 slechts 4 beheerders heeft gehad.  Dat geeft wel aan dat er prettige werkomstandigheden zijn.

Hoe zit het met de financiën van de stichting? Zijn jullie tevreden over de support van het gemeentebestuur en zo ja, hoe krijgt dat vorm?

Wat betreft het gebruik van de ruimte mogen we best tevreden zijn. Maar financieel is het geen vetpot. Commerciële activiteiten in een gemeenschapshuis zijn altijd een discussie met het gemeentebestuur. Sinds 2019 hebben we in de zomermaanden een terras dat toch weer wat extra euro’s opbrengt. De gemeente subsidieert het buitenonderhoud (zoals het schilderwerk). De stichting is bezig om de jaarlijkse exploitatie te verbeteren. Zo hebben we zonnepanelen op het dak en de verlichting is in bijna het hele gemeenschapshuis vervangen door Ledlampen. Dat is goed voor de financiën en goed voor het milieu.

Zijn jullie content met de accommodatie? Als iemand belangstelling heeft, mag hij dan eens vrijblijvend komen kijken?

De accommodatie bevalt uitstekend. Samen met de gebruikers doen we er alles aan om het gebouw in goede staat te houden. Verenigingen of anderen die ruimte willen huren kunnen contact opnemen met de beheerder (0621179416) of via de mail: info@gemeenschapshuisborn.nl. Voor structureel verhuur is er een mooie souterrain ruimte, tot 2019 gehuurd door Partners in Welzijn. Wegens bezuinigingen zijn zij vertrokken en is die ruimte nu, liefst permanent, te huur.