Ingrid Ruigt-Latten (63 jaar) woont in Overhoven en is sinds 2019 voorzitter van de Stichting Leif en Leid. Deze stichting heeft als doelstelling het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk Overhoven in Sittard.

Tekst: Bert Wassenberg

Het initiatief Leif en Leid bestaat sinds 2016. Hoe lang ben je al betrokken bij deze stichting en hoe lang als voorzitter? 

Samen met mijn echtgenoot Dolf en Carla Faber hebben we in 2016 deze stichting opgericht.

Dolf was in het begin de voorzitter en ik de secretaris. In 2019 heb ik het voorzitterschap overgenomen en is Carla secretaris geworden

Vertel eens wat meer over de doelstelling van jullie stichting? Was het initiatief noodzakelijk destijds?

We merkten dat de mensen steeds meer langs elkaar heen leefden. We willen stimuleren dat er meer oog voor elkaar moet zijn en meer betrokkenheid binnen de wijk. We staan voor alle inwoners van de wijk klaar ongeacht afkomst of religie. We behandelen iedereen gelijkwaardig en hebben geen winstoogmerk.

De vrijwilligers van de Stichting zijn de ogen en oren van de wijk, staat te lezen. Over hoeveel vrijwilligers beschikt de stichting en zijn er dat genoeg?

Op dit moment telt de stichting 19 vrijwilligers die verspreid over de wijk wonen. Hoe meer vrijwilligers, hoe makkelijker we onze doelstellingen kunnen bereiken. Dus het zou fijn zijn om meer vrijwilligers te krijgen.

Samenwerking in en buiten de wijk staat hoog in het vaandel? Hoe succesvol is die samenwerking en met wie vooral?

We werken samen met wijksteunpunt Gelderhof, de Parochie Overhoven en ondersteunen bij de wijkfeesten en helpen DVO en de Narre. Sinds kort is er ook samenwerking met Vidar in de wijk. Buiten de wijk geldt dat voor het Knooppunt informele zorg.

Leif en Leid heeft 5 bestuursleden? Is dat voldoende om de stichting te runnen?

Ja, voor het dagelijks bestuur is dat voldoende en we hebben de taken binnen ons bestuur goed verdeeld. Rik van den Aakster is penningmeester, Carla Faber secretaris en ik voorzitter. Daarnaast zijn er nog twee bestuursleden Leon de Louw en Gitane Dumernit.

De Facebookpagina telt bijna 500 volgers. Is dat een belangrijk medium voor jullie? Welke andere mogelijkheden gebruiken jullie om publiciteit te maken?

We vinden het belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen bereiken binnen de wijk. Hiervoor gebruiken we verschillende media. Facebook wordt nog veel door mensen bekeken en is daarom voor ons belangrijk om onze activiteiten te promoten en mensen te stimuleren hetzelfde te doen. Verder gebruiken wij het wijkblad, onze internetsite, de regionale krant en we maken posters en flyers om activiteiten aan te kondigen.

Hoe wordt jullie stichting gefinancierd? Kost de bevordering van de sociale cohesie veel geld of vooral veel inspanningen?

Door middel van giften in de brede zin van het woord, worden onze activiteiten bekostigd en uitgevoerd. Dit geeft al aan dat het vooral komt door de positieve inzet van ons team.

Vorige maand organiseerden jullie een spectaculair evenement: abseilen vanaf de kerktoren? Was dat een succes en komt er een vervolg?

In het verleden hebben we vooral de focus gelegd op de ouderen binnen onze wijk en nu wilden we ook iets doen voor de jeugd. We merken dat daar ook behoefte aan is.

Het was een heel succesvolle dag, met ongeveer 50 jongeren vanaf 12 jaar die kwamen abseilen (het maximale aantal). Daarnaast hadden we ook activiteiten voor jongere kinderen, zoals een springkussen en het poten van bloembollen. Ook was er een DJ aanwezig met gezellige muziek en onder het genot van koffie met, door vrijwilligers zelfgebakken vlaaien, wafels en koeken, kon men genieten van een gezellig samenzijn. Ondanks de slechte weersvoorspelling hebben we toch nog heel goed weer gehad. Vanwege de leuke en positieve reacties willen we zeker kijken of we hier een vervolg op kunnen geven.

Jullie hebben ook een drietal projecten onderhanden, de boodschappen bezorgdienst, de jeu de boules baan en het buurtkastjesproject? Kun je er wat meer over vertellen ter inspiratie voor andere wijken bijvoorbeeld?

De boodschappen bezorgdienst was vooral actief tijdens de coronatijd omdat veel ouderen of zieken niet zelf konden gaan. De jeu de boules baan is aangelegd door vrijwilligers voor ontspanning en gezellig samenzijn voor mensen in de wijk. Iedereen in de wijk mag hier vrij gebruik van maken. Het buurtkastje is geplaatst voor mensen die het niet zo breed hebben. Ze mogen er iets uitnemen als ze iets nodig hebben en mensen die iets kunnen missen kunnen dit erin plaatsen. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat er geen verkeerde producten in komen te staan. Voor de Kerst hebben we nog een inzamelingsactie van levensmiddelen. Daar maken we dan Kerstpakketten van. Deze brengen we dan vlak voor Kerstmis naar mensen die het nodig hebben. Ook hebben we nog een kastje geplaatst voor boeken, een kleine buurtbibliotheek. In samenwerking met de bloemengroep van de kerk maken we ook elk jaar kerststukken. Deze worden verkocht en de opbrengst is voor onderhoud van onze H.Hartkerk. Ze kunnen van tevoren besteld worden. Een voorbeeld staat enkele weken van tevoren op onze site, zodat we weten hoeveel we er ongeveer moeten maken.

Aandacht maakt blij was een nieuw initiatief in 2019? Hoe is de huidige stand van zaken?

We merkten dat er in de zorg steeds minder tijd is om wat extra aandacht te geven aan ouderen. Wij willen met enkele vrijwilligers naar deze mensen toe gaan om een luisterend oor te bieden of samen iets gezelligs te doen, een spelletje spelen of even wandelen.

Gelukkig gebeurt dit in onze wijk al veel door buren. Toch merken we wel dat de drempel bij veel mensen nog hoog ligt, om hulp te vragen. Ook voor dit initiatief hebben we nog enkele vrijwilligers nodig die naar deze mensen toe willen gaan

Zijn het allemaal idealisten die in de wijk actief zijn om de cohesie te bevorderen?

Nee, maar je moet wel een hart hebben voor je medemens. Het is in deze tijd erg belangrijk, waar iedereen moet presteren en langs elkaar heen leeft. Want een goede buur is beter dan een verre vriend.

Is er nog een vraag die niet gesteld is, maar die je wel graag aan de orde had gehad? Dan is hier de gelegenheid om nog wat informatie kwijt te kunnen!

De Stichting Leif en Leid is in het leven geroepen om mensen te stimuleren om meer oog te hebben voor elkaar. We vinden het geweldig dat andere mensen zich gestimuleerd voelen om hetzelfde te doen in en buiten onze stichting. We kunnen niet zonder elkaar, je hebt elkaar nodig.