Mijn naam is Jack Peeters, 61 jaar. Ik ben voorzitter van Ondernemersvereniging Bedrijven Sittard-Geleen, kortweg BSG. ‘Samen en werken’ zijn de kernwoorden bij BSG. Samen met onze betrokken leden en samen met tal van ondernemende initiatieven en collectieven, onderwijs en overheid werken we er elke dag aan om het verschil te maken en om het ondernemersklimaat in onze gemeente naar een hoger niveau te tillen. 

Kun je kort iets vertellen over het ontstaan van deze organisatie? Hoe lang zijn jullie al actief en hoe kunnen bedrijven jullie bereiken?

Het huidige BSG is ontstaan in 2008. Toen streefden de Stichting Bedrijvenparken Geleen en de Stichting Bedrijvenparken Sittard een verdergaande samenwerking na met als doel de belangen van de ondernemers gevestigd op de bedrijvenparken te behartigen. Via het onderlinge contact en de goede relaties weten bedrijven, het onderwijs en de overheid BSG snel te vinden. Daarnaast heeft BSG een actuele website die tal van wetenswaardigheden over BSG en de aangesloten ondernemers bevat.

Je bent de opvolger van Yvonne Salvino, die zeker vanuit haar politieke rol bekend is in de gemeente? Wat moeten de lezers van jou weten?

Ik ben geboren en getogen in Susteren. Tegenwoordig woon ik met Ans in Guttecoven. Wij hebben 2 zonen, Sem en Ken. Van nature ben ik nieuwsgierig en kijk ik met een open blik naar de wereld om me heen. Daarbij heb ik oprecht belangstelling voor mensen en probeer ik altijd het beste uit anderen te halen. Verbinden is dan ook mijn kracht en passie!

Kun je aangeven welke resultaten bereikt zijn onder het voorzitterschap van Yvonne?

Yvonne heeft in haar 10-jarig voorzitterschap zoveel zaken opgepakt, in beweging gebracht en stappen gezet dat het haast onmogelijk is om dat allemaal te noemen. Misschien zijn de mooie woorden die burgemeester Hans Verheijen bij haar afscheid als voorzitter sprak wel het meest toepasselijk. Hij noemde haar een uitstekende belangenbehartiger en gaf daarbij aan dat Yvonne als geen ander het verschil maakt. En niet alleen voor de ondernemers maar ook op tal van andere plekken in onze gemeente. En dat altijd vanuit het motto ‘Wat kan wel?’. Ook haar ambassadeurschap voor Sterk Techniek Onderwijs spreekt daarbij boekdelen. 

Wat ga jij anders doen?

Natuurlijk ga ik zaken anders aanpakken. Want Yvonne is Yvonne en Jack is Jack. Daarnaast leven wij in een veranderende wereld en ons bedrijfsleven zal daar voortdurend bij moeten aansluiten om toekomstbestendig te zijn. Wat ik daarbij het allerbelangrijkste vindt, is dat we het samen doen! De contacten en samenwerking met onderwijs en overheid zijn in de afgelopen jaren goed versterkt en uitgebouwd en dat is mooi, want samen komen we verder.  

Er zijn in totaal 8 bedrijven- en handelsterreinen, waarvoor jullie je inspannen. Niet ieder terrein heeft een eigen voorzitter c.q. werkgroep. Is dat wel het streven en zo ja, waarom?

Voor BSG is het belangrijk dat we herkenbare aanspreekpunten hebben op de diverse bedrijven- en handelsterreinen. Daar houden we rekening mee in de samenstelling van ons bestuur. En dat lukt de ene keer beter dan de andere keer.

Over de dikke duim geteld hebben jullie al gauw 250 ‘leden’. Moeten er nog veel bijkomen om te spreken over 100% dekking? Is dat wel jullie streven?

BSG is een actieve club met een groeiend aantal ondernemers die op vrijwillige basis bij ons aangesloten zijn. Nieuwe leden heten we uiteraard altijd welkom. Wij vinden dit belangrijk omdat namelijk elke stem ertoe doet. En met meer aangesloten ondernemers krijgt onze stem meer inhoud en draagvlak. 100% dekking zullen we daarbij nooit behalen, dat is ook niet ons doel. 

Hoe is de verhouding met de gemeente? Welke wethouders zijn jullie gesprekspartners?

BSG heeft een goede verhouding met de gemeente. En afhankelijk van het onderwerp zijn de verantwoordelijke wethouders of de burgemeester altijd bereid om met ons in gesprek te gaan. De ene keer is dat de wethouder Economie dan weer de verantwoordelijke voor Duurzaamheid of Sociale Zaken. Iedere keer blijkt daarbij dat we ondanks onze soms tegenstrijdige belangen beiden het beste voor alles en iedereen binnen onze gemeente willen. Over en weer wordt er goed geluisterd zodat we elkaar begrijpen. En vanuit dat begrip zoeken we altijd naar een best passende oplossing. 

Doen de bestuurs- en werkgroep leden van de Stichting hun werk belangeloos als vrijwilliger? 

De bestuurs- en werkgroep leden zijn onbezoldigde vrijwilligers die de belangen behartigen van de aangesloten ondernemers. Tegelijkertijd zijn ze ook zelf BSG-lid.

 

Je hebt een technische achtergrond vanuit de TU Delft, maar hebt ook veel aandacht voor de mens in de organisatie, toch? Leg eens uit hoe dat komt?

Ik ben best nieuwsgierig. Dat blijkt ook uit mijn opleidingsprofiel en mijn interesses. Zo ben ik van oorsprong opgeleid in de analytische chemie en de biochemie. Voor beide richtingen is oog voor detail essentieel. Aanvullend heb ik me verdiept in de bedrijfs- en de veiligheidskunde. Daarbij ontstond de aandacht voor organisatieveranderingen en de psychologie en het gedrag van de mens. En mijn stelling is dat mensen écht het verschil maken. 

Ergens lees ik ook dat je veel waarde hecht aan lokale Limburgse zaken; dat vraagt om een verklaring?

Ik hecht inderdaad veel waarde aan lokale Limburgse zaken. Ik vind het daarbij belangrijk om mijn bijdragen te leveren aan onze maatschappij. En daar hoort onze Limburgse cultuur bij. Een cultuur waar we trots op mogen zijn en waarin onze ‘zachte g’ ons onderscheidt. De ‘zachte g’ is taalkundig gezien zelfs een tamelijk zeldzaam verschijnsel. En dat maakt ons als Limburgers uniek, toch?

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat niet gevraagd is?

We mogen best trots zijn op onze ondernemers want zij zijn de motor van onze lokale economie.

Tekst Bert Wassenberg