Mijn naam is Jean Smeets, 65 jaar. Ik woon sinds 1994 net over de Nederlands Duitse grens in Selfkant-Hoengen. Sinds eind 2013 ben ik na enkele proeflessen, lid geworden van Handboogsportvereniging de Alpenjagers, die al sinds 1933 bestaat. Ik mag wel zeggen dat ik verknocht ben geraakt aan het handboogschieten.  Al snel nam ik deel aan alle competities die er via de vereniging mogelijk waren. En na een goed jaar lidmaatschap werd de functie van voorzitter vacant, welke ik nu sinds januari 2015 vervul. 

Jullie naam is Handboogvereniging De Alpenjagers. Hoe is deze naam ontstaan?

Ik denk dat deze ontstaan is na enkele biertjes aan de bar. In elk geval weet niemand van de oud leden meer hoe hij is ontstaan.

Hoeveel leden zijn momenteel actief bij de Alpenjagers? Lukt het om voldoende leden te werven en hoe doen jullie dat?

Momenteel is het vrij slecht gesteld met het aantal leden, het zijn er 23. Corona heeft ons hierbij ernstig parten gespeeld. Wij zijn druk bezig met allerlei manieren van werven, o.a. via wijkbladen, flyers en social media. Dit begint langzamerhand zijn vruchten af te werpen en we hebben nu een aantal nieuwe schutters, zeven stuks momenteel, die in de ontdekkingsfase zitten. En dit is pas aan het begin van onze wervingscampagne. Ik heb goede hoop dat het mede dankzij jullie een succes kan worden.

Kun je in het jaarprogramma van de vereniging een beetje uitleggen voor leken?

Gedurende de zomervakantie vindt er over het algemeen alleen maar training plaats. In augustus komen de eerste uitnodigingen voor toernooien waaraan men kan deelnemen.

In september starten dan de competities. Meestal wordt deelgenomen aan twee van de drie aangeboden competities. Er zijn drie competities die allemaal in de periode van september tot en met mei geschoten worden.

De eerste, de zgn. 18 meter indoor, verdeeld over 4 dubbele wedstrijden is meestal in november al ten einde. Dit is een zgn. bondscompetitie. De tweede, de zgn. 25 meter 1 pijl verdeeld over 7 wedstrijden begint ook in september en duurt tot en met maart. Ook dit is een bondscompetitie. De derde is een regionale competitie 25 meter 1 pijl, over 6 wedstrijden, en duurt tot ongeveer mei. Onder normale omstandigheden worden de wedstrijd verdeeld over de accommodaties van de regionale verenigingen. Vanaf februari vinden de kampioenschappen plaats na het einde van elke bondscompetitie. Tussendoor is er het jaarlijkse koningsschieten, de veteranen competitie, en eventueel door de vereniging georganiseerde wedstrijd(en) buiten de competitie, instructie lessen, wekelijks schieten van gehandicapten enz. Elk jaar kan de invulling variëren afhankelijk van het aanbod.

Voor wie is deze sport geschikt? Komen jullie leden vooral uit Sittard?

Deze sport is geschikt voor iedereen. Voor valide, mindervalide en invalide mensen. De leeftijd ligt tussen 10 en 100 jaar (rollator toegankelijk). Wat betreft de herkomst van de leden kan ik zeggen dat men uit Sittard-Geleen en alle omliggende dorpen komt. 

Verwachten jullie een ‘Schloesser-effect’ na het Olympisch succes in Tokio?

Ik verwacht niet echt een “Schloesser-effect” omdat de handboogsport voor veel mensen nog niet echt bekend is. Door onze promotie via social media en de bladen hopen wij natuurlijk toch een graantje mee te pikken. Als mensen eens komen proefschieten raken ze vaak zeer enthousiast en smaakt het naar meer.

Het afgelopen seizoen viel bijna geheel in het water door corona. Of hebben jullie er niet zoveel last van gehad?

Ja, het afgelopen seizoen is voor veel verenigingen rampzalig. De inkomsten zijn compleet weggevallen en door het lange thuiszitten verdween vaak de animo om de draad weer op te pakken. Het is superbelangrijk om mensen enthousiast te krijgen om opnieuw te gaan sporten (vooral handboogsport natuurlijk) en om het verenigingsgevoel weer te beleven.

Wat gaat het komend seizoen brengen? 

Dat is een heel goeie vraag. Als we dat eens konden voorspellen, wisten we precies hoe alles aan te pakken is. Helaas is Corona nog steeds onder ons en onvoorspelbaar. Wij gaan ons echter heel erg inspannen om weer groot, gezond en succesvol te worden.

Maken jullie gebruik van social-media? Is dit geschikt voor jullie leden?

Wij hebben al enige tijd een goed bezochte website: www.dealpenjagers.nl.  Ook maken wij sinds enkele jaren gebruik van Facebook: HBS de Alpenjagers welke in opbouw is en De Alpenjagers Sittard, die al langer bestaat en indien mogelijk samengevoegd wordt met HBS de Alpenjagers. Ook is Instagram in opbouw.

Hoe hebben de Alpenjagers zich de afgelopen jaren ontwikkeld, wat is er veranderd het laatste decennium, als er iets veranderd is?

De laatste 10 jaar is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd.

Kun je nog iets vertellen over jullie accommodatie? Zijn er nog wensen?

Wij hebben in Zuid-Limburg een unieke overdekte locatie met mogelijkheid tot 16 banen met een schietafstand van 25 meter. Verder is er een jaar geleden ook de mogelijkheid geschapen om buiten te schieten op een afstand van max. 40 meter op 3 banen.

Wij hebben sinds dit jaar een moderne nieuwe keuken, aangepast om ons volledig bezig te houden met het aanbieden van “gezonde voeding”. Dankzij een aantal aanpassingen is het predicaat “BRONS” voor gezonde voeding ontvangen. Wensen zijn er natuurlijk altijd, maar die behelzen hoofdzakelijk het moderniseren c.q. vervangen van zaken die het gebruik van de accommodatie verbeteren en milieuvriendelijker maken.

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat niet gevraagd is?

Na het lezen van dit interview zullen er zeker een heel aantal mensen zijn die graag meer informatie willen hebben. Die wil ik aanraden onze website www.dealpenjagers.nl te bezoeken waar alle relevante informatie staat vermeld. Natuurlijk is het VRIJBLIJVEND bezoeken van onze locatie Albrecht Rodenbachstraat 37 te Sittard op dinsdagavond of donderdagavond vanaf 19 uur uiteraard de beste manier om geïnformeerd en enthousiast te raken. Hopelijk tot snel bij Handboogschutterij de Alpenjagers in Sittard.

Tekst Bert Wassenberg