Kees Flipsen is geboren in de Helkant, een gehucht bij Hooge Zwaluwe (N.B.) en is 77 jaar. Hij woont in Buchten en is voorzitter van Hengelsportvereniging De Gaard, een visclub voor mensen uit Born en omstreken, die samenwerkt met de gemeente Sittard-Geleen aan goed viswater voor vis en visser.

Door Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over de geschiedenis van deze club die al bijna 50 jaar bestaat. HSV De Gaard is opgericht op 28 november 1974 met wijlen Frans Vencken uit Grevenbicht als grote inspirator; een uitstekend visser en gedurende 40 jaar voorzitter. De naam van onze vereniging hebben we te danken aan de kasteelruimte achter en naast de vroegere kasteelhoeve te Born. Limburgers zijn niet in hun tuin bezig om groente en fruit te telen, maar “in de gaard”. Aangezien ons viswater rondom die hoeve ligt is destijds voor die naam gekozen. De eerste vijfentwintig jaar was men zeer actief met clubkampioenschappen, deelname aan federatieve wedstrijden en zelfs een deelname aan de Nederlandse kampioenschappen. Het 25-jarig jubileum werd in 1999 uitvoerig gevierd. Met een feestgids, een Heilige Mis, huldigingen en een feestavond. Het 40-jarig jubileum op 28 november 2014 was heel wat ingetogener en de vereniging zat toen in een dal, met nog slechts 90 leden. Maar daar zijn we weer goed uitgeklommen.

Hoe ben je voorzitter geworden van deze club?                                                                     

Ergens in september 2014 stond penningmeester Ton van der Wal – die ik enkele keren had ontmoet bij gezamenlijke vrienden – voor de deur, waarmee hij meteen in huis viel: of ik voorzitter wilde worden van HSV De Gaard! Voor het verrichten van de diverse taken binnen de vereniging was voldoende animo, maar voorzitter worden…. liever niet. Mijn kleinzoon was toen jeugdlid en volgde de viscursussen. Men vond dat opa dan maar voorzitter moest worden. Ik was en ben geen actieve sportvisser, maar heb altijd veel affiniteit met vissen gehad. In mijn jeugd veel gevist in vlieten, wielen en in de Biesbosch. Als pensionado wilde ik wel weer een bestuursfunctie op lokaal niveau op mij nemen. Na een positief verlopen kennismaking met de zittende bestuursleden heb ik toen “ja” gezegd.

Welke kwaliteiten moet je meebrengen om ook een succesvolle voorzitter te zijn? 

Dezelfde als voor een goede manager: zorg voor bekwame mensen voor de verschillende functies, met een duidelijke taakinhoud. Wat dat betreft kwam ik in een gespreid bedje. Zorg ook voor een goede communicatie en stel gezamenlijk, in goed overleg, de doelstellingen voor het nieuwe verenigingsjaar op én “wie trekt welke kar”.  Een goede sfeer binnen een bestuur en tussen bestuur en de ondersteunende leden is eveneens van groot belang, opdat al die vrijwilligers zich met plezier inzetten voor de club en het niet als een onaangename verplichting ervaren.

Corona speelt iedere organisatie parten; hoe zit dat bij jullie?                                                 Het was balen dat de geplande jeugdopleidingen geen doorgang konden vinden en ook niet de daarbij behorende wedstrijdjes. Het inmiddels traditionele forellenvissen, begin september kon, met voldoende onderlinge afstand, wel plaatsvinden. Een positief punt was dat met name in 2020 zich veel nieuwe leden hebben aangemeld. Zeker wel een honderdtal. Op nationaal niveau was dit 18%.

Hebben jullie voldoende mensen die de vereniging draaiende kunnen houden?        

Tamelijk veel werk kwam op het bordje van de penningmeester Ton van der Wal. Het innen van de contributie, de bijbehorende ledenadministratie, contacten met Sportvisserij Nederland over vispassen, leden benaderen die de vereniging verlieten zonder zich tijdig af te melden. De vispassen en het zgn. viswaterboekje per post naar de leden sturen kostte wel 4 euro, dus de meeste werden zelf aan huis bezorgd. Sportvisserij Nederland verzorgt nu voor een bescheiden bedrag de inning van de contributie, de ledenadministratie en het versturen van de documenten.  Het werven van jeugdleden voor de cursus, die cursus opzetten en geven en het organiseren van de wedstrijdjes vergt nu de grootste inspanning. Daaraan dragen meerdere leden bij, maar Jan Dohmen uit Born en Manfred Tillmanns uit Geleen zijn de grote animatoren en mogen beslist met naam genoemd worden.

Zijn sociale media belangrijk voor jullie en zo ja, hoe worden ze ingezet? Leuke foto’s trouwens op de website: jullie hebben zeker een goeie fotograaf in dienst?                  

Jeroen Bakker, nieuwe penningmeester en secretaris, dat laatste als opvolger van zijn vader Ronald, beheert ook de website en geeft ons een gezicht op Facebook. Naast de algemene informatie plaatst hij regelmatig foto’s van activiteiten. Mooie plaatjes inderdaad maar of hij een heel goede fotograaf is kan ik niet beoordelen. Ik heb wel gezien dat hij een super fototoestel heeft: dat zal dus wel zo zijn pastedGraphic.png. Hij communiceert uiteraard met de leden en de bond middels e-mails en apps.

Waar vissen jullie en hoe belangrijk is dat viswater? Moeten jullie er veel aan doen om het in orde te houden?                                                                                                                              Ons enige eigen viswater is De Gracht langs de kasteelhoeve vanaf de brug bij het Kasteelpark tot aan de brug aan de markt. Hier worden aan het eind van de viscursus, evenals op de Nationale Hengeldag, eind mei, wedstrijdjes voor de jeugd gehouden. Voor ons dus erg belangrijk. Een jaarlijks feest is een wedstrijd op een bijzonder viswatertje van St. Jan (Echt), dat we mogen gebruiken. Daar wordt door alle jeugddeelnemers binnen enkele uren meer dan 50 visjes gevangen. Een echte stimulans om met de vishobby door te gaan. Na deze wedstrijd is er een prijsuitreiking en gaan we met zijn allen naar de frituur. Later meer over het in orde houden, maar de visstand houden we op peil. Jaarlijks wordt er ongeveer 100 kilo pootvis uitgezet, zoals voorn (blank-, ruis-), karper (kroes-, schub-) en zeelt.

Is het een grote vereniging en hoe kun je lid worden?                                                                   In 2021 heeft Sportvisserij Nederland 658.431 vispassen aan de aangesloten verenigingen uitgekeerd en is na de KNVB de tweede grootste sportbond van Nederland. Met onze 260 leden durf ik ons marktaandeel niet uit te rekenen, maar we zijn er toch trots op. Er zijn verenigingen met wel 10.000 leden en dus maken wij ons maar wijs, dat dit ten koste van de kwaliteit moet gaan pastedGraphic.png.  Men kan alleen lid worden via onze website www.hsvdegaard.nl en ook de vispas aanvragen onder het kopje Visdocumenten. Je wordt dan zowel bij Sportvisserij Nederland als lid van onze vereniging geregistreerd.

Hoe zit het met de financiën van de vereniging? Zijn jullie tevreden over de support van het gemeentebestuur en zo ja, hoe krijgt dat vorm?                                                                      In financieel opzicht zijn wij een gezonde vereniging. De contributie voor een senior lid bedraagt nu €37 per jaar. Met de marge die we hebben ten opzichte van de bijdragen aan Sportvisserij Nederland en Limburg hebben we voldoende inkomsten om onze kosten te dragen. Van de gemeente hoeven wij voor de gracht geen pacht te betalen en voor onze inspanningen voor de jeugd ontvangen wij van de gemeente een subsidie. Kroosvorming op de gracht vormt ons grootste onderhoudsprobleem. Vissen is soms niet mogelijk. Wij charteren dan voldoende vrijwilligers die met harken en zelfontworpen gereedschap dat spul naar de kant halen en het met kruiwagens op de parkeerplaats mogen deponeren. De gemeente ruimt dat later op. Eens was de gracht overwoekerd door een enorme plantengroei en de gemeente heeft toen een bedrijf ingeschakeld om dit tot gezonde proporties terug te laten brengen. Soms geeft de gemeentebioloog advies over de instandhouding van de kwaliteit van ons viswater. Om de kroosvorming te beteugelen is men voornemens om een paar pompen te plaatsen en daardoor de doorstroming te bevorderen en het kroos weg te laten drijven. De gemeente verdient dus een pluim.

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat niet gevraagd is?                                                                     Ik wil graag nog iets vermelden over de inhoud van onze jeugdopleiding. De deelnemertjes leren de beginselen van het vissen: hoe maak je een tuigje, hoe meet je de diepte (peilen), het maken van diverse soorten visvoer, materialenkennis. Via dia’s en filmpjes leren ze het herkennen van de vissoorten. Van Jong Nederland Born krijgen wij tegen een heel redelijke vergoeding hun hal ter beschikking om tijdens een aantal zondagochtenden de cursus te geven. In de hal kunnen we zelfs het ingooien oefenen. Zoals bij vele verenigingen het geval is, verlaat de meeste jeugd op een bepaald moment de vereniging, maar keert men later weer terug, want een besmetting met de liefde voor het sportvissen is ongeneeslijk!