Mijn naam is Koen van Beek, 43 jaar en woonachtig in Sittard. Ik ben gelukkig getrouwd met een Geleense dame, waarmee ik 2 lieve kinderen heb. Samen met mijn vrouw bestier ik 2 koffiebars, COFFEE MUNDO, welbekend, in de binnenstad van Sittard. Sinds 3 jaar ben ik voorzitter van Centrummanagement Sittard (nader te noemen CMS), een coöperatie van ruim 170 ondernemers in het centrum van Sittard.

Door Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over jullie organisatie, het ontstaan, de doelstellingen en de samenstelling van de club?

Sinds 1 april 2015 bestaat de Coöperatie Centrummanagement Sittard U.A. Er is een switch gemaakt van een stichting naar een coöperatie. Omwille van een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen in de binnenstad van Sittard was er noodzaak aan een duidelijke structuur van het CMS. Er waren een tweetal hoofdzaken van belang. Enerzijds is het behouden van een goed overzicht van belang zodat voorkomen kan worden dat verscheidene partijen bezig zijn met eenzelfde project. Anderzijds is het cruciaal dat er participatiemogelijkheden worden gecreëerd waarbij iedere ondernemer de kans heeft deel te nemen aan projectgroepen en zijn of haar bijdrage kan leveren. Meer info is te vinden op de website

Als inwoners/bezoekers jullie zoeken, hoe zijn jullie dan te bereiken en welke gesprekken komen daaruit voort?

Als het om bezoekers van de stad gaat is een mooie website in de lucht, genaamd ‘Sittard genieten voorop’. Ondernemers en leden van Centrummanagement Sittard kunnen op ons buro terecht aan de Rijksweg Zuid 27 in Sittard (contactgegevens via onze website).

Jullie hebben een pijler Exploitatie en ook fungeren er stadslabs en stadmakers. Wil je eens uitleggen hoe dat zit?

CMS is voortdurend met en voor ondernemers bezig met het uitwerken van nieuwe projecten en samenwerkingen waar de gehele stad van profiteert. Een voorbeeld van een nieuw collectief dat ontstaan is, zijn de Stadslabs Sittard-Geleen. De Stadslabs verbinden inwoners, ondernemers, overheid en instanties om met elkaar samen te werken aan een mooiere en betere stad. Deze partijen samen werken aan verschillende stadsexperimenten. In Sittard ligt de focus op de Toerisme & Verblijven, in Geleen ligt de focus op circulariteit.

Hebben jullie iemand die als centrummanager van Sittard bekend staat en zo ja, wat is zijn/haar rol? 

Nee, CMS heeft ervoor gekozen om naast een bestuur, dat bestaat uit een 5-tal ondernemers (op vrijwilligersbasis) van Sittards binnenstad een zogenaamd projectbureau in werking te stellen. Binnen dit bureau zijn 2 medewerkers fulltime werkzaam die zich bezighouden met onderwerpen als communicatie en marketing, evenementenorganisatie en dagdagelijkse ondernemersvragen. Zij hebben nauw contact met het bestuur en rapporteren (minimaal) op wekelijkse basis. Het bestuur houdt zich bezig met beleid en zet de grote lijnen uit. Ook is ieder bestuurslid verantwoordelijk voor een specifieke pijler en/of werkgroep die onder het CMS vallen.

Evenementen zijn nogal dominant aanwezig op jullie website. Kun je aangeven waarom zij zo’n grote rol spelen? 

CMS heeft als een van haar hoofddoelen, het stimuleren van bezoekers aan, en bestedingen ín de Sittardse binnenstad en de verschillende evenementen spelen daar een grote rol in. Deze evenementen worden georganiseerd rondom de verschillende ‘koopmomenten’ in het jaar. Dus bijvoorbeeld als er een nieuwe collectie kleding uitkomt, of tijdens speciale feestdagen, zoals Moederdag. Dan wil je juist dat die mensen in Sittard, en niet elders, hun nieuwe aanwinsten komen scoren.

Wat zijn de belangrijkste positieve punten van het centrum van Sittard, die jullie graag uitdragen en versterken?

Sittard is uniek in haar vorm. Het is een stad waarin heel veel te beleven en te ontdekken valt, maar toch voelt de stad ook klein en intiem. Niet druk en massaal. Dat is waar mensen tegenwoordig vooral naar zoeken, naar een plek waar ze tot rust komen en optimaal kunnen genieten. Sittard, met haar historische binnenstad, leent zich daar perfect voor. Met al haar unieke historische verhalen en het feit dat Sittard recentelijk tot een van de vijf mooiste vestingsteden van Nederland is verkozen, is Sittard een stad die meer en meer bij potentiële bezoekers op het vizier komt.

De leegstand moet een doorn in het oog zijn. Wat kunnen jullie eraan doen?

CMS probeert nauw contact met pandeigenaren te houden. Vooral belangrijk, we hebben een goed samenwerkingsverband tussen CMS, Gemeente en Streetwise. Deze partijen samen zorgen voor een rode loper aanpak als potentiële nieuwe ondernemers zich in Sittard willen vestigen. Ondernemers kunnen gratis en voor niets geholpen worden bij alle vragen die aan bod komen bij het starten van een onderneming in de binnenstad. Door die potentiële ondernemer te laten zien dat hij of zij hier niet alleen in staat, hopen we de leegstand steeds meer terug te dringen. Daarnaast willen wij door het creëren van een positieve en kwalitatieve uitstraling van het centrum weer op de radar komen bij de landelijke retailers.

Ik heb iets gelezen over het KVO. Leg eens uit wat dat is en hoe het werkt?

We hebben sinds enkele jaren een werkgroep KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen). Deze werkgroep houdt zich bezig met alles wat met veiligheid in het centrum te maken heeft. Binnen deze groep verschillende zijn partijen vertegenwoordigd, zoals afdeling Openbare Orde & Veiligheid en Handhaving van de Gemeente, Politie, ondernemers en CMS. De groep komt periodiek samen om de dan spelende zaken te bespreken. Ook wordt elk jaar een algemene veiligheidsschouw gelopen waarbij de Wethouder Binnenstedelijk aanwezig is. Tijdens deze schouw wordt een ronde door de stad gelopen en worden alle belangrijke zaken met elkaar besproken en worden waar nodig acties genomen.

Zijn jullie tevreden over het aantal en kwaliteit van de deelnemers aan jullie coöperatie?

Het mogen er altijd meer zijn, maar we zijn zeker niet ontevreden. Sowieso wil elke nieuwe ondernemer die zich in Sittard vestigt altijd graag lid worden. Dus ons ledenbestand wordt daardoor alleen maar groter.

Is er sprake van rivaliteit tussen de beide coöperaties van Sittard en Geleen? Of kunnen jullie wat voor elkaar betekenen?

Er is zeker geen rivaliteit. Er is in 2015 bewust gekozen voor het hanteren van twee aparte coöperaties, omdat de beide stadscentra heel verschillend van elkaar zijn. Ieder heeft zijn eigen doelgroep en kwaliteiten, en daarop worden ook de communicatie en evenementen afgestemd. We hebben ieder ons eigen werk te doen, maar werken zeker samen als dat gunstig is. Als voorbeeld noem ik de lokale waardebon die in Geleen door CMG bedacht was, maar waarin we nu samen optrekken en zo zorgen voor honderdduizenden euro’s die naar beide centra vloeien.