Lee Heijligers woont in Maastricht en is sinds 2020 voorzitter van Scouting St Salvius uit Limbricht. Deze grote vereniging is een van de 7 scoutinggroepen in Sittard-Geleen, bestaat al sinds 1960 en is vernoemd naar de patroonheilige van het dorp.

Hoe lang loop je al mee bij deze vereniging. Wat heb je allemaal gedaan en waarom is dat allemaal zo leuk? Ik ben al lid sinds mijn 7e jaar en nu al 21 jaar bij deze vereniging. Begonnen bij de welpen (jongens van 7 tot 11 jaar) en zo het hele pad van verkenner (11 tot 15 jaar), rowan (RSA 15 tot 18 jaar) en pivoo (18 tot 21 jaar) bewandelt. Vanaf mijn 16de ook gestart als hulpstaf bij de welpen om daarna staflid en uiteindelijk teamleider te worden. Tussendoor heb ik mijn hbo-studie voorrang moeten geven en ben ik tijdelijk niet actief geweest. Toch begon het scoutingbloed weer te kriebelen en in 2019 ben ik gevraagd als bestuurslid en enkele maanden later (begin 2020) vroeg men of ik voorzitter wilde worden. 

Scouting is een deel van mijn leven. Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben, wat ik kan en hoe ik mijn leven leef. Ik ben op scouting een tweede keer opgevoed, zeg maar. Het leuke aan scouting Sint Salvius is de ‘bonding’ in onze groep. Iedereen kent mekaar en je weet wat je aan elkaar hebt. Hierdoor heb ik de groep altijd als mijn tweede familie gezien. 

Wat gebeurt er zoal bij Scouting St Salvius?  Kun je uitleggen waarom dit zo belangrijk is? Is het nu nog belangrijker dan vroeger? Het scoutingspel richt zich er eigenlijk op om onze leden op een speelse wijze klaar te maken voor hetgeen ze in hun leven te wachten staat. Ja natuurlijk, we spelen heel wat spelletjes trefbal, flessenvoetbal of buldog maar we houden ook rekening met kwaliteiten van de leden. Uit eigen ervaring kan ik spreken als we het hebben over koken bijvoorbeeld. Vroeger stond ik zelf als klein menneke om mijn moeder heen in de keuken te dansen, omdat het koken interessant was. Bij scouting heb ik beetje bij beetje steeds meer geleerd over hoe dit moest. Het begint heel simpel met hoe je omgaat met een keukenmesje. Dat leidt er uiteindelijk toe hoe je lekker kan koken voor een aantal man, terwijl je met een grote rugzak aan het rondtrekken bent. 

En dat is dus wat ik zo belangrijk vind. Kinderen moeten allereerst een leuke jeugd hebben. Maar als wij hen met onze ervaringen kunnen klaarstomen voor hun eigen toekomst, hebben we een hele grote slag geslagen. Daarom blijft het ook nu nog steeds erg belangrijk om het scoutingspel te mogen uitvoeren. 

Het ledenbestand bestaat uit ongeveer 130 personen. Ben je tevreden met dit aantal of mag er gerust nog wat bij? Wordt er actief aan ledenwerving gedaan? Hoe komen jullie aan kader- of bestuursleden? Hoe meer zielen hoe meer vreugd zeggen we altijd! Natuurlijk mogen we niet klagen met zo’n aantal, maar het is altijd leuk om nieuwe gezichten toe te voegen aan de club. We zijn altijd indirect bezig met ledenwerving. De ene keer wat actiever dan de andere keer. Als we herkenbaar door de buurt lopen zijn we eigenlijk ook al bezig met ledenwerving. Doordat andere kinderen of volwassenen ons zien worden ze nieuwsgierig en dan is het zaak om hun eens uit te nodigen. 

Maar we hebben ook grote activiteiten zoals de opening van het scoutingjaar (start van een nieuw seizoen, meestal eind september) en Sint-Maarten of de Jantje Betoncollecte die we laatst nog hadden. We proberen zichtbaar te zijn en mensen een kijkje te geven in onze vereniging. 

Wat kader/bestuursleden betreft is er geen vaste manier van werven. We zien dat de eigen leden vaak kaderlid worden als ze het hele traject van de groep gevolgd hebben, net zoals ik dat heb gedaan. Ze hebben hun eigen kwaliteiten kunnen ontwikkelen en zich daardoor kunnen klaarstomen voor een rol als kader of bestuurslid. Maar ik zie ook graag mensen van buiten de vereniging intreden. Doordat ze een andere, frisse blik hebben wordt er anders gekeken naar lopende zaken. Daarvoor zoeken we altijd naar oudervertegenwoordigers, nieuwe staf of bestuursleden. 

Op jullie Facebookpagina wordt het laatste nieuws bijgehouden. Is dit een belangrijk medium voor jullie? Doen jullie nog meer op digitaal gebied? Facebook en ook Instagram wordt steeds belangrijker voor ons. Mensen van buiten de vereniging kunnen zo meekijken naar wat we doen. Er heerst nog altijd het beeld dat we bij scouting alleen maar touwtjes knopen en vuur maken. Maar er is dus écht meer dan dat. Door het gebruik van socialmedia willen we met die indruk afrekenen. Onze website is bedoeld als informatiebron en om contacten te leggen. 

Jullie hebben een sterke binding met de buurdorpen Einighausen en Guttecoven, maar ook met Grevenbicht, Hoogveld en Buchten. Leg eens uit hoe dat zit? Wat is dat voor binding? Gedurende de tijd dat we actief zijn, hebben we inderdaad altijd leden gehad uit die dorpen. Wat betreft Einighausen hebben we een extra binding, aangezien in het verleden ons clubgebouw daar stond. Dit was in de tijd dat mijn vader nog een puber was. Maar ook wat de andere dorpen betreft, is die binding er altijd geweest. Enkele stafleden komen bijvoorbeeld uit Grevenbicht en omdat zij in het eigen dorp bekend zijn, zijn wij ook indirect bekend. 

Het hele land staat in het teken van corona? Hoe gaan jullie hiermee om? Heeft dat ook een weerslag op jullie financiële positie? Wat corona betreft houden we ons sterk. We volgen streng de richtlijnen op. Mijn bestuur en ik zijn van mening dat ieder lid (van de jongste tot het oudste kaderlid) veilig het scoutingspel moet kunnen spelen. En dat kan! Het is soms puzzelen en meten met hoe we het weer aanpassen met de maatregelen die steeds vanuit De Haag komen, maar het lukt ons nog steeds aardig goed. Als voorzitter zelf zit ik met smacht te wachten tot we weer echt los kunnen gaan. 

Wat de financiën betreft, is de situatie stabiel te noemen. We merken wel dat we de vaste acties, niet hebben kunnen uitvoeren het afgelopen jaar (denk aan de werkzaamheden op Pinkpop, die we al jaren doen). Iedereen let nu wat meer op de kleintjes en dat doen wij ook. Wel hebben we kortgeleden voor het eerst weer de actie voor Jantje Beton kunnen uitvoeren. De gebruikelijke gang werd aangepast om het coronaproof te maken. Het heeft een mooi bedrag opgeleverd en dit komt ten behoeve van de diverse speltakken, zodat zij het scoutingspel kunnen uitvoeren. 

 

Wat is de Jelhut en hoe belangrijk is die voor jullie? De Jelhut is ons huidige scoutinggebouw aan de Gronckelstraat in Limbricht. Onze thuisbasis. Van hieruit spelen we het scoutingspel en leren de leden van onze eigen ervaringen. Het is belangrijk om zo’n clubhuis te hebben aangezien je de geschiedenis van de club daar kan zien en voelen. Er hangen aardig wat foto’s en kamptotems op uit het verleden, die tot de verbeelding spreken. Voor de club is dit echt een tweede huis, een veilige thuishaven waar je jezelf kan zijn. Waar we met de jeugdleden een beker fris en een gebakken lekkernij van het vuur opeten en met de kaderleden een biertje in de hottub drinken na de jaarvergadering.

Om in de toekomst ook buitenactiviteiten te kunnen uit te voeren op eigen terrein hebben we als vereniging de ambitie om te verhuizen naar het voormalige voetbalterrein in Guttecoven. Hierover lopen op dit moment gesprekken met de gemeente.  

Op jullie website is een aparte pagina ingeruimd voor twee vertrouwenspersonen. Kun je daar wat meer over vertellen? De vertrouwenspersonen zijn van groot belang. Iedereen moet ten alle tijden het recht hebben om zijn ei ergens kwijt te kunnen. In de eerste plaats is dat de staf waar je terecht kan. Maar stel dat er iets speelt in je eigen ontwikkeling, aan het thuisfront of dat je boos bent over iets wat gebeurd is tijdens een opkomst en je kan of wil dit niet met je staf bespreken. Dan kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. Deze neemt jouw melding aan en behandelt deze volledig anoniem. Wij als bestuur krijgen die anonieme melding en gaan ermee aan de slag. De vertrouwenspersoon is dan het aanspreekpunt voor beide richtingen. 

Wil je nog gebruik maken van een slotwoord? Al 60 jaar zijn we actief en beleven we een hoop avonturen in de regio. Iedereen is welkom in onze vereniging en ik nodig u of uw kinderen graag uit om eens mee te draaien bij een van onze speltakken of stafteams! Mocht u vragen hebben hierover stuur ons een berichtje via Facebook of mail naar bestuurders@scoutingstsalvius.nl

Tekst Bert Wassenberg

‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd zeggen we altijd!’