Leo Kruijt (68 jaar) woont in Maastricht en is sinds 2017 voorzitter van de Stichting Theater Karroessel. Dit theater is gehuisvest in een voormalige basisschool aan de Jupiterstraat in Geleen.

Hoe lang ben je al betrokken bij het Theater. Waarom is dat zo leuk? 

Ik ben nu al 5 jaar bij het theater voorzitter van bestuur. Ik doe dat graag omdat ik al geruime tijd gepensioneerd ben en graag mijn tijd en ervaring als vrijwilliger in wil zetten voor een goed doel en een sociaal maatschappelijk project. Omdat theater Karroessel ook nog een leuk, cultureel programma aanbiedt, leek mij dit een uitdaging waar ik graag mijn schouders onder wilde zetten. Samen met een 60-tal vrijwilligers bieden we een mooi, cultureel programma aan voor een lage prijs aan de inwoners van Sittard-Geleen en omstreken. Wat is nu nog leuker dan dat!

Jullie hebben een uitgebreid team van vrijwilligers? Ben je tevreden met dit aantal of mag er gerust nog wat bij? Hoe komen jullie aan voldoende vrijwilligers? 

We mogen zeer tevreden zijn met het aantal vrijwilligers bij onze stichting. Zij zijn de spil van de activiteiten en zorgen voor een gevarieerd aanbod van podiumkunsten. Maar ook voor de noodzakelijke randvoorwaarden om een aanbod te kunnen doen, zoals klussendienst, schoonmaak, maar ook programmering, regelen exposities, techniek en niet te vergeten bardiensten. We hebben nog steeds extra vrijwilligers nodig, dankzij de uitbreiding met een extra zaal, kunnen we ons aanbod verdubbelen en is dus extra menskracht gewenst.  Vooral bij de technische ondersteuning (voor de verzorging van licht en geluid) bij de voorstellingen en bij de bardienst.

Jullie zoeken technici voor licht en geluid? Kun je kort vertellen welke kwaliteiten deze mensen moeten meebrengen en wat jullie van hen verwachten?

Wij verwachten van de potentiële vrijwilligers voor licht en geluid vooral, dat zij er plezier in hebben om de voorstellingen “achter de schermen” goed te laten verlopen. Samen met de acteurs c.q. artiesten wordt een lichtplan opgesteld en wordt het geluid voor aanvang getest. De potentiële vrijwilligers hoeven geen specifieke technische achtergrond te hebben, want zij krijgen binnen ons theater interne begeleiding en ondersteuning, zodat zij na verloop van tijd zelfstandig de voorstellingen kunnen uitvoeren. Op dit moment hebben we een leuk technisch team van zes personen.

Het kleinste, gezelligste theater van Sittard-Geleen…..zo staat het op jullie website. Het kleinste is duidelijk, maar leg eens uit waarom dit het gezelligste theater is?

Omdat het een kleinschalig theater is (60 zitplaatsen), is het alsof de voorstellingen in de huiskamer plaats vinden. Doordat we een regionale functie hebben, komen bezoekers vaak terug en hebben we een groot aantal vaste bezoekers, die elkaar voor en na de voorstelling in het Kafeeke tegenkomen. En cultuur verbindt. Ook is er de mogelijkheid van “meet en greet”, d.w.z. men kan de artiesten na afloop van de voorstelling in het café zelf aanspreken en terugblikken op de voorstelling. Maar ook de nieuwe “platte zaal”, die zeer geschikt is voor muziekvoorstellingen (popconcerten, singer-songwriters etc.), is een gezellig ingerichte zaal voor ongeveer 100 bezoekers met een goed geluid en een uitstekende podiumverlichting. Aan de bar kan uiteraard samen een biertje gedronken worden.

Komen de bezoekers vooral uit de regio? Wat vinden zij van jullie theater?

Ja, de bezoekers komen vooral uit de regio Sittard-Geleen en omstreken. Afhankelijk van het aanbod komen er natuurlijk ook fans van de gecontracteerde groepen mee. Volgens de reacties vinden de bezoekers het aanbod veelzijdig, gevarieerd en voor iedereen wat wils. Maar ook het feit, dat wij bewust de entreeprijs laag houden, zodat het voor iedereen toegankelijk is, wordt zeer op prijs gesteld.

Kun je iets zeggen over de buren in jullie accommodatie? Is er een structurele vorm van samenwerking?

Onze buur is de Heemkunde Vereniging. Omdat zij naar het naastgelegen pand zijn verhuisd, konden wij 2 lokalen overnemen en samen met de gemeente verbouwen tot de nieuwe platte zaal. Doordat tijdens de coronaperiode alles gesloten was en wij de handen vol hadden aan de verbouwing, opening en opstart van het theater, was er van samenwerking nog niet veel sprake. Wel kan over en weer van de accommodaties gebruik worden gemaakt, maar, het zou leuk zijn als we tijdens de zomer van 2023 een gezamenlijke activiteit op de parkeerplaats voor ons gebouw kunnen organiseren. 

Zijn er vaste programmaonderdelen of wordt ieder jaar een compleet nieuw programma opgetuigd? 

Uiteraard zijn er onderdelen, die regelmatig terugkomen. Omdat onze bezoekers dit graag willen of omdat onze ruimte door de week ook gebruikt wordt door verschillende toneelgroepen en of muziekgroepen, die het theater dan ook graag willen benutten als try-out of om de voorstellingen voor een publiek te willen uittesten. Maar gestreefd wordt naar een breed aanbod, voor ieder wat wils en op verschillende terreinen. 

Jullie maken gebruik van social media en van een nieuwsbrief. Wat is het effect daarvan? Hebben jullie nog andere mogelijkheden om publiciteit te maken?

We plaatsen regelmatig nieuws op onze eigen website www.Karroessel.nl, Facebook, Instagram en in een uitgebreide nieuwsbrief. We hebben een uitgebreid netwerk en cultuurliefhebbers, die ons digitaal volgen. Geïnteresseerden, nieuwe volgers kunnen zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief, die hen dan maandelijks toegestuurd wordt. Daarnaast zoeken we naar alle mogelijkheden om ons aanbod bekend te maken, zoals onlangs een groot artikel in het huis-aan-huisblad Magentazine en natuurlijk MIJNGazet.

Wil je nog gebruik maken van een slotwoord? Is er een vraag niet gesteld, die je graag had willen beantwoorden?

Laat ik dit artikel eindigen met uit te spreken, dat ik heel blij ben, dat we na de lange Corona-sluiting weer met een gevarieerd programma aan de slag kunnen en ik hoop dat alle inwoners van Sittard-Geleen ons aanbod via de website gaan bekijken en vervolgens ons een keer komen bezoeken. Want we hebben in Sittard-Geleen een klein, prachtig theater waar we heel trots op zijn.