Marian Hochstenbach is geboren en getogen in Born en voorzitter van het koor Feeling Young uit Born dat al meer dan een halve eeuw bestaat. Marian is in haar jonge meisjes jaren al lid geworden van het koor en is met tussenpauzes lid en penningmeester geweest en sinds 2019 voor de tweede keer voorzitter van Feeling Young.

De naam van het koor zegt wel wat, toch? Kun je uitleggen hoe jullie aan die naam gekomen zijn?

Feeling Young is een voormalig jongerenkoor dat is opgericht in 1970 onder de naam Jongerenkoor ’70 Born. Men mocht toen lid worden op 12-jarige leeftijd en de oudste leden waren in die tijd misschien net 25 jaar. Toen in de loop der jaren meer oudere leden bijkwamen is er in 1991 gekozen voor een naamsverandering. De naam Feeling Young staat voor het idee dat iedereen die zich jong genoeg voelt om bij dit koor te komen zingen, welkom is. Momenteel is het jongste lid 35 jaar, waarna leden van allerlei leeftijden volgen.

De grootte van het koor zit zo tussen de 30 en 40 leden. Is dat een vaste groep of zijn er veel wijzigingen in de samenstelling?

De samenstelling is in de loop van de jaren vaak gewisseld maar dit gaat eigenlijk altijd gefaseerd waardoor er toch een vaste groep blijft bestaan.  Bij het 50-jarig bestaan hadden we 9 jubilarissen variërend van 12,5 jaar tot 50 jaar lid en dat zegt eigenlijk wel genoeg.

Hoe gaat het met de werving van bestuursleden en zangers? Genoeg animo?

Ik ben blij om te kunnen zeggen dat het koor zich altijd weer weet te vernieuwen en over het algemeen gaat dit vanzelf. Omdat we op zeer verschillende locaties optreden zijn we ook voor allerlei verschillende mensen zichtbaar en melden zich geregeld spontaan nieuwe leden aan. Natuurlijk gebruiken we ook social media en organiseren soms een open repetitie. Ook het invullen van bestuursfuncties lukt uiteindelijk altijd.

Het gouden jubileum hebben jullie vorig jaar mei vanwege corona niet kunnen vieren. In mei dit jaar hebben jullie huis aan huis een jubileumgids uitgebracht. Dat is een bijzonder gebaar, vertel er eens wat meer over?

Een 50-jarig jubileum is ‘n bijzondere mijlpaal en daar hoort ook een jubileumgids bij waarin de geschiedenis van deze vereniging duidelijk wordt. De werkgroep, die is opgericht om het feest te organiseren, heeft veel sponsoren bereid gevonden om dit plan te ondersteunen. Mede dankzij hun konden we de gids inderdaad huis aan huis verspreiden. Daar zijn we trots op en ik mag wel zeggen dat we daar ook veel leuke reacties op hebben gekregen.

Jullie hebben ook een Facebookpagina met bijna 220 volgers. Is dat een belangrijk medium voor jullie? 

Onze Facebookpagina is een belangrijk item dat in deze tijd niet meer is weg te denken. Het is een van de manieren om het reilen en zeilen van onze vereniging kenbaar te maken.

Heeft corona jullie vereniging meer parten gespeeld, buiten het afgelasten van het jubileumfeest, en/of wat opgeleverd in positieve zin?

Natuurlijk was de coronatijd een heftige tijd. Nadat in eerste instantie alles stil kwam te liggen en we niet mochten repeteren hebben we in juni 2020 de repetities toch weer kunnen oppakken.  Als het weer goed was deden we dat buiten en anders konden we terecht in de parochiekerk. Dit met de leden die konden en wilden meedoen. Later kwam weer alles stil te liggen, maar nu mogen we gelukkig weer. Corona heeft ons laten zien hoe kwetsbaar we zijn maar we hebben in deze periode ook gemerkt hoe belangrijk het maken van muziek is en hoe flexibel we kunnen zijn. Natuurlijk hadden en hebben we nog steeds ons jubileumfeest om naar toe te werken en dat is wel een motiverende factor geweest om door te gaan. Ik ben blij te kunnen zeggen dat maar 1 lid gestopt is, maar dat verder al onze leden weer terug zijn en dat we zelfs alweer een nieuw lid hebben mogen verwelkomen. 

Vocal Group Feeling Young is al ruim 51 jaar een begrip in Born en omstreken. Kun je uitleggen hoe jullie tot die stelling komen?

Het is waar dat de naam Feeling Young bij velen in Born en omstreken bekend is. Dat komt deels omdat er nog veel oud leden en hun familie in deze regio wonen maar ook omdat wij altijd op diverse plekken in Born en omgeving optredens verzorgen. Wij zingen in kerken tijdens H. Missen en huwelijken. Wij treden op in winkelcentra, bij allerlei buitenactiviteiten zoals bijvoorbeeld in Kasteelpark Born of bij Kasteel Limbricht. Verder organiseren we alleen of met andere verenigingen uit de regio concerten of andere evenementen op diverse locaties. Ook organiseert Feeling Young al jaren haar Paaseierenactie. Elk jaar weer helpen alle leden mee om bij alle woningen in Born aan te bellen en onze Paaseieren te verkopen. Ook dat zorgt voor bekendheid maar ook voor extra geld in het laatje.

Het repertoire is zeer gevarieerd en overwegend modern, lees ik. Van musical en filmmuziek tot moderne popsongs en nog veel meer. Wie maakt die keuze voor het uit te voeren repertoire?

Het koor heeft van oorsprong een gevarieerd, modern en licht repertoire en eigenlijk is dat nooit veranderd. Ik denk dat mensen die een koor zoeken om te gaan zingen of om uit te nodigen voor een optreden daar ook bewust voor kiezen. De keuzes die gemaakt worden betreffende het repertoire zijn sterk afhankelijk van het soort optreden en veelal een samenspel tussen dirigent en leden.  Voor sommige uitvoeringen, zoals nu voor ons jubileumconcert, wordt eerst door een paar leden nagedacht over de vormgeving van dat concert. Daarna kijkt de dirigent mee of de gekozen muziek haalbaar is voor ons koor.

De leiding van het koor is al bijna 14 jaar in handen van dirigent Steven van Kempen. Is dat gebruikelijk in de korenwereld of toch een beetje bijzonder?

Ik weet niet zeker of het vaker gebeurt dat dirigenten lange tijd bij een koor blijven. Wat ik wel weet is dat de samenwerking met Steven van Kempen nog steeds goed verloopt. Wij zijn blij met deze dirigent en hij met ons, zegt hij. Natuurlijk zijn er wel eens onenigheden en irritaties geweest maar er was altijd van beide kanten de wil om die op te lossen en weer verder te gaan. Ook vinden we samen met Steven nog steeds nieuwe doelen om naar toe te werken. Het is ook wel typerend voor dit koor dat hij in de 50 jaar van ons bestaan pas de negende dirigent is.

Een goed eindresultaat, maar geen perfectie, is jullie streven, naast gezelligheid en plezier. Hoe uit zich dat binnen en buiten het koor?

Plezier in muziek maken is van groot belang om een goed resultaat te bereiken. Als je het leuk vindt om te zingen kom je ook graag naar de repetitie en streef je ernaar om tijdens een uitvoering samen zo goed mogelijk voorde dag komen. Het is echter wel zo dat lang niet alle leden noten kunnen lezen. Het zijn geen professionele zangers maar onze dirigent slaagt er toch in om de leden telkens weer iets nieuws te leren. Ook is het belangrijk dat de sfeer binnen de groep goed is. Men helpt en steunt elkaar waar nodig en nieuwe leden worden in de groep opgenomen.  Tijdens de pauzes en jaarlijkse activiteiten zoals de afsluiting van het seizoen of bij een Kerstborrel is het dan ook altijd een gezellige boel.

Is er nog een vraag die niet gesteld is, maar die je wel graag aan de orde had gehad? Dan is hier de gelegenheid om nog wat informatie kwijt te kunnen!

Ik kan me voorstellen dat er mensen geïnteresseerd zijn geraakt door het lezen van dit artikel. Daarom wil ik laten weten dat wij op woensdagavond repeteren in het gemeenschapshuis in Born. Iedereen die dat wil kan eens komen kijken, luisteren of meedoen. Ik moet zeggen dat we zeker nog een paar heren kunnen gebruiken want hun aantal blijft op dit moment inclusief dirigent/toetsenist en onze drummer, steken op vijf. 

Verder zou ik zeggen kijk eens op onze website en Facebookpagina waar veel informatie over Vocal Group Feeling Young te vinden is.

Door Bert Wassenberg