Nico Thomas is 62 jaar en woont in Geleen. Sinds ruim 3 jaar is hij voorzitter van de koninklijke harmonie St. Augustinus uit Geleen, een muziekgezelschap dat laat in de 19e eeuw is opgericht.

Door Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over het ontstaan van jullie muziekgezelschap?

In 1864 werd in Lutterade een eigen kerk opgericht en ontstond er een nieuwe parochie. Er waren al langer plannen om een eigen muziekgezelschap op te richten. Omringende dorpen hadden toen al een eigen muziekgezelschap. Het alsmaar groeiende Lutterade kon daarom niet achterblijven. De vereniging is in 1897 opgericht als fanfare Sociëteit Sint Augustinus. In 1948 werd de fanfare omgebouwd tot een harmonie, in die tijd een ware revolutie. In 1951 werd aan twee concoursen op een dag deelgenomen, beide keren met groot succes, een eerste prijs met lof. De harmonie kent inmiddels ruim 70 leden die spelen bij het harmonieorkest, de drumband, het leerlingenorkest en de kapel.

Kun je ook iets vertellen over jullie positie binnen het muzikale landschap van de gemeente Sittard-Geleen?

Anno 2022 is de harmonie niet meer weg te denken uit Geleen. Bij alle wereldlijke en religieuze activiteiten zijn wij van de partij. Sinds enkele jaren opent de harmonie het nieuwe jaar met een champagneconcert en tijdens diverse carnavalsactiviteiten begeleiden we de Flaarisse en de Kraokelaere. Met Palmpasen begeleiden we de communicanten en hun ouders naar de kerk en we spelen processiemarsen tijdens het uittrekken van de jaarlijkse Sacramentsprocessie. We begeleiden de communicanten van de school naar de kerk en brengen serenades bij diverse gelegenheden. We verzorgen diverse optredens en concerten, houden rondgangen in de wijken en in de periode voor Kerstmis spelen we kerstliederen in het centrum van Geleen. 

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze vereniging en welke kwaliteiten moet de voorzitter meebrengen om ook een succesvolle voorzitter te zijn?

Ik ben gevraagd om voorzitter te worden en heb daar volmondig ja op gezegd. Ik kende de vereniging en een flink aantal leden al langer doordat ik ook lid van de raad van elf van de Flaarisse ben. Een voorzitter is in mijn ogen iemand die hart heeft voor de vereniging en haar leden. Een voorzitter moet goed liggen bij de leden en zij moeten het vertrouwen hebben dat als er problemen zijn, deze op een goede manier worden opgelost. Een goede voorzitter weet de taken binnen het bestuur goed te verdelen en hier overzicht op te houden. Een goede voorzitter is het gezicht en aanspreekpunt van de vereniging. Kortom, de voorzitter is een essentiële schakel binnen het bestuur, die vertrouwen moet hebben van zowel zijn bestuursleden als de leden van de vereniging. 

St. Augustinus is ooit begonnen als fanfare en grofweg 50 jaar na de oprichting omgebouwd tot harmonie. Kun je voor de leken onder ons nog eens kort het verschil uitleggen? 

Een Harmonie is net als een fanfare een orkest bestaande uit blaasinstrumenten. Bij een fanfare zijn het vooral koperen instrumenten zoals trompetten en trombones. Bij een Harmonieorkest komen daar de houtinstrumenten zoals o.a. klarinetten, dwarsfluiten, hobo, fagot en saxofoons, bij. Bij een fanfare spelen vaak slagwerkers met trommels of andere draagbare slagwerkinstrumenten mee terwijl je bij de harmonie vaker pauken, xylofoons, klokkenspel en een grote trom tegenkomt.

Is de harmonie een financieel gezond: hoe boks je dat voor mekaar in deze tijd?

Harmonie St. Augustinus is gelukkig financieel gezond. Het is de laatste 2 jaar wel steeds lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen. Reden is dat een aantal inkomstenbronnen door Corona zijn weggevallen. De leden van de harmonie werkten als vrijwilliger mee aan diverse evenementen en dat bracht geld in het laatje en door het niet of op een andere wijze doorgaan van deze evenementen liepen wij inkomsten mis.

Jullie vereniging draait grotendeels op vrijwilligers, neem ik aan. Zijn die genoeg voorhanden en hoe komen jullie aan nieuwe aanwas?

Ja, vrijwilligers zijn belangrijk voor elke vereniging en ook voor de onze. De vrijwilligers vinden wij vooral onder onze eigen leden, hun families en sympathisanten. Wij kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken en die vinden we vaak door mond op mondreclame. 

Jullie zijn ook op zoek naar Vrienden van de Harmonie; leg eens uit?

Onze harmonie heeft een club die wij DE VRIENDEN VAN DE HARMONIE noemen. Dit zijn personen en organisaties die onze vereniging een warm hart toedragen en ons financieel steunen. Deze club van trouwe vrienden bestaat inmiddels uit een 60-tal leden.

Een (nieuwe) vriend betaalt minimaal € 50,- per jaar voor het lidmaatschap.
Uiteraard stellen wij als harmonie St. Augustinus hier wat tegenover:                                           – Vrienden krijgen korting én VIP plaatsen bij concerten.           – Vrienden worden regelmatig geïnformeerd over harmonie St. Augustinus.           – Vrienden worden met hun verjaardag persoonlijk gefeliciteerd.                                               We hebben als harmonie de donaties hard nodig om het jubileumjaar te laten slagen. Verder is het belangrijk om onze vriendengroep uit te breiden en daarmee een nog grotere St. Augustinus familie te krijgen.

De toetreding van dames tot de harmonie was als een aardschok. Wanneer voltrok zich die revolutie en wat heeft het opgeleverd?     Kort na 1951 werden de reglementen gewijzigd waardoor ook dames konden toetreden tot de harmonie. Men vond dat het uitsluiten van vrouwen bij de harmonie niet meer paste binnen die tijd. Bovendien ging het ledental daarmee omhoog. De harmonie gaf daarmee ook plek voor het hele gezin. Ook nu zien we vaak dat meerdere leden uit hetzelfde gezin lid zijn van de harmonie.

Naast de harmonie is er ook een blaaskapel, een leerlingenorkest en een drumband. Wil je over die 2 laatstgenoemde onderdelen nog wat kwijt?

De Augustiner Kapel is een enthousiaste groep muzikanten, bestaande uit jongeren én oudere jongeren, die veelal deel uitmaken van het harmonieorkest. De kapel maakt met veel plezier leuke muziek en treedt op bij diverse gelegenheden zoals begeleiding van de Flaarisse, terrasconcerten, enz.   De kapel staat net als het harmonieorkest onder leiding van Marc Doomen. Als men al langer dan 1 jaar les heeft mag men aanschuiven bij ons leerlingen orkest “de Augus10ers”. Dit orkest is in augustus 2013 gestart en staat onder leiding van Mark van den Hoogen. Hier leer je hoe het is om samen met elkaar muziek te maken, naar elkaar te luisteren, en van elkaar te leren. Er worden ook regelmatig optredens gegeven, bijvoorbeeld met kerstmis, of een wervingsactie op scholen. Verder is er een jaarlijkse voorspeelmiddag, waarbij alle leerlingen op les een stukje mogen spelen, om zo te laten horen hoever ze al zijn. Het is een gemotiveerde en enthousiaste groep!! De drumband kent op dit moment een groeiend aantal leden en staat onder leiding van Jo Meijs. De leeftijd van de leden van de drumband varieert van jong tot oud en er doen zowel meisjes als jongens mee. Uiteraard is de drumband er ook altijd bij wanneer de vereniging de straat op gaat. De leiding ligt dan in handen van Tamboer-Maître Stefan de Vries.

Jullie jubileumjaar 2022 (125 jaar st. Augustinus) kon niet slechter beginnen door het schrappen van het Nieuwjaarsconcert. Hoe gaat het verder dit jaar?

We hebben voor dit jaar diverse activiteiten en concerten met medewerking van andere muziekgezelschappen en bekende muzikanten op de planning staan.  Volg harmonie st. Augustinus op Facebook, Instagram of via de webpagina harmoniesintaugustinus.nl voor het programma en een update daarvan. Ook geven we middels vlogs op social media informatie over deze uitvoeringen en de voorbereiding daarop. Corona bepaalt op dit moment welke daarvan en hoe doorgang kunnen vinden. We blijven echter positief.

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat niet gevraagd is?

Leerlingen van het Graaf Huyn College in Geleen zijn gestart met blazersworkshops. Deze leerlingen krijgen op deze wijze de kans om kennis te maken met blaasmuziek. Mede dankzij o.a. muziekdocent Marc Doomen en onze harmonie is dit project tot stand gekomen. Harmonie st. Augustinus heeft blaasinstrumenten in bruikleen gegeven en aan het einde van het schooljaar wordt door de leerlingen samen met de harmonie een gezamenlijk concert gegeven in de Hanenhof te Geleen. Vorig jaar vond het eerste concert plaatsen en zowel de leerlingen, het orkest en zeker de familie van deze leerlingen, genoten met volle teugen.

‘Vrijwilligers zijn belangrijk voor elke vereniging en ook voor de onze.’