Paul Hendriks is geboren en getogen in Munstergeleen en sinds 1962 lid van de fanfare Juliana, die in 1908 is opgericht. Hij is inmiddels 9 jaar voorzitter en nog steeds muzikant.

Veel harmonieën en fanfares leiden een zieltogend bestaan. Hoe is dat bij jullie? Ik zie op jullie Facebookpagina een foto uit 2019 van een behoorlijk groot corps.

Een zieltogend bestaan is niet van toepassing op onze fanfare. Er worden in normale tijden in Munstergeleen veel activiteiten georganiseerd waarbij de muzikale aanwezigheid van de fanfare wordt gevraagd. We hebben nog steeds een mooie groep en presenteren ons met trots aan de gemeenschap. Het is wel zo dat we qua ledenaantal hebben moeten inboeten, zoals veel (muziek)verenigingen.

De Militaire Kapel Munstergeleen is een onderdeel van jullie fanfare, toch? Kun je daar wat meer over vertellen?

De Militaire Kapel komt voort uit onze drumband, is 47 jaar geleden opgericht en een van de oprichters, Rie Dols, is nog steeds als instructeur en tambour-maître van de partij. Een aantal jaren geleden is Loek Lemmens, de vaste tambour-maître, met pensioen gegaan, hij kon het hoge tempo niet meer bijbenen, vandaar dat de veel jongere Rie deze taak ook op zich heeft genomen. Ieder optreden van de militaire kapel is voor de toeschouwers, maar ook voor de leden een waar feest. Als je ziet hoe de mensen aan de kant reageren als de militaire kapel eraan komt is dat fantastisch om te zien, vooral tijdens de kinderoptocht in Sittard. De Militaire Kapel heeft zelfs een optreden samen met René Froger verzorgd.

In een eerder interview met een voorzitter van een muziekvereniging in het westelijk deel van Sittard-Geleen was sprake van een ‘historisch pact van 3 rivaliserende dorpsharmonieën’. Zie je zo’n stap ook gebeuren in Munstergeleen e.o.?

Zeg nooit nooit, maar op dit moment ben ik van mening dat we een goede voedingsbodem hebben om onze fanfare in stand te houden. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een grote en nog steeds groeiende basisschool hebben waarmee we goed samenwerken. Helaas heeft corona voor veel oponthoud gezorgd. Maar dat geldt voor iedere vereniging. Stichting Cultuur in Uitvoering is in samenwerking met ons als fanfare, door Stichting Myoutic aangezocht om de muziek en dan met name de blaasmuziek en slagwerk op de basisschool te gaan opstarten. Het zijn professionals die weten hoe ze de jeugdigen kunnen stimuleren muziek te gaan maken, wij hebben er veel vertrouwen in.

Hoe hebben jullie in coronatijd de contacten met de leden weten te onderhouden? Heeft het schade opgeleverd voor jullie vereniging? 

Gedurende de gedwongen rustperiode zijn we als bestuur actief blijven vergaderen. De leden hebben we constant geïnformeerd via mail en via de nieuwsbrief, die iedere maand wordt samengesteld door ons lid Jolanda Kuppen, dus ze zijn van alle zaken op de hoogte gehouden. Binnenkort is er een wandeltocht, uiteraard coronaproof. De leden zijn heel enthousiast, zodat we met een gerust hart kunnen zeggen dat tot op dit moment iedereen aan boord is gebleven. Wat mij betreft bestaat er niets mooiers dan gezamenlijk te musiceren, het is een geweldige hobby.

Wat is het laatste grote evenement geweest dat jullie vóór corona nog hebben kunnen organiseren? Staat dat weer in de steigers en zo ja, wanneer is dat gepland?

Het laatste grote evenement was het Vastelaovesconcert in februari 2020, met als altijd een uitverkochte zaal met optredens van de fanfare, drumband, een buuttereedner en bekende artiesten. Een geweldige happening georganiseerd door een aantal leden. Ieder jaar wordt er een thema bedacht waarop het programma wordt afgestemd. Dit evenement zal zeker weer op de kalender staan, zoals ook het uitgestelde concert “Munstergeleen got Talent” van onze drumband, wat naar onze mening ook een uniek concert gaat worden.

Op jullie Facebookpagina zie ik veel acties om de kas van de vereniging te spekken. Zoals de Oud Papier Inzameling, Rabo ClubSupport, Nationale Muziekloterij en de Anjeractie. Is de penningmeester tevreden?

Om een vereniging als de onze financieel gezond te houden moeten we als bestuur alle zeilen bijzetten en zeer hard werken. De genoemde activiteiten zijn belangrijke pijlers. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de mensen die het oud papier voor ons opsparen en naar ons toebrengen hartelijk te bedanken. Er is wel veel meer nodig. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we ondersteund worden door de Stichting Vrienden van de Fanfare. Daar zijn we heel blij mee. Onze penningmeester is net zoals andere collegae niet snel tevreden, zoals we hier vaker zeggen, “hae zit wie eine bok op de haverkis“.

De Wijnfeestmaand met uitroeping van de Wijnkoningin is wellicht wel het bekendste feest van Munstergeleen. Wat is de rol van de fanfare hierbij? Daar wordt in het hele dorp toch zeker weer naar uitgekeken….gaat het ervan komen in september a.s.?

De wijnfeesten, georganiseerd door de fanfare, bestaan dit jaar al 53 jaar. In de beginperiode een vijfdaags feest in het dorp én een grote bron van inkomsten voor onze fanfare. Er wordt ieder jaar een wijnkoningin uitgeroepen, die dan bij elk officieel optreden van de fanfare aanwezig is. De organisatie onder leiding van They Jacobs, en wij als fanfare hopen dat we dit jaar weer mogen opstarten met de wijnfeesten. Het gaat er anders uitzien dan gebruikelijk. De wijnfeesten krijgen een gedegen facelift. De organisatie gaat samen met een aantal andere Munstergeleense verenigingen in september een mooi meerdaags feest houden waarin de wijnfeesten een prominente plek krijgen.

Jullie maken gebruik van ’t Trefpunt als verenigingslokaal, waar nogal wat wisselingen zijn geweest in het beheer en er staat er weer een op stapel. Zijn er op accommodatiegebied nog wensen voor de toekomst?

Het gemeenschapshuis wordt gerund door een stichting die een beheerder aanstellen. Voor de beheerder, vaak een echtpaar, is het hard werken geblazen om het gemeenschapshuis draaiende te houden. Als je het dan 10 jaar volhoudt zoals Paul en Anneke dat hebben gedaan, heb je het heel goed gedaan. De huidige beheerders Dave en Sylva, zijn niet slechter kunnen beginnen. Amper geacclimatiseerd of ze moesten al sluiten. Voor deze jonge mensen was er geen andere optie dan te stoppen, heel begrijpelijk. Buiten het feit dat het veel werk met zich meebrengt zou een eigen verenigingslokaal wel wenselijk zijn.

Jullie gebruiken Facebook en een eigen website. Die laatste krijgt een update. Was dat nodig? Leveren die digitale hulpmiddelen genoeg respons op?

Onze website is inderdaad aan vernieuwing/modernisering toe. Volgens een aantal jongere leden was het allemaal een beetje te oubollig. Ze hebben meteen ook aangeboden om dit op te pakken. Het is inmiddels een mooie groep geworden die onder leiding van Arnoud Bevers al een heel eind op weg is, het wordt iets moois waar we de toekomst mee in kunnen. Als bestuur vinden we de digitale weg erg belangrijk en vooral onmisbaar als pr-middel.

Tot slot wil ik nog vermelden dat we met z’n allen trots mogen zijn op onze vereniging die al 113 jaar lang springlevend is. Het blaasorkest onder leiding van Jan Kitzen, de drumband onder leiding van Rie Dols en de jeugdfanfare tot voor kort onder leiding van Karlijn Salden, maken de vereniging tot wat ze nu is.
Bij deze doe ik een oproep aan de inwoners van Munstergeleen: steun uw fanfare, en als u een blaasinstrument of slagwerk bespeelt of hebt bespeeld, meldt u dan aan.
Uw fanfare is het meer dan waard.

Tekst Bert Wassenberg