Mijn naam is Paul Paques, ik ben 60 jaar. Ik woon in Sittard en ben sinds 2016 voorzitter van de Philharmonie Sittard, een muziekgezelschap dat al meer dan 130 jaar een begrip is in Sittard.

Tekst: Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over het ontstaan van jullie muziekgezelschap?
De opening van een horecagelegenheid in 1887 werd opgeluisterd door een groep “loslopende” muzikanten uit de directe omgeving. Hun optreden was zo succesvol dat besloten hun krachten te bundelen in een muziekvereniging die ze Philharmonie noemden.

Kun je ook iets vertellen over jullie positie binnen het muzikale landschap van de gemeente Sittard-Geleen?
We zijn (statutair) de oudste muziekvereniging in Sittard-Geleen. In de periode tussen 1880 en 1900 werden in veel (toen nog zelfstandige) gemeentes muziekverenigingen opgericht.
In de huidige fusiegemeente zijn er een stuk of 20 harmonieën en fanfares actief, ieder met een eigen “verzorgingsgebied” en focus. Bij de Phil richten we ons we op een mix van muzikale kwaliteit en saamhorigheid.

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze vereniging en welke kwaliteiten moet de voorzitter meebrengen om ook een succesvolle voorzitter te zijn?

Als klarinettist (opgeleid aan de muziekschool) werd ik op jonge leeftijd lid van de harmonie. Na vele jaren afwezigheid (in verband met studie en werk) werd ik in 2016 als voorzitter aangezocht. Volgens mij is het van belang dat een voorzitter goed luistert, niet alleen naar de muziek maar vooral ook naar de wensen en behoeften van alle leden.

Jullie vereniging telt meer dan 200 muzikanten van alle niveaus en jullie gaan er prat op dat jullie één grote, gezellige familie zijn met een gezamenlijke passie, muziek! Samen muziek maken en vriendschap vormen het fundament van jullie vereniging, lees ik op de website. Wat maakt de Phil zo bijzonder?
Zoeken naar verbinding met gelijkgestemden (letterlijk erg belangrijk in een harmonie…) is voor mij een belangrijk doel in het leven. Juist ook in deze tijd is het gevoel om bij te dragen aan en deel uit te maken van een groter geheel erg waardevol.
Muziek verbindt onze leden, van jong (vanaf 8 jaar) tot oud (75 plus); als je eenmaal een instrument hebt leren bespelen ontstaat de passie door samen te spelen binnen een orkest of ensemble.  Over de wijze waarop we muzikale ambities, variatie in leeftijdsopbouw, opleiding van jeugdige muzikanten, openstaan voor “herintreders” (zoals ikzelf …) en gezelligheid combineren zijn we over het algemeen tevreden. Je kunt die verenigingsgeest bijzonder noemen maar voor ons voelt het eigenlijk heel gewoon!!

Of ik heb niet goed gekeken of jullie kiezen ervoor om over het bestuur niets te vermelden op de zeer lezenswaardige en informatieve website? Is dat een bewuste keuze?
Onze overtuiging is dat zitting hebben in het bestuur op de eerste plaats gaat om het dienen van het verenigingsbelang. Onze bestuursleden zijn trots op de vereniging en dragen dat uit, maar ze willen geen status ontlenen aan hun functie. We staan elk met foto en contactgegevens op onze website, dat is meer dan voldoende.

Jullie hebben ook talrijke leuke activiteiten. Kun je enkele bijzondere eruit lichten?
Ik vind dat een beetje vreemde vraag want onze leden vinden het (in ieder geval wekelijks) samen muziek maken het allerleukste. Naast straatoptredens en concerten bieden we voor onze supporters en sympathisanten optredens in een bijzonder jasje zoals Aan de Wanjel mit de Phil, Hoeskamerkonsér, concerten op speciale locaties als Jardin d’isabel en de Ligne.  Alom bekende openbare activiteiten waarbij geen muziek gemaakt wordt zijn bijvoorbeeld onze Philzitting, de periodiek georganiseerde Badeendenrace, en Pruive met de Phil (in samenwerking met de locale horeca). Met onze leden gaan we eenmaal per 4 jaar op concertreis en organiseren we in de tussenliggende jaren weekends en dagactiviteiten. Een van de jaarlijkse hoogtepunten is ook de Caecilia (feest) avond.

De huisvesting is eigenlijk wel heel bijzonder. Wat kun je ons vertellen over het Phillokaal?
Bij de Phil hebben we ons eigen verenigingsgebouw aan de Gats, dankzij een aantal vrijgevige sponsoren, sinds 1984 in eigendom. Dit historisch gebouw is een gemeentelijk monument uit het midden van de 19e eeuw met een rijke historie: ons repetitielokaal werd in het verleden al gebruikt als balzaal en tijdelijke locatie voor gemeenteraadsvergaderingen.
Het Phillokaal is basis voor al onze activiteiten, van muziekonderwijs tot bestuursvergaderingen en vrijwel dagelijks in gebruik voor repetities van orkesten.
We zijn daar als vereniging natuurlijk heel gelukkig mee. Vooral ook trots zijn we op de werkzaamheid van talloos veel leden die ons gebouw, met veel oog voor de historische elementen, regelmatig verbouwen en onderhouden. Sinds 1984 is het gebouw drie keer ingrijpend verbouwd en aangepast aan de eisen van de tijd, voor de laatste keer in 2021.

Jullie hebben eigenlijk vier orkesten en een slagwerkgroep. Waarom?
Zoals ik al eerder verteld is muziek maken op zich al leuk, maar SAMEN muziek maken is een van de leukste dingen die er zijn. In het harmonieorkest blazen leden van alle leeftijden hun partijtje mee. Ook als je nog niet zolang een instrument bespeelt wil je al graag samen met andere muzikanten en spelen, dat kan bij ons in het jeugd- en het leerlingenorkest.
De allerjongste leden hebben net leren noten lezen en spelen al samen in de blokfluit groep.
Als je de harmonie op straat ziet dan loopt de drumband voorop om de richting en het tempo aan te geven. Maar slagwerkers spelen niet alleen op straat en op de trom. Bij de Phil hebben we een uitgebreid Slagwerkensemble dat wekelijks samen musiceert op trommels, marimba’s, xylofoons en tal van andere ritmische instrumenten.

Social media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken, maar zijn die ook belangrijk voor de Philharmonie Sittard?
Persoonlijk contact blijft onze voorkeur houden maar we gebruiken natuurlijk ook social media. Belangrijk voordeel van communicatie via sociale media zijn de lage kosten, de mogelijkheid om snel en actueel (eventueel last-minute) te informeren en ook de mogelijkheden om te archiveren. Extern (om de mensen om ons heen te informeren over onze activiteiten en plannen) maken we gebruik van Facebook, Twitter en Instagram, binnen de vereniging communiceren we ook vaak via WhatsApp.

Voorzitters van de Phil worden President genoemd. Er is/was één erepresident de vorig jaar overleden Ben Bartholomeus. Kun je iets over zijn verdiensten vertellen?

De titel van president is statutair bepaald, je moet bedenken dat die titel bij de oprichting in 1887 beslist imponerender en boven enige twijfel verheven was dan heden ten dage.
Ben Bartholomeus was vanaf 1998 maar liefst 20 jaar president van de Philharmonie, daarmee de langst zittende president uit de historie. De benoeming tot erepresident had niet zozeer te maken met die 20 jaar an sich maar veel meer met datgene wat onder zijn leiding bereikt werd: een ingrijpende verbouwing van het verenigingsgebouw, een periode met muzikale successen, tv-optredens en concertreizen en de oprichting van de Sociëteit Philharmonie een vereniging voor sympathisanten.

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat niet gevraagd is?

Ik kan nog heel veel over de Philharmonie vertellen en laten zien, maar dat voert hier te ver en kan het beste bij de Phil zelf: kom gerust een keer langs op een van onze activiteiten!
Lezers die belangstelling hebben om zich als vrijwilliger, muzikant of sympathisant te verbinden aan onze ontzettend leuke vereniging wil ik voor meer informatie verwijzen naar eerdergenoemde social mediakanalen of onze website www.philharmonie.nl