Raimond Verhoef (45 jaar) woont in Oud-Geleen en is sinds kort voorzitter van de Braderie Awt Gelaen. Deze braderie is een van de oudste braderieën van Zuid-Limburg en heeft al méér dan 50 afleveringen op de teller staan.

Tekst: Bert Wassenberg

Je bent nog kersvers als voorzitter. Hoe ben je aan deze taak gekomen?

Het vorige bestuur is grotendeels uit elkaar gevallen, alleen Frans Jekautz is blijven zitten. Frans heeft een aantal mensen om zich heen gevraagd om mee te denken over de braderie. Hieruit zijn een paar enthousiastelingen overgebleven, waaronder ik. In een volgende vergadering werden de taken verdeeld en is het voorzitterschap bij mij uitgekomen. Persoonlijk vind ik het leuk om mee te werken aan tradities en deze ook in ere te houden. (Het verenigingsleven zit in mijn bloed: mijn vader is meer dan 30 jaar secretaris geweest bij VV De Sjoutvotte en mijn opa meer dan 20 jaar president van deze vereniging.)

Weet je nog iets van de aanleiding en de initiatiefnemers van de eerste braderieën in Oud-Geleen? 

In 1969 is er een artikel verschenen waarin werd aangekondigd dat de najaarskermis in Oud-Geleen dat jaar een bijzonder aspect beloofde te krijgen. Een groep middenstanders uit Oud-Geleen had namelijk besloten een tweedaagse braderie te houden in de buurt van het kermisterrein op het Wilhelminaplein. Op dit plein en zover nodig in de aangrenzende straten (Pieterstraat, Pastoor Vonckenstraat en Marcellienstraat) zullen de deelnemende winkeliers hun kraampjes opslaan en hun artikelen te koop aan te bieden. Een en ander werd gezien als een experiment en het verloop daarvan zou bepalen of het een eenmalige gebeurtenis bleef of tot een traditie ging uitgroeien. En een traditie is het geworden!

De burgemeester van toen dr. J.P.D. van Banning opende deze eerste braderie. Vanaf het begin zorgde harmonie St. Cecilia 1866 uit Oud-Geleen al voor de muzikale omlijsting, toen de eerste kopers bij de open-lucht-winkels hun inkopen begonnen te doen.

Traditiegetrouw wordt dit evenement steevast in het eerste weekend van september gehouden? Waarom is dat zo bepaald?

Er bestond al een najaarskermis in het eerste weekend van september. De groep middenstanders uit Oud-Geleen hebben hier hun braderie aan gekoppeld en dit is zo altijd blijven staan. Na de eerste organisatie is door de burgemeester en wethouders onderstreept dat de organisatie aan alle verwachtingen had voldaan. Het initiatief werd geprezen en is daarna verder uitgegroeid. De eerste zondag in september staat in Oud-Geleen gelijk aan sfeer en gezelligheid. Nu, meer dan 50 jaar later, dus echt een begrip in Geleen en de regio. Als je uitspreekt “eerste weekend van september”, wordt dit direct gekoppeld aan de braderie in Oud-Geleen. Mijns inziens een datum waar je nooit aan moet tornen.

De eeuwenoude dorpskern van Oud-Geleen vormt een bijzonder decor voor deze braderie? Speelt dat mee in de populariteit van de braderie?

Dit speelt zeker mee. Indien je kraampjes op een kaal grasveld neerzet zal dit niet het sfeervolle karakter hebben zoals in Oud-Geleen. De mooie karaktervolle dorpskern Oud-Geleen met haar ondernemers hebben een grote invloed aan de populariteit. Bezoekers komen in grote getalen samen in de mooie dorpskern, op zoek naar leuke spulletjes en om elkaar weer te ontmoeten en een praatje te maken. Door de diverse lokale (horeca)ondernemers wordt er tevens gedurende de gehele dag een muzikaal programma aangeboden.

Jullie hebben al 2 jaar lang geen braderie meer kunnen organiseren vanwege corona? Heeft dat een effect op de populariteit bij de deelnemers, ondernemers, verenigingen en bezoekers? 

Wat de bezoekers betreft valt dit nog af te wachten. Maar als we om ons heen kijken naar evenementen en het bezoek hiervan, verwachten wij eerder dat het nog een positiever effect heeft op het bezoekersaantal. Bij de ondernemers, deelnemers en verenigingen is nog steeds hetzelfde enthousiasme te vinden.

De weergoden zijn jullie bijna altijd gunstig gezind? Hoe krijgen jullie dat geregeld?

Dat is een groot geheim, maar ik kan wel vertellen dat de weergoden de braderie in Oud-Geleen aan warm hart toedragen.

Tegelijk met de grote braderie wordt ook een kinder’braderie’ gehouden. Kun je daar wat meer over vertellen? Bijvoorbeeld de aanleiding en de doelstelling.

We zien de braderie als een evenement voor alle leeftijden. Al jarenlang weet de jeugd ook de weg te vinden naar de braderie. We willen de kinderen dan ook graag een eigen plaats geven op deze mooie braderie om hun spullen aan te bieden en zo blijft de jarenlange traditie van de braderie hopelijk ook voor de toekomst behouden. We bieden de kinderen een plaats aan op het Brouwersplein, waar ze zich nog altijd voor kunnen inschrijven, om zo mee te werken aan dit evenement.  Waarbij we ook een bungeejump neerzetten voor de kinderen. Tevens is er een kermis op het Schuttersplein die ook door de stichting braderie wordt georganiseerd. 

Jullie hebben een nieuw en enthousiast bestuur. Wil je de leden met hun taken kort voorstellen?

Dit zijn ze dan: John Halmans, secretaris, Frans Jekautz, penningmeester, Mireille de Bruijn, bestuurslid, Bert Alma, bestuurslid en ik mag de voorzittershamer hanteren.

Is er voldoende samenwerking binnen het verenigingsleven van Oud-Geleen en welk effect heeft dat voor de organisatie van deze braderie?
Er is zeker voldoende samenwerking tussen de verenigingen in Oud-Geleen. Ik ben ook nog voorzitter van harmonie St. Cecilia 1866 uit Oud-Geleen, dus ik spreek uit eigen ervaring. Samen met de schutterij HH. Marcellinus en Petrus uit Oud-Geleen zal de harmonie traditiegetrouw de braderie openen. Voor de organisatie is het natuurlijk fantastisch dat verenigingen zich samenpakken in deze gemeenschap. Dat is het mooie binnen Oud-Geleen: elkaar helpen waar nodig. Tevens is het voor de verenigingen een uitgelezen kans om zich te presenteren voor het publiek. Er zijn meerdere verenigingen welke zich op de braderie presenteren. Enerzijds omdat het leuk en gezellig is en anderzijds om de aantrekkelijke kanten te laten zien en zo hopelijk hun ledenbestand uit te breiden.

Hoe regelen jullie de publiciteit om dit evenement bekend te maken bij het grote publiek? Alleen met jullie Facebookpagina zal het niet lukken, denk ik?

We hebben een nieuwe Facebookpagina geopend om onze content te delen (betaald en niet betaald), welke ook door anderen weer worden verder gedeeld. Verder hebben we posters, flyers en spandoeken die verspreid zijn. Tevens plaatsen we 2 advertenties in de laatste 2 edities voorafgaand aan ons evenement in MIJNGazet. We hebben ook lijnen uitgezet om dit via de grotere commerciële kanalen te publiceren, maar ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat dit momenteel voor onze organisatie niet te betalen is.

Is het dorpse karakter van deze kern van Geleen van wezenlijk belang om deze activiteit goed georganiseerd te krijgen?
Zoals gezegd is de braderie van Oud-Geleen is één van de oudste braderieën van de Zuid-Limburg en is in de afgelopen decennia ook tot ver buiten Oud-Geleen uitgegroeid tot een begrip. Dit komt zeker mede door het dorpse karakter van Oud-Geleen. Maar zeker mede door haar ondernemers. Het gezellige centrum met de horeca maken de festiviteiten compleet. Awt-Gelaen mag met recht trots zijn op dit prachtige evenement!

Wil je nog gebruik maken van een slotwoord? Is er een vraag niet gesteld, die je graag had willen beantwoorden?  

We hebben nu een solide bestuur dat ervoor gaat om er een mooi evenement van te maken. Niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de toekomst. We hebben als nieuw bestuur voor behoorlijk wat uitdagingen gestaan, welke ik niet geheel in detail wil uitleggen. Maar er is door de vorige organisatie reeds eerder, zonder enig contract of opdracht, een datum gecommuniceerd dat de braderie in het 2e weekend van september zal plaatsvinden. We hebben geprobeerd om dit in goede samenwerking om te zetten naar het 1e weekend van september. Alleen wilde deze organisatie hier niet aan meewerken. Dit heeft voor het nieuwe bestuur, welke het merendeel nog niet eerder een braderie heeft georganiseerd, geleid tot een grote uitdaging. Lang verhaal kort: Gelukkig hebben we een betrouwbare partij gevonden, Euromarkten, die samen met ons de schouders eronder wil zetten. Voor dit jaar willen we een kwalitatief goede braderie neerzetten, waarbij we samen met Euromarkten voor de komende jaren willen uitbreiden. Ik heb de visie, zoals ook bij de harmonie, om te moderniseren maar het authentieke niet los te laten. Voor dit jaar hebben we standwerkers, een kinderbraderie, een graffiti-wedstrijd en nog veel meer. Ook na meer dan 50 jaar is dit een geweldig evenement wat ook nog jaren zo zal blijven. Hopelijk mogen we 4 september vele bezoekers verwelkomen!