Raymund Leijten (57) woont in Sittard en is sinds 2016 voorzitter van de Kynologen Club Geleen e.o. Deze vereniging is op 10 januari 1933 opgericht te Geleen en heeft nu een trainingslocatie in Limbricht naast de Manege Klipper. 

Door Bert Wassenberg

Hoe lang loop je al mee bij deze vereniging. Wat heb je allemaal gedaan en waarom is dat zo leuk? 

In februari 2012 heb ik me bij KC Geleen aangemeld voor de Gehoorzaamheidscursus (EG1).

Ik had destijds een herplaatste Bordercollie van 1 jaar. Daarna beoefende ik bij KC Geleen met mijn hond de Flyball sport, overigens de enige honden-teamsport die er is (soort estafette voor honden). Al snel ben ik overgestapt naar de Agility, dit vond ik veel mooier actiever en spectaculairder. Daarna is mij gevraagd of ik geen interesse had om les te gaan geven. Ervaring in hiermee had ik al vanuit mijn turnverleden, waar ik als trainer, bestuurslid en commissielid heel actief in het verenigingsleven was. Maar op gebied van honden had ik geen ervaring. Ik heb 2 jaar meegedraaid als hulpinstructeur bij 2 ervaren instructeurs en door de combi van het lesgeven en zelf trainen ben ik me hierin verder gaan ontwikkelen en heb hiervoor o.a. een opleiding gevolgd aan de Agility Campus in Utrecht. Intussen heb ik de opleidingen gedaan als Flyball instructeur en Hoopers instructeur, dit zijn beiden ook hondensport disciplines. Momenteel geef ik nu verdeeld over deze disciplines per week totaal 11 uren les.

Daarnaast ben ik in 2016 geheel onverwachts voorzitter geworden van Kynologen Club Geleen e.o. Na een woelige periode binnen het bestuur is destijds bijna het gehele bestuur opgestapt. Mij werd gevraagd het bestuur te komen versterken en werd ook vrij snel gevraagd dit als voorzitter te doen. Er kwam op dat moment veel op mij af en ik had op dat moment ook maar één doel en dat was rust in de vereniging creëren. Het kostte me wel veel tijd en nog meer energie. Naast mijn fulltimebaan was ik alleen maar met de club bezig. Mede dankzij alle inzet van de andere bestuursleden, instructeurs en behulpzame vrijwilligers, durf ik nu met trots te zeggen dat er al enkele jaren rust is bij ons en dat zien wij terug in onze nog steeds groeiende lessen en trainingen, maar vooral in de leuke ontspannen sfeer binnen ons instructeurs-team.

Wij hebben als bestuur achter de schermen intussen toch heel wat veranderingen doorgevoerd, zoals o.a. het vernieuwen van de website en de automatisering van de administratie. Ik vind dit leuk omdat ik graag dingen organiseer, het liefst met mensen en honden. Daarnaast is het geweldig sjiek om  de verschillende soorten combinaties van baasjes en hond te zien.

Wat gebeurt er zoal bij jullie vereniging?  Voorziet deze vereniging in een groeiende behoefte? 

Kynologenclub Geleen en Omstreken in 1933 opgericht met het doel zoals destijds in de statuten is beschreven: “De Vereeniging stelt zich ten doel het bevorderen der Kynologie en het houden van uitsluitend rashonden. Door het houden van Tentoonstellingen, Clubmatches en het organiseren van gezelschapsreizen en tentoonstellingen.”

Oorspronkelijk dus een vereniging die bekend en groot is geworden met het organiseren van rashondenshows. Dit is intussen niet meer ons hoofddoel. In de loop der jaren is het doel veranderd en meer in de richting van diverse hondensporten gegaan. Hoewel wij toch nog één keer per jaar een Clubmatch organiseren voor Rashonden, maar nu samen met nog twee andere Limburgse Kynologenverenigingen.

Onze activiteiten zijn nu gericht op het aanleren aan onze cursisten van basistechnieken voor het opvoeden van hun hond door het geven van puppy- en gehoorzaamheidscursussen. Daarnaast geven wij momenteel drie honden sportdisciplines namelijk, Agility, Flyball en Hoopers. Ook organiseren wij regelmatig workshops en lezingen voor onze leden, maar ook voor niet-leden. Wij vinden het belangrijk dat hondenliefhebbers op de hoogte kunnen blijven van de kynologie, want ook hierbinnen zijn continu ontwikkelingen en vernieuwingen.

Jullie hebben een uitgebreid team van bestuursleden, instructeurs en coördinatoren? Ben je tevreden met dit aantal of mag er gerust nog wat bij? Hoe komen jullie aan voldoende kader- of bestuursleden? 

Wij hebben een fijn bestuur, waarin iedereen zijn eigen taken heeft. Momenteel voldoet dit 5-koppig bestuur aan de behoefte van onze vereniging. Daarnaast hebben wij een gezellig en goed team van 15 instructeurs, ieder met zijn eigen opleidingen en ervaringen. Het mooie hiervan is dat wij onze ervaringen uitwisselen en zo onze kennis continu verruimen. Door het groeiend aantal aanmelding van leden, zeker na de coronapandemie, hebben wij wel een capaciteitstekort aan instructeurs. Het vinden van goed opgeleide instructeurs is niet makkelijk. Wij benaderen dan ook weleens cursisten die bij ons al enkele jaren meedraaien en waarvan wij een goed beeld hebben op gebied van persoonlijkheid en omgang met mensen en honden. Wij bieden deze een stageperiode aan en als ze geschikt zijn bieden wij ze een externe opleiding, zodat ze later als instructeur in onze vereniging kunnen gaan functioneren (dit proces kan 3 tot 5 jaar duren). Wij moeten tenslotte ook blijven vernieuwen en investeren anders bloed je als vereniging dood.

Op jullie Facebookpagina wordt het laatste nieuws bijgehouden. Is dit een belangrijk medium voor jullie? Doen jullie nog meer op digitaal gebied c.q. met social media? 

Persoonlijk ben ikzelf niet echt actief op Facebook. Maar voor KC Geleen is Facebook intussen, naast onze website, wel een belangrijk communicatiemedium geworden. Je bereikt hiermee snel een groot publiek. Persoonlijk vind ik het jammer dat het helaas maar een vluchtig medium is met soms een overkill aan informatie. Belangrijker voor ons is onze website www.kcgeleen.nl waarop wij alle informatie zetten die nodig is.

Kan je zeggen dat dit een regionale vereniging is? De lidmaatschapskosten zijn niet erg hoog, maar wel verplicht als je een cursus wilt volgen. Hoe en waarom is hiervoor gekozen?

KC Geleen is zeer zeker een regionale vereniging, sterker nog, oorspronkelijk is Zuid-Limburg zelfs verdeeld in 4 gebieden waarin de 4, door de Raad van Beheer, officieel erkende kynologenclubs ieder hun eigen werkgebied toegewezen hebben gekregen. Leden van het ene gebied mochten zelfs geen lid worden van een KC uit een ander gebied. Zo ook met het houden van hondenshows. In het verleden is hierdoor in de jaren ‘80 veel tumult geweest zelfs met grote krantenkoppen. Gelukkig is dit allemaal in de loop der jaren versoepelt, wij hebben nu leden vanuit Midden-Limburg en alle uithoeken van Zuid-Limburg, maar blijven toch regionaal werken. Wij hebben er bewust voor gekozen om het lidmaatschap zo laag mogelijk te houden omdat wij niet commercieel bezig zijn en gelukkig nog volledig op vrijwilligers draaien. Wij zien het lidmaatschap ook meer als een steun aan onze vereniging en houden het hierdoor laagdrempelig. Als lid krijg je hiervoor echt wel e.e.a. terug o.a. kortingen op workshops en lezingen. 

We hopen natuurlijk dat we zo langzamerhand van corona verlost zijn? Hoe was de invloed van corona op jullie activiteiten? 

Corona was een hele rare periode, niemand had tenslotte ervaring met een lockdown en opgelegde overheidsregels enz. Het was puzzelen en uitzoeken hoe de vereniging toch de cursisten kon blijven bedienen. Het belangrijkste vonden wij dat de puppy- en gehoorzaamheidslessen zoveel mogelijk door moesten blijven gaan. Afhankelijk van wat op dat moment de regels van het RIVM waren werden de lessen in kleinere groepen, per twee cursisten of soms zelfs één op één gegeven. Puppy’s moeten namelijk een goede basis meekrijgen en de cursisten handvatten om hun honden een juiste opvoeding te geven. De overige disciplines hebben we zoveel mogelijk, als het kon, in kleinere groepen door laten gaan. Tijdens de tweede lockdown hebben wij uiteindelijk toch besloten deze disciplines tijdelijk stil te leggen. Als voorzitter had ik veel contact met het RIVM of de Gemeente i.v.m. de coronaregels die regelmatig veranderden. In overleg met onze instructeurs maakten we dan een nieuw lesschema en probeerden het toch zo te regelen dat de cursisten zoveel mogelijk de lessen konden volgen. De andere activiteiten, zoals wedstrijden, shows, workshops en lezingen hebben we tijdens deze periode compleet van de kalender moeten schrappen.

Op Hemelvaartsdag hebben jullie in Limbricht de Dag van de Hond georganiseerd. Was het een succes? Kun je iets meer vertellen over wat er allemaal te zien en te beleven viel?

Op 26 mei namen wij deel aan de jaarlijkse Landelijke Dag van de Hond. Het thema dit jaar was “Kind en Hond”. Deze dag hielden wij demonstraties van o.a. de gehoorzaamheidslessen demo Hoppers, demo Agility en wij hadden een gast speurvereniging NL-SAR met demo’s. Er stonden verschillende standjes en er was een kinderhoek voorzien van allerlei leuke spelletjes. Mensen konden zich deze dag ook inschrijven voor initiatielessen Hoopers, Agility en Speuren. Hier werd, boven verwachting, veel gebruik van gemaakt. Voor mensen is het toch belangrijk iets anders met hun hond te doen dan gewoon wandelen. Met naar schatting ± 200 bezoekers was voor ons deze Dag van de Hond een groot succes.

Kun je iets vertellen over de Gezamenlijke Clubmatch? Waarom, hoezo?

De Gezamenlijk Clubmatch is een samenwerking van de drie Zuid-Limburgse kynologenvereniging. Dit is een hondenshow waarbij rashonden gekeurd worden, door officieel erkende keurmeesters uit binnen- en buitenland. De keurmeesters keuren de honden op o.a. bouw, uiterlijk, houding, karakter, gangwerk, maar kijken ook naar de combi handler en hond. Hieruit volgt dan in de diverse categorieën een winnaar en een dagwinnaar. KC Geleen is overigens groot geworden met hondenshows. 

Gaan jullie ook gezamenlijk met honden wandelen? Zo ja, nooit nare ervaringen gehad? 

Eén à twee keer per jaar keer per jaar organiseren wij een gezamenlijke wandeling, enkele vrijwilligers van onze vereniging zetten dan een mooie tocht uit van tussen de 5 en 10 km, met onderweg een rustpunt, waarbij een zelfgemaakte kop soep nooit ontbreekt. De opkomst bij deze wandeling, welke overigens ook voor niet-leden toegankelijk is, is meestal rond de 50 honden. Nare ervaringen met honden onderling hebben wij nooit gehad, het komt ook niet zoveel voor dat honden zomaar met elkaar in de clinch gaan. Meestal gaat er dan een situatie aan vooraf, maar doordat wij met veel hondenkenners zijn proberen wij deze situaties uiteraard te voorkomen.

Wil je nog gebruik maken van een slotwoord? 

Als slotwoord wil ik eigenlijk alle vrijwilligers, instructeurs en bestuursleden van Kynologenclub Geleen en Omstreken bedanken. Zonder hen kunnen wij, wat KC Geleen nu kan bieden, niet realiseren.