Mijn naam is Roel Nijsten, ik ben 36 jaar. Ik woon in Born en ben sinds 2018 voorzitter van Muziekvereniging Vriendenkring Limbricht, een muziekgezelschap dat vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstaan is.

Tekst Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van jullie muziekgezelschap?

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er binnen het dorp Limbricht 2 muziekverenigingen actief. Fanfare Eendracht en Harmonie Hirundo, deze werden tijdens de oorlog verboden verklaard. Na de oorlog werd er een initiatief gestart om deze twee als één vereniging verder te laten gaan. Daarbij ontstond Fanfare Vriendenkring. Deze naam is destijds gekozen om aan te geven dat de twee rivaliserende verenigingen samen als vrienden verder zouden gaan. En tot op de dag van vandaag voelt deze naam zeer passend bij onze vereniging, omdat het naast het muzikale gedeelte ook als een echte vriendenkring voelt tijdens verenigingsactiviteiten, maar ook daarbuiten. 

Kun je ook iets vertellen over jullie positie binnen het muzikale landschap van de gemeente Sittard-Geleen?

Muziekvereniging Vriendenkring Limbricht komt uit in de 4e divisie en de slagwerkgroep in divisie 3. Daaruit kun je afleiden dat wij niet tot de verenigingen uit de omgeving behoren die op het hoogste niveau spelen. De nadruk ligt bij ons op het met plezier muziek maken. Waarbij we natuurlijk altijd streven naar het neerzetten van mooie optredens. Zowel met de jeugd, het korps als de slagwerkgroep, welke onlangs een werk hebben laten componeren met als inspiratiebron “Entgen Luyten, de heks van Limbricht”

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze vereniging en welke kwaliteiten moet de voorzitter meebrengen om ook een succesvolle voorzitter te zijn?

Mijn eerste betrokkenheid bij de vereniging was toen ik als tienjarige jongen een instrument wilde gaan spelen. Persoonlijk vond ik het niet aantrekkelijk om bij een vereniging te gaan waar je eerst op blokfluit of trom moest beginnen alvorens je een “echt” instrument kreeg. Bij de Vriendenkring kreeg je als een van de weinige verenigingen in de omgeving destijds meteen een instrument in handen. Wij proberen dit tot op de dag van vandaag nog steeds op die manier te regelen, want zo maak je de jeugd ook enthousiast om lid te worden van de vereniging. Vanuit de passie die ik heb voor het maken van muziek en het enthousiasme waarmee ik dit met anderen wil delen, ben ik binnen de vereniging steeds iets meer gaan doen. Zo ging ik helpen bij activiteiten en ondersteunen bij het jeugdorkest, waarvan ik later dirigent van ben geworden. En zo kwam ik ook in de muziekcommissie terecht. Enige tijd later werd ik gevraagd om plaats te nemen binnen het bestuur, waar ik na een jaar de, op dat moment vacante, rol van voorzitter op mij genomen heb. Daarin probeer ik het enthousiasme waarmee muziek gemaakt wordt over te brengen binnen de vereniging, maar ook naar buiten. Dit zie ik ook bij mijn medebestuursleden. Samen vormen wij een gezellig team, waarbij iedereen zijn eigen inbreng heeft en taken op zich neemt om uit te voeren. Als voorzitter hoef ik alleen maar te overzien of er ergens hulp nodig is. 

Op de website staat een uitvoerige en bijzonder lezenswaardige verenigingsgeschiedenis? In 2013 kreeg de Fanfare Vriendenkring de huidige naam Muziekvereniging Vriendenkring: wil je de achtergrond daarvan toelichten? 

In de periode voor 2013 merkten wij als vereniging dat er maar weinig nieuwe leden bij onze vereniging kwamen, terwijl er wel leden stopten, mede door studies elders in het land en de leeftijd van onze oudere leden. Tijdens een jaarvergadering is er besproken waar dit aan zou kunnen liggen. Eén van de punten die toen naar voren kwam was het misschien “stoffige” imago van een fanfare, in “ouderwetse” kostuums. Als kind van de basisschool, of als nieuwe bewoner van het dorp kreeg je niet het warme gevoel bij de vereniging wat er eigenlijk op dat moment ook al was. Tijdens deze vergadering is er een besluit gevallen om als muziekvereniging verder te gaan. De exacte invulling hiervan heeft wel nog een tijdje geduurd, maar de globale ideeën tijdens deze vergadering waren dat we wel “uniform” wilde blijven, maar geen kostuum meer wilden. Ook zou er breder naar de bezetting van ons korps gekeken gaan worden, dan alleen bij de traditionele fanfareorkesten. Op die manier hebben wij de vereniging een frissere uitstraling weten te geven, wat zeker bijgedragen zal hebben aan het vinden van nieuwe leden.

Is de vereniging financieel gezond? Hoe krijg je dat voor mekaar in deze tijd?

Onze vereniging heeft op dit moment geen financiële problemen. Ook al hebben wij de afgelopen periode wel iets moeten interen op onze reserves en hebben we de laatste jaren geen instrumentarium kunnen vernieuwen. Toch kunnen wij er met een aantal vaste activiteiten en een aantal acties zoals een speculaas verkoop actie (in november) en een potgrond verkoop actie (in februari/maart) voor zorgen dat wij ons geen zorgen hoeven te maken over de financiën. Daarbij moeten wij wel een beroep doen op onze leden, die hier gelukkig voor open staan. Zo is er een groep leden die elke maand oud papier ophaalt en ook is er een groep die “op afroep” op het kerkhof helpt bij het verwijderen van grafstenen en ornamenten. Onze meest belangrijke bron van inkomsten is toch wel de wekelijkse kienavond die al jaren op de woensdag georganiseerd wordt. Hierbij helpen elke week andere leden bij het controleren van de getallen en het verzorgen van een hapje en een drankje in de pauze. 

Jullie vereniging draait grotendeels op vrijwilligers, neem ik aan. Zijn die genoeg voorhanden en hoe komen jullie aan nieuwe aanwas?

Net als heel veel verenigingen draait ook Muziekvereniging Vriendenkring Limbricht inderdaad grotendeels op vrijwilligers. Deze zijn niet altijd even makkelijk te vinden, toch hebben we een aantal vaste mensen die ons helpen bij het kienen, niet alleen op de avond zelf, bij de verkoop van de kaarten en de lotto, het afroepen van de getallen, of achter de bar. Maar ook in de middag als alle tafels klaargezet moeten worden, welke ook weer om 11 uur ’s avonds opgeruimd moeten worden. De meeste leden van onze vereniging zitten ook in een commissie of zijn zeer betrokken bij het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld het jeugdkamp. Omdat we binnen de vereniging zo’n gezellig groep zijn, zijn deze voorbereidingen ook altijd leuk om te doen, waardoor hier over het algemeen wel vrijwilligers voor te vinden zijn. Wel merken wij dat als er vaste vrijwilligers zijn die een keer niet aanwezig kunnen zijn, hier lastig vervanging voor te vinden is. Extra handen zijn daarom dan ook zeker welkom.

Hoe gaat het de laatste paar jaar? Is niet de makkelijkste tijd geweest, toch?

De coronaperiode is voor onze vereniging inderdaad niet makkelijk geweest. In de periodes dat er niet veel gerepeteerd mocht worden is het gevoel van de Vriendenkring echter wel blijven bestaan. De verschillende onderdelen van onze vereniging, het orkest, de slagwerkgroep en het jeugdorkest, hebben gekeken wat voor hen wel en niet mogelijk was. Zo heeft de slagwerkgroep gedeeltelijk digitaal kunnen repeteren. Het jeugdorkest heeft gelukkig iets meer door mogen repeteren omdat dit volgens de richtlijnen was toegestaan.

Na de periode dat er niet veel mocht kwam de volgende uitdaging, namelijk het weer opstarten van alle repetities. Hierbij bleek dat niet iedereen thuis evenveel geoefend had en het duurde dus een tijdje voor we weer ons “oude niveau” terug hadden.  In die periode hebben we ook na 12 jaar afscheid genomen van onze vorige dirigent. Waarna we met Simone Kramer een nieuwe start gemaakt hebben richting de toekomst.

     

Naast het muziekkorps is er ook een slagwerkgroep, een jeugdorkest, een jeugdslagwerkgroep en een kapel. Wil je over die onderverdeling nog wat kwijt?

Dat de vereniging bestaat uit een korps en een slagwerkgroep is iets wat vrij vanzelfsprekend is. Ook een jeugdorkest zie je bij de meeste verenigingen, momenteel spelen er 8 blazers en 7 slagwerkers bij ons jeugdorkest. De laatste twee ingestroomde jeugdleden spelen nog geen half jaar op hun instrument, zij kunnen nog niet alle partijen gewoon meespelen, maar horen toch al helemaal bij de Vriendenkring. Omdat ik uit mijn eigen tijd als jeugdlid nog weet dat samen repeteren veel leuker is dan het volgen van de lessen proberen wij de jeugdleden altijd, zodra het een beetje kan, in te laten stromen. Dit is ook de reden dat er sinds kort een jeugd slagwerkgroep is opgezet. Zo kunnen de leerlingen die nog niet het niveau hebben om in te stromen bij de slagwerkgroep toch al samen muziek maken. Het onderdeel in onze vereniging waar je misschien wel het beste ziet dat wij een grote vriendengroep zijn is de kapel. Rondom de carnaval zie je dat iedereen binnen de vereniging die dit leuk vindt kan aansluiten bij de kapel en dat dit altijd een gezellige boel is.

Hoe is het met het verenigingsprogramma gegaan nu in het ná-corona tijdperk? Zijn er dit jaar nog bijzonderheden te melden?

Over het aankomende jaar zijn er geen grote bijzonderheden te melden, anders dan dat wij hopen steeds meer van onze vereniging te kunnen laten zien. Maar het jaar 2024 zal wel een bijzonder jaar worden voor onze vereniging. In dat jaar vieren wij ons 80-jarig bestaansjubileum. Wat er in 2024 allemaal gaat gebeuren kan ik nu nog niet vertellen, maar daarvoor kunt u zeker onze sociale media in de gaten houden.  

Zijn social media belangrijk voor jullie vereniging? Als iemand iets meer wil weten of zich aan wil melden, hoe moet dat aangepakt worden?

De sociale media gebruiken wij binnen onze vereniging vooral om aan het dorp en andere geïnteresseerden te laten zien waar wij als vereniging mee bezig zijn. Dit kan bijvoorbeeld een aankondiging van een concert zijn. Of een sfeerimpressie van een straatoptreden. Ook onze acties worden daar altijd op aangepakt. 

Als iemand meer informatie zoekt over onze vereniging kan er contact opgenomen worden met onze secretaris via mail secretaris@vriendenkringlimbricht.nl of kom tijdens een repetitie gezellig langs. Dit kan op vrijdagavond tijdens de repetitie van het jeugdorkest (tussen 19 en 20 uur) of de repetitie van het korps (tussen 20 en 22 uur) hier is altijd iemand aanwezig die u te woord kan staan. Het bezoeken van een repetitie van onze slagwerkgroep is ook mogelijk (op zondagen tussen 10 en 12 uur) maar hierbij is het wel handig om vooraf contact op te nemen met de secretaris. Het bezoekadres voor de repetities is Gronckelstraat 1 te Limbricht.

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat niet gevraagd is?

Iedereen is welkom bij onze vereniging, of je nu (veel) muzikale ervaring hebt, of nog helemaal geen ervaring hebt met het bespelen van een instrument, wij kijken graag met jou samen wat jij voor de vereniging kan betekenen en wat wij als vereniging voor jou kunnen betekenen. Daarnaast hoop ik iedereen te mogen ontmoeten bij een van de activiteiten die in 2024 plaats zullen gaan vinden met het oog op ons 80-jarig jubileum. Wilt u een keer komen kienen, kan dit op woensdagavond, de zaal is open vanaf 18.40 uur en het kienen start rond de klok van 19.30 uur. Het adres hiervoor is Gronckelstraat 1 te Limbricht.