Ronald Otten is 62 jaar en woont in Geleen. Hij is voorzitter van de Oranjevereniging Geleen. De doelstelling van de vereniging is het organiseren van festiviteiten voor de inwoners van Geleen bij gelegenheid van Koningsdag en Bevrijdingsdag.

Door Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over de geschiedenis van de Oranjevereniging Geleen? 

In 1923, bij gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van HM Koningin Wilhelmina nam het bestuur van de Geleense burgerwacht het initiatief tot het tot stand komen van een Oranjecomité. Het comité stelde zich ten doel om telkens bij gelegenheid van heugelijke feiten die zich zouden voordoen in het Koninklijk Huis daarbij passende feesten te organiseren. De gemeente groeide intussen snel en de nodige financiële middelen ontbraken al gauw om op grote schaal Oranjefeesten te organiseren. Daarom besloot burgemeester Damen om de heer Wichers bedrijfsingenieur van het SBB tot voorzitter van de Oranjecomité te benoemen hetgeen financieel meer armslag betekende. Oranjevereniging Geleen bestaat volgend jaar dus 100 jaar. Eigenlijk kun je dus zeggen dat de Oranjevereniging Geleen (mede) is ontstaan door de komst van de staatsmijnen. In 2023 zal ons 100-jarig bestaan dus groots worden gevierd, waarbij gelijktijdig het jaarlijkse Oranjecongres binnen onze gemeente zal worden gehouden, met deelname van een zeer groot aantal Oranjeverenigingen uit het hele land. Tijdens dit congres zullen we de gemeente Sittard-Geleen goed promoten en zullen er zeker presentaties voorbijkomen uit het verleden (Staatsmijnen) maar ook zeker naar de toekomst toe (Chemelot Campus). Kortom men zal verbaasd zijn wat Sittard-Geleen te bieden heeft aan diverse schoonheden, industriële vooruitgang en zeker de visie naar de toekomst.

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze vereniging en welke kwaliteiten moet een goede voorzitter voor deze vereniging bezitten?

Door mijn bestuurlijk inzet destijds bij onder andere Scouting VKG en HC Scoop kom je veel in contact met andere verenigingen. Bij de Oranjevereniging was destijds een vacature vacant voor penningmeester en werd ik hiervoor gevraagd door een goede kennis van mij. Na een korte overdenking heb ik toen, in 2008, besloten om als penningmeester aan te treden. Enkele jaren later vertrok de toenmalige voorzitter en kwam weer een vacature vrij. Hierbij hebben wij als bestuur duidelijk aangegeven dat de kwaliteiten van een voorzitter niet allen moesten bestaan uit het leiden van vergaderingen, het onderhouden van netwerken en contacten maar ook het daadwerkelijk actief bijdragen aan allerlei activiteiten. Ik stelde mij toen kandidaat en werd unaniem aangenomen. Hierdoor moesten we wel weer op zoek naar een nieuwe penningmeester, maar die werd snel gevonden.

Heeft de Oranjevereniging ook een rol bij de jaarlijkse Lintjesregen?

De jaarlijkse lintjesregen is altijd weer een mooi moment voor degene die zijn voorgedragen en deze ook ontvangen. Een echte rol hierin hebben wij niet, wel mogen wij natuurlijk zelf ook mensen voordragen, hetgeen regelmatig is gebeurd. Iedereen kan namelijk iemand voordragen, waarna een heel uitgebreid traject wordt gestart om in aanmerking te komen voor zo’n mooie Koninklijke onderscheiding. Zelf heb ik deze mogen ontvangen in 2020, waarop ik nog steeds heel trots ben. Een waardering voor jarenlange, vrijwillige inzet bij diverse verenigingen en organisaties. De Oranjevereniging Geleen nodigt de gedecoreerden wel uit om als VIP aanwezig te zijn bij de afsluiting van Koningsdag tijdens de grote spectaculaire vuurwerk- licht- en lasershow. 

Hoe staat het met de naamsbekendheid en het imago van jullie vereniging?

De laatste jaren heeft de Oranjevereniging Geleen wat meer naamsbekendheid gekregen en is het imago ook iets verbeterd. Het werd toch vaak omschreven als stoffig, maar doordat wij de laatste jaren veel meer gebruik maken van de jeugd, in de vorm van scouting, en ons daadwerkelijk ook meer richten op jeugdactiviteiten buigt zich dat langzaam om.

Welke activiteiten organiseren jullie en welke vallen het beste in de smaak?

De activiteiten hebben zich jarenlang alleen gericht op de festiviteiten van de verjaardag van voorheen onze Koningin en nu op die van de Koning. Een jarenlange traditie, al meer dan 60 jaar, is natuurlijk de schoolsport, waarbij de basisscholen uit Geleen ter gelegenheid van Koningsdag trefbal- en voetbalwedstrijden houden onder de vlag van de Oranjevereniging Geleen. Daarnaast zijn wij altijd actief in het centrum van Geleen waar, zoals gezegd, wij ons met name richten op activiteiten voor de jeugd zoals dans wedstrijden, spel- en andere activiteiten, kleuren en knutselen. En als afsluiting van Koningsdag natuurlijk het traditionele vuurwerk, wat de laatste jaren is uitgegroeid tot het grootste festijn in de regio. Het is namelijk een complete spectaculaire show van licht, laser en vuurwerk op muziek.

Dit jaar staat op 5 mei een heus Bevrijdingsfestival op de kalender. Kun je er wat meer over vertellen?

Ja eindelijk hebben we het voor elkaar weten te krijgen om een Bevrijdingsfestival (kleinschalig) te kunnen organiseren. Wij bemerkten dat in onze gemeente er eigenlijk geen tot weinig aandacht aan werd besteed. Eerder hadden wij al eens een poging ondernomen om samen met horeca en gemeente hier iets van te gaan maken, maar telkens strandde dit. In 2019/2020 hebben wij het opnieuw geprobeerd zeker in relatie tot 75 jaar bevrijding van Nederland en Geleen in het bijzonder. Een uitgebreid voorstel werd gepresenteerd bij de gemeente en de provincie en zij zagen hier toch wel wat in waardoor wij een bescheiden subsidie hebben gekregen. Dit samen met enkele kleinere sponsoren heeft geresulteerd tot een kleinschalig bevrijdingsfestival in Geleen, echter vanwege Corona is dit helaas tot 2 keer toe uitgesteld….maar dit jaar gaat het dan toch echt door. De Geleense horeca staat hier ook achter en samen brengen wij nu vanaf de hoek Markt/Raadhuisstraat een podium met diverse lokale artiesten maar ook bands uit Brabant. Dit geheel omringd door ten toon gestelde legervoertuigen, foodtrucks en een buitenbar geeft dit voor ieder wat wils. We hopen dat dit festival aanslaat en zo een jaarlijks terugkerend evenement zal gaan worden.

Zoeken jullie samenwerking met andere partijen (welke?) om ook toekomstige generaties het Oranjegevoel te laten beleven?

Wij werken al jaren samen met het Centrummanagement Geleen, de Geleense basisscholen, Scouting VKG en diverse wijk- en buurtverenigingen. Op deze manier betrekken wij ook de jeugd erbij en hopen uiteraard dat hiermee ook het Oranjegevoel binnen Geleen, dan wel binnen de gemeente of provincie wordt verhoogd. We merken dat dit nog sterk achterloopt op de rest van het land.

Hebben jullie voldoende mensen die de vereniging draaiende willen houden? 

De Oranjevereniging Geleen bestaat op dit moment uit 8 (bestuursleden). In de loop van de jaren zijn ons ook een aantal leden ontvallen, mede door de wat hogere leeftijd. We hopen daarom nog steeds dat zich wat meer jongeren bij ons willen gaan aansluiten. Dat hoeft dan niet in de vorm van een bestuursvorm maar nog beter als vrijwilliger bij de door ons georganiseerde activiteiten. Daarom zijn we ook zo blij en trots op de leden van Scouting VKG, die ons fysiek hierin goed ondersteunen en meedenken over ons programma.

Corona speelt iedere organisatie parten; hoe zit dat bij jullie? Dat zal ook bij de schoolsporten in het kader van Koningsdag het geval zijn geweest, toch?

Natuurlijk heeft Corona ons parten gespeeld. In 2020 is er helemaal niets georganiseerd tijdens Koningsdag, maar gelukkig in 2021 wel…..weliswaar in een alternatieve vorm. Onze vaste kinderanimator, Wim DeFeestDJ (Groot applaus) heeft ons hierin goed begeleid. Hij ontwikkelde een digitale QR-speurtocht voor de jeugd in het centrum van Geleen. Door middel van het scannen van een QR-code op posters die verspreid in het centrum ophingen, kon men een opdracht doen, een dansje of een quizvraag. Tijdens de tocht werden versnaperingen aangeboden en aan het einde werd nog een leuke attentie aangeboden. Tegelijkertijd konden we op de Markt, onder het mom van een sportactiviteit, “Fietsplezier in Geleen”, organiseren, met medewerking van de stichting Wielerbaan Geleen. Hiermee kon je met je versierde fiets een parcours afleggen, waarbij iedere deelnemer een mooie medaille kreeg. Zo hebben we toch nog invulling aan Koningsdag 2021 kunnen geven.

Zijn social media belangrijk en zo ja, hoe zetten jullie ze in?

Social Media zijn voor ons erg belangrijk is en worden ook door ons veel gebruikt. Op deze manier bereik je de jongeren het beste. Wij maken gebruik van onze eigen website, onze Facebook-pagina en verder zijn wij te vinden op Instagram en Twitter. We proberen zoveel mogelijk op al deze platformen van ons te laten horen en hopen dan altijd dat ook onze berichten weer gedeeld worden zodat er steeds meer mensen worden bereikt.

Is er een vraag niet gesteld, die je graag had willen beantwoorden, dan is nu de kans om daar een draai aan te geven!

Misschien dat ik bij deze een oproep kan doen om nieuwe enthousiaste mensen te betrekken bij de Oranjevereniging Geleen, die misschien wel frisse ideeën hebben om Koningsdag en Bevrijdingsdag met ons samen willen organiseren. De tijdbesteding is relatief kort omdat het eigenlijk maar twee, kort achter elkaar geplande, evenementen zijn.

Verder wil ik iedereen met name verwijzen naar onze website: www.oranjevereniging-geleen.nl en onze Facebookpagina: www.facebook.com/ov.geleen