Ruud Jennekens woont in Obbicht en is inmiddels, naast actief muzikant, drie jaren voorzitter van Concordia Obbicht, een grote en veelzijdige muziekvereniging.  Deze vereniging is in 1894 opgericht en is nog steeds springlevend onder het motto ‘Samen succesvol musiceren’.

Veel harmonieën en fanfares leiden een zieltogend bestaan. Bij jullie is dat heel anders. Hoe komt dat? 

Dat is, denk ik, een combinatie van een gedegen meerjarenbeleid (waarin we meestal de juiste keuzes hebben gemaakt), een eigen zaal die tot samenwerking dwingt ook buiten het muziek maken, een gezonde verenigingscultuur en soms ook een beetje geluk. 

En vooral ook een kwestie van hard werken. Er gaat veel energie in jeugdwerving, opleiding en begeleiding van jeugdleden. Daarnaast willen we de vereniging aantrekkelijk te houden voor alle leden. Bij een ledenbestand dat in leeftijd varieert van 8 tot 88 jaar is dat een hele uitdaging. Tegelijkertijd is het ook fantastisch om te zien dat je met zo’n gemengde groep samen veel plezier kunt hebben en mooie muzikale prestaties kunt neerzetten. 

Sowieso is Obbicht e.o. een goede voedingsbodem voor muziekverenigingen. In het naburige Grevenbicht-Papenhoven zijn zelfs nog 2 harmonieën actief. Hoe verklaar je die populariteit in dit deel van de gemeente Sittard-Geleen? 

Mogelijk komt dit doordat het dorpen zijn waarbinnen het verenigingsleven een belangrijke factor is voor de onderlinge binding. Bij vrijwel alle feesten of evenementen, denk aan kermis, processie, carnaval, koningsdag etc. maakt de harmonie wel haar opwachting. Daarnaast bestaan de verenigingen uit veel jeugdige leden die samen, naast muziek, ook veel plezier maken. Dat spreekt dan ook weer andere jongeren en kinderen aan.

Ergens las ik ‘Rivaliserende dorpsharmonieën van Obbicht en Grevenbicht sluiten historisch pact’. Leg eens uit? 

Daar waar er vroeger sprake was van drie scholen in de beide dorpen, doen we het tegenwoordig met één gedeelde school. Dit betekent dat, als het gaat om ledenwerving, de drie grote harmonieën samen met de andere verenigingen uit de beide dorpen allemaal ‘uit dezelfde vijver vissen’. In onze visie bereik je dan meer met samenwerken dan elkaar beconcurreren. Dat was de reden om een gezamenlijke muziekopleiding te organiseren. Hiervoor hebben we een onafhankelijk orgaan in het leven geroepen, genaamd Musaca, waarin afvaardigingen van alle drie de verenigingen deelnemen. Musaca heeft als doel om kinderen enthousiast te maken voor het maken van muziek in de breedste zin van het woord. Op dit moment wordt door Musaca muziek na school aangeboden. Aansluitend aan school kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 muzieklessen volgen onder begeleiding van een gediplomeerde docent. Voor groep 1 en 2 zijn er de muzieklessen onder de naam ‘Kortjakje’. In projectvorm gaan de kinderen zingen, klappen, bewegen, luisteren, instrumenten maken en bespelen, liedjes verzinnen en spelenderwijs noten leren, en dat alles in een gezellige en ongedwongen sfeer! Voor groep 3 en 4 is er de ‘Base’ muziekopleiding. Spelenderwijs leren de kinderen noten lezen en schrijven, en de basisvaardigheden met betrekking tot maat, melodie, ritme, gehoor en samenspel. De lessen zijn in groepsvorm, omdat er niets leuker is dan samen met vriendjes en vriendinnetjes muziek te maken!

Hoe hebben jullie in coronatijd de contacten met de leden weten te onderhouden? Heeft het schade opgeleverd voor jullie vereniging? 

Het is voor iedere vereniging ontzettend moeilijk om goed in verbinding te blijven met haar leden als de normale activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Wij zijn niet bij de pakken gaan neerzitten. Er is hard gewerkt om zoveel mogelijk aan de gang te kunnen blijven. Met groepsrepetities, online repetities, online vergaderingen, online quizavonden, enz. Het is goed om te zien dat de activiteiten die we hebben kunnen organiseren goed zijn bezocht, zowel fysiek als online.

Het damescomité heeft een prominente plaats op jullie website. Ze zijn al tientallen jaren actief, maar wat doen ze precies voor de vereniging? 

Het damescomité ondersteunt de vereniging financieel door tal van acties te organiseren. Regelmatig worden we bij een bijzondere gelegenheid verrast met een cadeau of financiële bijdrage van het comité.

Waarop ben je het meest trots? Dan kunnen uiteraard muzikale prestaties zijn, maar wellicht ook andere zaken! 

Het meest trots ben ik op de ontwikkeling die we als vereniging over een lange periode hebben doorgemaakt. Dat maakt dat we nu kunnen spreken over een grote en stabiele vereniging met vier succesvolle orkesten onder leiding van topdirigenten. Daarnaast ben ik erg trots op de zeer geslaagde projecten van de afgelopen jaren. Van succesvolle WMC-deelnames en landskampioenschappen tot themaconcerten voor volle zalen. 

Sinds de 2e helft van maart 2021 zijn jullie weer aan het repeteren. Is er een bepaald doel dit jaar waarnaar toegewerkt wordt? 

Het samen repeteren mag inderdaad gelukkig weer voor onze jeugdorkesten. De andere twee orkesten moeten helaas nog even wachten. Tja, het is moeilijk om ergens naartoe te werken als niet duidelijk is wanneer er weer iets mag. We hebben uiteraard wel tal van ideeën en zullen weer snel muzikaal van ons laten horen zodra het weer mag.

Zijn er op accommodatiegebied nog wensen voor de toekomst? Jullie hebben een eigen verenigingslokaal, toch? 

Ja, dat klopt. We hebben onze eigen Harmoniezaal. Dit geeft ons veel flexibiliteit in het gebruik. Aan de andere kant brengt het veel werk met zich mee en dan is er nog het onderhoud. We blijven ook hierin afhankelijk van onze vrijwilligers. Maar uiteindelijk is het heel fijn om een eigen lokaal te hebben.

Hoe en wanneer ben je bij de vereniging gekomen en was het ook je ambitie om voorzitter te worden? 

Mijn oom Nico was fanatiek lid van de vereniging en tevens ledenwerver. Hij haalde me op 9-jarige leeftijd over om te beginnen met de interne cursus noten lezen bij Concordia. Na een aarzelend begin kreeg ik steeds meer plezier in het muziek maken en groeide de binding met de vereniging. Vanaf mijn 16e ben ik me actief gaan bezighouden met de organisatie binnen de vereniging. Een aantal jaren vooral met de coördinatie bij de jeugdharmonie. In 2001 ben ik toegetreden tot het bestuur en heb ik in die jaren verschillende taken uitgevoerd. Ambitie om voorzitter te worden, heb ik eigenlijk nooit gehad. Vier jaar geleden viel onze toenmalige voorzitter plotseling weg door ziekte. We hadden daar in die periode absoluut geen rekening mee gehouden. De vereniging was zich sterk aan het ontwikkelen en had behoefte aan snelle opvolging in de rol van voorzitter. Ik heb toen besloten met steun van het bestuur om deze rol als interim-voorzitter op te pakken. Dat is zeer goed bevallen waardoor ik me na een jaar beschikbaar heb gesteld als voorzitter.

Jullie gebruiken Facebook en YouTube. Wat rendeert het beste? 

Dat is moeilijk te zeggen. Facebook gebruiken we vooral om berichten over onze vereniging te delen met onze achterban en aanstaande evenementen te promoten. Op YouTube kun je onze muziekfilmpjes bekijken en beluisteren. Daarnaast hebben we sinds kort ook een Instagram account, dat door onze jongere leden wordt beheerd en we in de toekomst meer gaan gebruiken.

Tekst Bert Wassenberg