Ton Lamers woont in Stein en is sinds 2021 voorzitter van Modelvliegclub LVC-Sittard. Deze vereniging is in 1971 en heeft een mooi vliegveld langs de Bergerweg in de gemeente Sittard-Geleen.

Door Bert Wassenberg

Hoe lang loop je al mee bij deze vereniging. Wat heb je allemaal gedaan bij deze club en waarom is dat zo leuk? 

Ik ben in 1976 lid geworden en in 1984 heb ik de club verlaten om vervolgens in 2016 weer terug te komen. In 2018 ben ik bij het bestuur gegaan en in 2021 ben ik gekozen tot voorzitter. In de eerste periode ben ik samen met de andere leden vooral bezig geweest om de club op de kaart te zetten en om bekendheid bij de gemeente te verkrijgen. Dit door middel van het organiseren van vliegshows en tentoonstellingen. Daarvoor was het een clubje modelvliegers die ergens op een weiland gingen vliegen. De leden van destijds zagen in dat het zo niet verder kon en besloten toen een vast veld te zoeken.

Wat gebeurt er zoal bij jullie vereniging?  Voorziet deze vereniging in een groeiende behoefte? 

Het vliegveld is iedere dag geopend. Als het weer het toelaat kan er dan ook gevlogen worden. Op zondagmorgen komt er een vaste groep dronepiloten vliegen. Er wordt dan een parcours uitgezet om te racen. Verder zijn er een aantal uren gereserveerd voor helikopterpiloten om te kunnen oefenen. De rest van de week kan er met verschillende modellen gevlogen worden. Ook komen er op geregelde tijden leden bij elkaar op het veld om over de hobby te praten. Het zou mooi zijn om aan een groeiende behoefte te voorzien. Maar de toeloop van nieuwe, jonge, leden neemt af.

 

Hoeveel leden telt jullie club? Ben je tevreden met dit aantal of mag er gerust nog wat bij? Wordt er actief aan ledenwerving gedaan? Hoe komen jullie aan kader- of bestuursleden? 

We hebben nu om en nabij 100 leden en nieuwe leden zijn altijd welkom. Vooral jeugdleden zijn welkom. De gemiddelde leeftijd in de club begint op te lopen. Actieve ledenwerving doen we niet, maar daar kan verandering in komen. Ik zie ook een groot verschil in leden vergeleken met vroeger. De gemiddelde leeftijd is sowieso hoger en ook waren er vroeger meer jeugdleden. Tot nu toe lukt het nog altijd om bestuursleden te krijgen maar ik merk ook dat door wet en regelgeving toch mensen terughoudend zijn om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. 

Op jullie Facebookpagina wordt het laatste nieuws bijgehouden. Is dit een belangrijk medium voor jullie? Doen jullie nog meer op digitaal gebied c.q. met social media? 

Of onze Facebookpagina voor ons belangrijk is, is moeilijk te bepalen. Naast de facebookpagina hebben we twee apps. De kletsapp waarop van alles gespuid kan worden en de vliegapp. Op deze laatste kunnen de leden aangeven wanneer ze op het vliegveld zijn. Als iemand dan wil gaan vliegen kan hij zich ook op de app aanmelden zodat men kan zien of er andere leden aanwezig zijn en men niet alleen op het veld is.

Uit welke steden en dorpen komen jullie leden? Kan je zeggen dat dit een regionale vereniging is?

De meeste leden komen uit Sittard-Geleen en plaatsen uit de buurt. Het is zeker een regionale vereniging. Ook hebben we een aantal leden uit de omgeving Maastricht en Heerlen en een paar leden uit België.

We hopen natuurlijk dat we ze langzamerhand van corona verlost zijn? Hoe was de invloed van corona op jullie activiteiten? 

De corona periode was voor de vereniging geen leuke periode. Er was een enorme beperking aan contacten. Het clubhuis moest dicht en het vliegen kon alleen in kleine groepjes. Ook hadden we afgelopen jaar ons 50-jarig jubileum willen vieren, dit kon helaas ook niet doorgaan. Maar ik moet zeggen dat we er goed doorheen zijn gekomen. Alle lof aan de leden met het omgaan van de regels. Ook heeft niemand zijn lidmaatschap opgezegd of contributie teruggevraagd.

Welke voorzieningen hebben jullie bij het vliegveld? Zijn belangstellenden welkom?

We hebben een veld van 1,5 hectare met twee start- en landingsbanen. Hierdoor kunnen we bij iedere windrichting vliegen. Ook hebben we een clublokaal met een groot afdak.

Omdat we een elektriciteit aansluiting in het clubhuis hebben kunnen de elektro vliegers hun accu’s onder het afdak laden. Belangstellenden zijn altijd welkom en we geven graag uitleg over onze hobby. Men kan ook eventueel een proefles aanvragen.

Wat zijn de laatste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van modelvliegen?

In de beginjaren moest je om te kunnen vliegen ook kunnen bouwen. Indertijd waren er geen vliegtuigen te koop. In de loop van de jaren is op dit gebied veel veranderd. De bouwdozen zijn beter geworden en men kan veel vliegtuigen vlieg klaar kopen. Het is nu zelfs mogelijk om een vliegtuig in de winkel te kopen en door te rijden naar het vliegveld omdat er zelfs de installatie al ingebouwd is. De drempel om te gaan leren vliegen is hierdoor veel lager geworden. De installaties zijn veel betrouwbaarder geworden. Ook op het gebied van motoren is veel veranderd. De brandstofmotoren worden steeds stiller.  Ook worden er steeds meer elektromotoren gebruikt. Het tegenwoordig goedkoper dan in de tijd dat ikzelf begonnen ben met de hobby. Dat maakt de stap om te beginnen kleiner. En de laatste jaren zijn er steeds meer dronevliegers bij de club gekomen.

Jullie hebben ook een vliegopleiding. Kun je daar wat meer over vertellen? 

Nieuwe leden kunnen bij ons les krijgen en hiervoor beschikt de club over twee lestoestellen 

Geïnteresseerden kunnen dan vrijblijvend een proefles krijgen. Dit gebeurt met een tweede zender zodat de instructeur kan ingrijpen als het mis dreigt te gaan. Men kan dan ervaren hoe het is om met een model te vliegen zonder dat men genoodzaakt is om zelf alles aan te schaffen. Om alleen te mogen vliegen is een brevet nodig. Tijdens de opleiding leert men alles wat nodig is om het brevet te halen, inclusief de theorie. Ook bestaat de mogelijkheid om helikopter en drone les te krijgen. 

Wil je nog gebruik maken van een slotwoord? 

Afgelopen jaar bestond onze vereniging 50 jaar. Door corona hebben we niets kunnen organiseren. Dat willen we dit jaar gaan inhalen. We zijn nu bezig om een feestweekend voor de leden voor te bereiden. Misschien dat we in dit weekend ook publiek welkom heten, zodat men kan zien wat onze hobby inhoudt. Hopelijk houden we er een paar jeugdleden aan over. Het zou jammer zijn als onze mooie hobby verloren zou gaan door gebrek aan nieuwe leden.

Verder zou ik de lezers van MIJNGazet willen vragen, die interesse hebben in modelbouw om eens langs te komen om kennis te maken met deze mooie hobby. Het accent in dit interview ligt dan misschien wel bij het modelvliegen. Maar het modelbouwen wordt nog altijd volop beoefend, ondanks dat veel modellen vlieg klaar te koop zijn. LVC is niet alleen een modelvlieg club maar ook een modelbouw club!