Wim Clerx is geboren op 19 januari 1952 in Heerlen en woont al 69 jaar in Sittard en is sinds 2013 voorzitter van de grote Volkstuinvereniging Sittard die in 1978 is opgericht en ongeveer 280 leden telt.

Je bent geen onbekende Sittardenaar Wim, maar of velen jouw kennen als voorzitter van de Volkstuinvereniging? Hoe is jouw belangstelling hiervoor ontstaan, zit het in de genen of was er een specifieke aanleiding?

Specifieke belangstelling was er eigenlijk niet, maar in 2003 vroeg de toenmalige voorzitter Koos Martens mij of ik niet voorzitter wilde worden. Koos Martens was wethouder geworden van de voormalige gemeente Sittard en deze functie was niet verenigbaar met die van voorzitter van Volkstuinvereniging Sittard. Ik was op dat moment secretaris van Buurthuis de Oase, waarvan Koos ook voorzitter was. Deze functie kon hij om dezelfde reden, ook niet meer uit voeren. Dus werd ik zowel voorzitter van Buurthuis de Oase als voorzitter van de Volkstuinvereniging Sittard. Zelf heb ik geen “groene vingers”, maar vroeger hadden wij thuis ook een groentetuin, waar ik mijn vader wel regelmatig hielp.

Jullie beschikken over 11 volkstuincomplexen in heel Sittard. Hoe is dat zo gekomen? Begonnen met eentje en later uitgebreid of overgenomen?

Volkstuincomplexen zijn er wel altijd geweest in Sittard, alleen waren deze tuinen meestal particulier bezit. In 1985 heeft de toenmalige wethouder Jo Simons, de Volkstuinvereniging Sittard opgericht, omdat de gemeente Sittard steeds meer verzoeken kreeg van bewoners voor een volkstuin. In alle wijken werd gekeken waar de gemeentegrond beschikbaar kon stellen voor het realiseren van een volkstuincomplex. Bij nieuwbouwwijken werden dan ook meteen al gronden voor een volkstuincomplex gereserveerd. Op deze manier werd het aantal volkstuincomplexen steeds verder uitgebreid. De Volkstuinvereniging beheert alleen volkstuincomplexen in het stadsdeel Sittard. 

De volkstuinen in de oostelijke schootsvelden De Gats genaamd hebben een bijzondere geschiedenis en betekenis. Kun je daar wat meer over vertellen?

De volkstuinen in De Gats dateren van omstreeks 1800 en zijn de oudste volkstuinen in Sittard.  Hier teelden de inwoners van de binnenstad van Sittard hun groenten. Deze volkstuinen waren meestal dan ook eigendom van inwoners van Sittard en niet van de gemeente.  De gemeente Sittard-Geleen heeft nu wel bij de renovatie van de schootsvelden, op 2 tuinen na, alle gronden gekocht, die nog geen eigendom waren en deze weer beschikbaar gesteld (verhuurd) aan de Volkstuinvereniging Sittard.

Tevens heeft de gemeente het hele complex gerenoveerd, hetgeen een mooie aanwinst is voor de verdere verfraaiing van de schootsvelden. Hopelijk komt dit jaar nog water in de grachten terug.  

Wat is de betekenis en/of de doelstelling van de volkstuinen?

De volkstuinen geven de tuinders de mogelijkheid om hun hobby uit te voeren, n.l. tuinieren, omdat zij dat meestal thuis niet kunnen. Voor veel tuinders is het een echte ontspanning. De laatste tijd zien wij dat een tuintje wordt gehuurd door een gezin, waarbij vader, moeder, maar ook de kinderen komen mij helpen in de tuin. Ook hebben wij een tuin verhuurd aan een school die hier de kinderen leert dat de boontjes of erwten niet groeien in een potje of blikje, maar aan een struikje uit de grond. Verder zie je onder de tuinders een mooi sociaal contact ontstaan, waarbij zelf geteelde plantjes worden uitgewisseld en ze elkaar helpen en adviseren. 

De jaarlijkse contributie en het huurtarief per 100 m2 zijn zeer schappelijk. De eenmalige borgsom daarentegen niet onaanzienlijk. Waarom wordt die borgsom gevraagd?

De jaarlijkse contributie bedraagt € 8,50 voor het lidmaatschap van de Volkstuinvereniging Sittard. De hoogte van de huur is afhankelijk van de grote van de tuin. Bijvoorbeeld voor 100m2 tuin betaal je € 16,50 per jaar. De borgsom hebben wij jammer genoeg de laatste 5 jaar moeten verhogen van € 25,00 naar € 100,00. De verhoging hebben wij moeten door voeren om de kosten te dekken die ontstaan door hetgeen een tuinder achter laat, zoals hout, plastic, glas, stenen, etc., als hij of zij stopt met tuinieren. De stortkosten zijn n.l. ook de laatste jaren flink gestegen. De tuin moet dan “schoon” weer aan een volgende tuinder worden verhuurd. De borg krijgt de tuinder uiteraard wel helemaal terug als de tuin netjes wordt opgeleverd.

Het meest recente nieuws wat jullie website toont is een campagne tegen rattenoverlast onder de titel ‘Houd de rat buiten het complex’. Zijn er al resultaten te melden van deze actie?

Op een tweetal volkstuincomplexen hadden wij overlast van ratten. Met de gemeente Sittard-Geleen hebben wij dit probleem besproken en de gemeente heeft rattenklemmen beschikbaar gesteld en ondersteunt ons verder in de bestrijding hiervan. En wij informeren alle tuinders via onze website wat zij moeten doen om deze rattenoverlast te voorkomen.

Heeft corona jullie vereniging parten gespeeld c.q. wat opgeleverd in positieve zin?

Het Corona virus heeft ons meer geïnteresseerden voor een volkstuin opgeleverd.

De werkzaamheden op alle complexen kon gewoon doorgaan, aangezien de tuinders in de buitenlucht hun hobby uit voeren. Wel hebben wij alle tuinders verzocht om alle corona maatregelen serieus uit te voeren.

Er zijn weinig tuinen vrij, heb ik begrepen, en bij sommige complexen hanteren jullie een wachtlijst. Hoe verloopt de toewijzing van tuinen die beschikbaar komen?

Op het ogenblik hebben wij voor alle volkstuincomplexen een wachtlijst. Het advies is om te blijven kijken op onze website (www.volkstuinverenigingsittard.nl) of tuinen beschikbaar komen en meld je alvast aan voor een tuin. De toewijzing vindt namelijk plaats op volgorde van inschrijving via de website.

Het ledenbestand is behoorlijk divers, gepensioneerden, jongeren, mannen, vrouwen, verschillende achtergronden en nationaliteiten. Is dat een bewuste keuze c.q. komt dat de sfeer op de complexen ten goede?

De keuze die wij maken om een tuin beschikbaar te stellen aan een geïnteresseerde is afhankelijk van de wijze hoe de persoon wil gaan tuinieren. De achtergrond speelt hierbij geen rol. Iedere nieuwe tuinder krijgt een proefperiode van een jaar. Na een jaar wordt gekeken of de tuinder verder kan gaan en dan ontvangt hij of zij een definitief huurcontract. 

Tevens dienen alle tuinders zich te houden aan de regels van het “Huishoudelijk Reglement”.

Is er nog een vraag die niet gesteld is, maar die je wel graag aan de orde had gehad? Dan is hier de gelegenheid om nog wat informatie kwijt te kunnen!

Ik zou graag willen vermelden dat deze voorzitter niet kan functioneren zonder de steun van uitstekende medebestuursleden, Ad Canton (secretaris), Jos Bongers (penningmeester) en Peter Schell en Hans Schörgers. Ook verdienen alle complexbeheerders van de volkstuinen een groot compliment, want zij zijn toch het eerste aanspreekpunt voor de tuinders.

Door Bert Wassenberg