Als u gevraagd wordt hoe u Zitterd schrijft met –d- of –t-, wat is dan uw antwoord? En welke verklaring hebt u voor uw keuze? En waarom schrijft u hoogstwaarschijnlijk Zitterd met een –z- en niet met een –s- zoals in het Nederlands? 

Deze – en natuurlijk nog heel wat meer typische aspecten – kwamen ter sprake in de najaarscursus van de Willy Dols Stichting die werd gegeven door Frans Walraven en Peter Hilkens. Onlangs werd de cursus afgesloten en ontvingen de deelnemers een certificaat uit handen van de voorzitter van het college van bestuur van het Trevianum: Jessica Baart.

Na de carnaval start deze cursus opnieuw. Voor mensen die de begincursus met succes hebben afgerond volgt dan een vervolgcursus. Nadere informatie is te vinden op www.willydolsstichting.nl

Foto MIJNGazet