Ervaar jij armoede of heb jij ideeën over hoe je armoede in onze Gemeente Sittard-Geleen kunt bestrijden? Doe dan mee aan het onderzoek ’Armoede in de Gemeente Sittard-Geleen’. Deelnemen aan het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten. De resultaten worden verwerkt en in het voorjaar aangeboden aan onze wethouder Judith Bühler van Middelen, participatie en bestaanszekerheid. 

Scan onderstaande qr-code om rechtstreeks bij het onderzoek uit te komen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Darja van Heel onder supervisie van mevrouw S. Pelzer docent Trevianum in het kader van haar profielwerkstuk als onderdeel voor het eindexamen Havo.