Het was oorspronkelijk de bedoeling om deze dorpsfilms in november 2020 voor een groot publiek in Born en Buchten gratis te vertonen. Helaas is dit door de corona-maatregelen niet mogelijk gebleken. Een dvd of usb-stick met de opnames van deze dorpsfilms blijkt een zeer gevraagd sinterklaas of kerstgeschenk te zijn. 

De uitgifte van de bestelde dvd’s of usb-sticks van de dorpsfilm ‘Born anno 1957’ vindt vrijdag 20 en zaterdag 21 november plaats bij modezaak Ster Born in Born tussen 15.00 en 17.00 uur.  De uitgifte van de bestelde dvd of usb-stick van de dorpsfilm ‘Buchten en Illikhoven in 1957’ staat gepland op zaterdag, 28 november tussen 15.00 en 16:30 uur in het gemeenschapshuis te Buchten. U kunt nog tot 1 november 2020 van één of beide dorpsfilms een dvd of usb-stick bestellen via https://www.bronnerhof.nl. De prijs bedraagt per dvd €12,95 en €15,95 per bestelde usb-stick. Betaling contant bij het afhalen. Na de uitgiftes vindt tot 13 december ook bij modehuis  Ster Born, Koningstraat 1 te Born de losse verkoop plaats waarbij een meerprijs van €2,00 per stuk geldt. De opbrengst van beide dorpsfilms is bestemd voor hospice Bronnerhof te Born.