Naar aanleiding van de nieuwe opdracht van de Gemeente Sittard-Geleen aan de Domijnen en het aangekondigde vertrek van de huidige directeur-bestuurder Tom de Rooij, is een duo geselecteerd om de transitie in de culturele organisatie te leiden. Het betreft Gijsje van Honk en Joery Wilbers. 

Gijsje van Honk

Gijsje van Honk (1951) zal voor 3 dagen per week aan de slag gaan bij de Domijnen. Gijsje werkte als directeur/bestuurder bij onder andere Theater De Parade in Den Bosch, het Munttheater in Weert, Musis & Stadstheater Arnhem en Theaters Odeon en De Spiegel in Zwolle. Daarnaast is ze adviseur voor diverse culturele instellingen. Ook vervulde ze diverse posities als voorzitter RvT of bestuurslid. In veel van die functies waren koerswijziging, strategie, organisatieverandering, opnieuw verbinden of grote verbouwingen de grote uitdaging. Ze is officieel met pensioen, maar zet haar kennis, kunde en energie van harte in voor de kunst en cultuur in Sittard-Geleen. 

Joery Wilbers

Joery Wilbers (1972) zal tot 1 juli zijn werkzaamheden met zijn directeurschap van de ECI-cultuurfabriek in Roermond combineren. De exacte startdatum wordt binnenkort bekend. Vanaf 1 juli is hij fulltime voor De Domijnen beschikbaar. Sinds 2016 werkt Joery aan de herpositionering van de ECI tot dé plek voor kunst en cultuur in Roermond. Daarvoor was hij 10 jaar directeur van de Nieuwe Nor in Heerlen en was hij o.a. adviseur van het Fonds Podiumkunsten, verkenner/verbinder voor Maastricht Culturele Hoofdstad 2018, medeschrijver van het manifest Culturele Lente Heerlen, assessor bij Zuyd Hogeschool en directeur van het Festival Booch!. Ook werkte hij als consultant bij het Huis voor de Kunsten en als projectleider bij de Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad. Hij sleepte verschillende nominaties als beste directeur in de wacht. Naast zijn vaste banen had en heeft hij tal van nevenwerkzaamheden in de kunst & cultuur. 

Verheugd om te starten

Gijsje van Honk en Joery Wilbers: “Er ligt een uitdagende opdracht bij De Domijnen waar we met z’n allen echt iets moois van kunnen maken. We verheugen ons op een positieve ontvangst in de organisatie en op de samenwerking met alle mensen van De Domijnen. Eerst gaan we eens goed luisteren binnen de organisatie. Ontdekken wat de talenten en ideeën zijn. We zijn benieuwd naar hun reflectie op de opdracht van de gemeente. Daarna gaan we samen bouwen. Wij nemen daarin graag het voortouw, maar hebben iedereen hard nodig om er een succes van te maken.”

Unanieme keus

Odile Wolfs, voorzitter RvT: “De selectieprocedure was een zorgvuldig proces waar zowel een representant van de BOR (Bijzondere Ondernemingsraad) als van het management nauw bij betrokken was. Uiteindelijk koos de selectiecommissie unaniem voor dit duo. Op basis van hun ervaring hebben we er alle vertrouwen in dat Gijsje en Joery er samen met de organisatie een succes van maken.”

Ervaren bestuurders voor een forse opdracht

Andries Houtakkers, wethouder Cultuur gemeente Sittard-Geleen: “Zonder de huidige organisatie van De Domijnen tekort te willen doen, ben ik blij dat wij er met de Raad van Toezicht van De Domijnen in geslaagd zijn om twee in het culturele veld ervaren bestuurders aan De Domijnen te binden ten behoeve van de uitvoering van de forse opdracht die er ligt.”