Binnenkort is het zover. Op 17 december, zijn geboortedag, zal het Toon Hermans Theater officieel worden gedoopt. De naamswijziging markeert de nieuwe culturele wind die door Sittard-Geleen gaat waaien. “En dat is nodig ook,” stelt wethouder Andries Houtakkers (Cultuur). ‘Niet in het minst door de zware tol die de coronacrisis ook van de culturele sector heeft geëist.” 

De maatregelen van het Nederlandse kabinet tegen de verspreiding van het coronavirus   zijn ook voor de cultuursector ingrijpend en voelbaar. Veel kunstenaars, makers of culturele organisaties hebben te maken met allerlei onvoorziene kwesties die deze tijd met zich meebrengt. “En zelfs op dit moment is het onvoorspelbaar of en onder welke omstandigheden kunst en cultuur weer helemaal tot bloei kunnen komen.”

Een lichtpunt in deze sombere tijden ziet de wethouder echter in het eerbetoon aan Toon Hermans om de nalatenschap van de cabaretier meer tot zijn recht te laten komen in de schouwburg. Het gegeven dat de stadsschouwburg van Sittard-Geleen voortaan verder gaat als Toon Hermans Theater én dat elementen uit een eerdere expositie Toon Thuis een prominente plek krijgen in het nieuwe theater, past daar prima bij. 

Theater van de stad

 De wethouder benadrukt dat de nieuwe naam onderstreept waar het theater voor wil staan. “Het illustreert hoe verbonden we ons willen voelen met de stad en hoe toegankelijk we theater willen aanbieden. De komende maanden zal het theater stap voor stap meer Toon Hermans ademen. Nieuwe energie in de schouwburg is een lang gekoesterde wens van velen, mijzelf incluis.” Hoe het zijn weerslag zal krijgen in de programmering zal komende tijd duidelijker worden.  

 

Nieuwe start voor De Domijnen

De naamsverandering markeert ook de nieuwe start die cultuurbedrijf De Domijnen heeft gemaakt sinds het aantreden van de interim directeur-bestuurders Gijsje van Honk en Joery Wilbers, stelt Houtakkers. “Zij zien enorm veel potentieel in de organisatie en in het culturele veld. De kunst is om dat potentieel de ruimte te geven en de samenwerking op te zoeken met andere cultuur- en maatschappelijke partners in de regio, zodat we gezamenlijk de stad kunnen versterken. Dit is nog maar het begin. Een nieuwe meer uitgesproken koers kan mogelijk het theater ook helpen om (opnieuw) publiek te bereiken na corona.” 

Wethouder Andries Houtakkers (Cultuur): “Nieuwe energie in de schouwburg is een lang gekoesterde wens van velen, mijzelf incluis.” Foto Ermindo Armino