De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft zich, sinds haar oprichting, ingezet voor de restauratie, herbouw en herplaatsing van het pijporgel afkomstig uit de voormalige ziekenhuiskapel (Franse Klooster). Met heel veel dankbaarheid naar eenieder die, op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de restauratie door Nijsse & Zn. Orgelbouw, kunnen zij u vol trots mededelen, dat het orgel een nieuwe bestemming heeft gekregen in de parochiekerk Heilig Hart van Jezus te Overhoven-Sittard. De stichting nodigt u van harte uit voor de feestelijke ingebruikname op zondag 7 augustus a.s. in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Overhoven. Programma: 11.00 uur Eucharistieviering met inzegening van het orgel. Muzikale medewerking door een gelegenheidskoor en organist Efrem Verleng. 15.00 uur feestelijk concert met medewerking van organist Tjeu Zeijen, trombonist Harrie Ries en jong muzikaal talent. Locatie: Parochiekerk Heilig Hart van Jezus Overhoven, Geldersestraat 37.