Veel boomstronken en -stammen van de gekapte bomen in het Sittardse Stadspark worden hergebruikt in het vernieuwde park. Een aantal boomstammen krijgen een plekje in het nabijgelegen stadsspeelbos Sjabolleke. De boomstronken worden in hun geheel hergebruikt in de Geleenbeek. Ter versteviging en om erosie te voorkomen.

Foto Gemeente Sittard-Geleen