Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen gaat de komende jaren extra investeren. Enerzijds helpt de gemeente daarmee de (lokale/regionale) ondernemers, anderzijds profiteren ook de inwoners hiervan, want de leefomgeving van de mensen in Sittard-Geleen wordt sterk verbeterd.

Wethouder Ton Raven, die sinds het aantreden van het huidige college van burgemeester en wethouders onder meer verantwoordelijk is voor de gemeentelijke financiën, zei tijdens de presentatie van de begroting aan de gemeenteraad dat zogenaamd ‘anticyclisch investeren’ van groot belang is in deze tijd. “Elke euro die de gemeente nu uitgeeft voor maatregelen in de infrasector, levert twee tot drie euro aan extra economische activiteiten op, blijkt uit berekeningen van o.a. Bouwend Nederland. Dan zie je dat je ook als gemeente een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren , of het herstel van, de economie,” aldus wethouder Raven.

B&W van Sittard-Geleen stellen tal van maatregelen aan de raad voor waarmee komende jaren geïnvesteerd kan worden in Sittard-Geleen. Het gaat om 75 miljoen euro aan maatschappelijke investeringen, 45 miljoen euro onderhoudsinvesteringen en nog een 2,8 miljoen stimuleringsmaatregelen. Een van de belangrijkste maatregelen is het verhogen van het onderhoudsniveau van het groen, het schoonhouden van de stad en het intensiveren van het wegenonderhoud.  Maar ook voor het centraliseren van de gemeentelijke zwem- en schaatsvoorziening wordt geld beschikbaar gesteld. Al in 2017 heeft de Raad besloten dat die moet komen bij Glanerbrook in Geleen. De gemeente voert nog gesprekken om ook subsidies van andere partijen los te krijgen. 

Ook voor mobiliteit , zoals het oplossen van het fileprobleem op de Middenweg en de Hasseltsebaan, en voor het aantrekkelijk houden van de parkeertarieven in de stad, is geld gereserveerd. En er zijn nog tal van andere voorstellen die in de begroting opgenomen. Dit kan door een beperkte stijging van de woonlasten. Voor een gemiddelde woning met waarde van 200.000 euro stijgen de woonlasten ongeveer 6 euro per maand voor OZB, Rioolrechten en Afvalstoffenheffing samen. 

Voor een zakenpand met een waarde van 500.000 euro is de stijging OZB voor zowel een eigenaar als voor een gebruiker elk zo’n 20 euro per maand. ,,Daarmee wordt de basis weer op orde gebracht, wordt de gemeente weerbaar gemaakt, wordt de (eu)regionale positie versterkt en worden noodzakelijke impulsen gegeven aan de economie,” aldus Ton Raven.

De raad van Sittard-Geleen moet uiteindelijk op 11 en/of 12 november aanstaande zijn fiat geven aan de geplande investeringen. 

Wethouder Ton Raven. Foto Ermindo Armino

Wethouder Ton Raven. Foto Ermindo Armino