Politieke groepering gob heeft drie kandidaten aangewezen om namens gob wethouder te worden in het nieuw te vormen college van B&W van Sittard-Geleen. 

Leon Geilen (51) is, zoals bekend, de eerste kandidaat. Hij werd vorig jaar al unaniem door de ledenvergadering van gob als zodanig aangewezen en was de afgelopen acht jaar ook al wethouder namens gob. 

Tijdens de ledenvergadering van woensdag 15 juni jl. zijn op voordracht van het bestuur ook Yvonne Salvino en Ivo Tillie als wethouderskandidaat aangewezen. 

Yvonne Salvino (52) woont in Limbricht en is de afgelopen periode fractievoorzitter geweest van gob, waarbij ze niet alleen heeft laten blijken dat ze voldoende vaardigheden heeft voor een politiek-bestuurlijke functie, maar ook een tomeloze inzet heeft getoond en veel aandacht heeft gegeven aan interne en externe profilering. Yvonne Salvino is samen met haar man eigenaar van Jac Salvino Glas. 

Ivo Tillie (55) was de afgelopen raadsperiode raadslid namens gob. Hij heeft, zo concludeerde de ledenvergadering, een groot aanpassingsvermogen aan de dag gelegd en blijk gegeven kennis en deskundigheid te hebben die noodzakelijk zijn in een politiek-bestuurlijke omgeving. Ivo Tillie is nu nog werkzaam bij ProRail als applicatiebeheerder en komt uit Geleen. 

gob behaalde tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen 12 zetels en is daarmee de grootste partij in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Op dit moment wordt samen met de huidige coalitiepartner CDA bekeken of de basiscoalitie verbreed kan worden. Het staat dus nog niet vast dat gob ook daadwerkelijk met drie wethouders in het nieuwe college van B&W vertegenwoordigd zal zijn. 

Naast de wethouderskandidaten zijn ook de burgerraadsleden van gob voor de komende raadsperiode aangewezen. De ledenvergadering heeft Fred Vroomen (63) uit Geleen en Natalie Statnik (37) uit Sittard hiervoor aangewezen. Beiden hebben al ervaring als raads- c.q. burgerraadslid.