Door Ray Simoen

Rijk aan ongerepte natuur is de gemeente Sittard-Geleen niet. Stroken groene velden, reepjes bos en geultjes water. Veel is het niet als je het vergelijkt met de hier en daar overvloedig aanwezige betonnen leegstand en de kolossale dozen, die met een lentekleurtje een wat minder boosaardig en bedreigend voorkomen hebben gekregen. Niet gek dat flink gesteggeld wordt over wat met het schaarse groene uitloopgebied voor de bewoners van deze gemeente moet gebeuren. Wel of geen windmolens bij Holtum? Wel of geen vakantiewoningen op de Schwienswei? Nog meer Chemelot aan de rand van Geleen en Graetheide? En wat wordt het met Het Groene Net: een groene successtory of De Bodemloze Put, waar veel gemeenschapsgeld in verdwijnt? Allemaal topics, issues en hete hangijzers, die nu na de recente gemeenteraadsverkiezingen nog meer de aandacht zullen opeisen. Makkelijk wordt het zeker niet met de ongekend grote populariteit van GroenLinks fractieleidster Kim Schmitz en de ‘pole position’ van GOB, dat er vaak in slaagt om zijn concurrenten in de vuile wind te zetten en met opportunistische koerswijzigingen (Holtummer windmolens en zwembad het Anker) de kiezersgunst te veroveren.

Maaskanters

In al dat strijdgewoel hebben het ‘Obbeegter maedje’ Kim Schmitz en de vele GOB-ers, wier bakermat aan de Maas ligt, tot nu toe weinig oog gehad voor de toekomst van de straks door grindboeren kaal gevreten en uitgebaggerde Maaskant en Kingbeek, een van de schilderachtigste beken, die zo graag wil meanderen van Nattenhoven naar Illikhoven aan de Maas maar nu droog bloedt door een stel heilig verklaarde bevers. 

Bewoners van de Maaskant, van Schipperskerk/Illikhoven tot Nattenhoven moesten zelf de strijd aanbinden tegen de kongsi van grindboeren en Natuurmonumenten, die aan de financiële leiband van de grindboervriendelijke provincie loopt. Heel hard hebben bewoners moeten knokken om wat wandelpaden door de natuur rond hun dorp te krijgen. Natuurmonumenten wil liefst alle ruimte na de afgravingen gunnen aan hun ‘heilige koeien’, de Galloway runderen en de Koniks paarden. Die moeten straks ongehinderd van noord naar zuid langs de Maas kunnen lopen, grazen, schijten en zaden van grassen en planten verspreiden. De Maaskanters resteert dan een reepje grond, waar ze dan hun ommetje kunnen maken. Ook zullen ze zelf bosjes moeten gaan aanleggen om hun biotoop wat te verfraaien en een minder eentonig aanzicht te geven zodat ook allerlei vogels er zich thuis kunnen voelen. 

Sinterklaas

De grindboeren juichen dit allemaal uiteraard van harte toe. Grazende Galloways, kakkende Koniks paarden en een draad die beest en mens scheidt zijn zowel voor de grindboeren als bestuurders van provincie en gemeente een stuk goedkoper dan het aanleggen van een netwerk van brede fiets en wandelpaden, waarmee de Belgen op de andere Maasoever iedereen blij maken. En met zo’n ruime groene boulevard van vrije uitloop runderen en paarden scoor je als grintboer, Natuurmonumentenbobo en provinciale en gemeentebestuurder vele extra pr milieupunten in den lande. Bovendien wisten de grindboeren hun imago van winst beluste gatengravers en zuunige herinrichters positief te kantelen door als een Sinterklaas de Maaskant rond te gaan. Hier mochten dorpsbewoners op kosten van de grindboeren een dag lang praten (en lunchen), over een Maasmonument. Daar werd een dorpshuis opgekalefaterd en de hele regio mocht in de grindhaven naar een opera komen kijken.

Het wordt hoogtijd dat ook de gemeentepolitiek zich actiever bezig gaat houden met de toekomst van de Maaskant. Het gaat niet alleen om het woon- en leefklimaat van de paar honderd inwoners van Illikhoven en Schipperskerk maar om dat van iedereen die verder kan kijken kijkt dan de Markt van Sittard en Geleen, waar het politiek gekrakeel zich afspeelt.