De fractie GroenLinks-PvdA heeft in samenwerking met de initiatiefnemer het Sociaal Lokaal Energiebedrijf geïntroduceerd bij de gemeenteraad van Sittard-Geleen en daaraan voorafgaand gepresenteerd aan woningcorporatie ZOwonen.

Kim Schmitz, raadslid GroenLinks-PvdA: ‘De gemeente staat voor fikse uitdagingen op het gebied van energietransitie en bestaanszekerheid. Een Sociaal Lokaal Energiebedrijf zorgt voor een betaalbare elektriciteitsrekening voor onze inwoners, houdt geld binnen de regio en draagt bij aan de grootschalige opwek van duurzame energie. Zo zal een huishouden dat in september tegen de toen geldende marktprijzen een energiecontract moest afsluiten tot 750 euro per jaar besparen wanneer ze elektriciteit kunnen kopen via het Sociaal Lokaal Energiebedrijf. Het is een voorbeeld, maar stel je voor wat dit doet als 40.000 huishoudens lid worden van het bedrijf. Dan zouden we jaarlijks zo’n 30 miljoen euro binnen de regio houden in plaats van weg te laten vloeien naar de grote energiebedrijven die veelal in het buitenland gezeteld zijn. Bovendien krijgen inwoners en energiecoöperaties die duurzame energie produceren een hogere prijs dan nu voor de opgewekte elektriciteit.’

Het Sociaal Lokaal Energiebedrijf is een coöperatie zonder winstoogmerk dat de licenties heeft om te mogen handelen op de energiemarkt, een leveringsvergunning heeft en een administratie kan voeren. Van huishoudens tot MKB, iedereen kan lid worden en heeft daarmee gelijkwaardig zeggenschap én profijt. Initiatiefnemer Toon Titulaer: ‘Nieuwe mogelijkheden ontstaan als de organisatie van de huidige (geliberaliseerde) energiemarkt wordt veranderd door in lokale oplossingen te denken. Van eindgebruiker tot investeerder, een Sociaal Lokaal Energiebedrijf levert profijt op voor iedereen die er onderdeel van is.’

Diederick Barendsz, conceptontwikkelaar bij ZOwonen: ‘’In de sociale huur is energiearmoede een zorgelijk onderwerp. De woningcorporatie is bereid verschillende opties te verkennen om huurders te helpen, waaronder deze.”

De fractie GroenLinks-PvdA zal middels een motie bij de begrotingsbehandeling het college oproepen deze verkenning met de initiatiefnemers en woningcorporatie ZOwonen op te pakken.