Op initiatief van Centrummanagement Sittard, diverse ambtenaren en betrokken burgers wordt maandag 5 oktober van 9.00 tot 15.00 uur de Ursulinentuin opgeknapt. De Ursulinentuin is één van de vele Geheime Tuinen die de Sittardse binnenstad uniek maken. Door samen het goede voorbeeld te geven probeert de organisatie meer aandacht te krijgen voor het groenonderhoud in de stad. Wil je ook meehelpen? Er wordt voor gezellige muziek en lunch gezorgd. Aanmelden kan via info@cmsittard.nl.

Foto Centrum Management Sittard