In Sittard-Oost kwamen afgelopen week de tien leden van het jeugdige Wijkteam bijeen om te praten over zijn plannen. Doelgroep: zijzelf en hun leeftijdsgenoten. Daarbij sloten zich Nannet van Loo, Marleen van Rijnsbergen en Bianca Hindriks aan van de Stichting Jongeren Wijkteam.

Deze stichting probeert jongeren in de wijken van Sittard-Geleen te activeren en bewust te maken dat de plek waar ze leven ook van hen is. Dat ze, als ze wat willen veranderen of toevoegen, zelf in actie moeten komen. Het Wijkteam is daarbij een mooi instrument.

Marleen van Rijnsbergen: “Nannet van Loo is al langer bezig met deze projecten, ik ben dit jaar bij de club gekomen. De afgelopen jaren gebeurde dat via een landelijke organisatie. Nu pakken we het lokaal op met de Stichting Jongeren Wijkteam. We hopen dat het zich de komende tijd als een olievlek verspreidt over de hele gemeente Sittard-Geleen.” 

Het Wijkteam uit stadsdeel Sittard Noord-Oost bestaat uit zo’n tien kinderen. Nannet: “Er zijn twee democratielessen gegeven aan alle groepen 7/8 van het Kindcentrum Sittard. Binnen deze lessen hebben alle leerlingen van deze groepen plannen voor de buurt bedacht. Via verkiezingen, ook weer in deze groepen, zijn twee plannen gekozen waarmee het Jongerenwijkteam aan de slag gaat. Door erover na te denken en te discussiëren hebben de kinderen een bewuste keuze gemaakt voor iets dat ze in hún stadsdeel willen veranderen of verbeteren.” 

Een van de kinderen vult aan: “Het eerste project is het BOSS-park. We willen bijvoorbeeld meer speeltoestellen en meer waterpunten.” “En een parcours voor de fiets, ik heb speciaal een mountainbike gekregen om daar te kunnen oefenen”, vult een ander aan. “En niet te vergeten een freerunparcours”, wordt geroepen. Ook dat staat hoog op het wensenlijstje van de anderen, net als een hondenpoepveldje. Nannet: “Het moet echter niet blijven bij fantaseren. In het Wijkteam gaat het vooral ook om doen. Het geeft een ontzettend tof gevoel als je ziet dat er dingen voor elkaar worden gebokst, waarvoor jij je sterk hebt gemaakt.”

“Vandaag zijn we hier eigenlijk om te kijken wat ons opvalt aan het BOSS-park”, vertelt een van de jeugdigen. “En ik heb afgelopen week gebeld met de assistente van de burgemeester om een afspraak te maken met hem. 26 november gaat het hele Wijkteam met de burgemeester lunchen en vergaderen over onze ideeën. Dat is toch superleuk”, vult iemand aan. Nannet: “Mooi om te horen, toch. Het is belangrijk om contact te zoeken met mensen die je kunnen helpen je wens of doel te realiseren. Wie zijn de oudere deskundige adviseurs? Wie neemt de beslissingen? De kinderen moeten dit allemaal zelf doen. En het begint vaak met het schrijven van een mail.”  

Marleen: “Het is super belangrijk dat kinderen al jong leren wat het is om in een democratie te leven. Ze leren in het Wijkteam ook hoe je een draagvlak kunt creëeren door bijvoorbeeld te netwerken. Door met dit soort zaken op jonge leeftijd al bezig te zijn, leer je dingen die je in de toekomst kunt gebruiken. De kinderen groeien ervan.” Nannet vult aan: “Klopt en bovendien is je eigen buurt te belangrijk om het maar aan volwassenen over te laten. Als je iets wilt, zul je zelf in actie moeten komen, dat is de les.”

Buiten de bijeenkomsten op school ontmoeten jongeren van 10 tot 16 jaar elkaar twee keer per maand op de donderdagavond in BSO Grote Helden. “We waren de eerste keer blij verrast door tien deelnemers. Iedereen uit de wijk, binnen die leeftijdscategorie, is welkom die avond. We willen dat de kinderen ook betrokken blijven als ze de basisschool verlaten hebben. We willen ze voor de wijk behouden. Het mooie is dat de gemeente Sittard-Geleen niet alleen ondersteunt, maar ook financieel mogelijk maakt. Zonder die steun zou het voor ons onmogelijk zijn om te doen wat we nu doen”, besluit Nannet.

Foto LIWI Fotografie/Lindy Wintraecken